Vooruit viert eenjarig bestaan!

 

IMG_één jaar Vooruit 2_184049

beeldmateriaal van verjaardagskaart Hema

Op 1 augustus 2014 bestaat Vooruit, hart voor Zuid Oost! 1 jaar. Een moment om even bij stil te staan.

Het afgelopen jaar heeft zowel pieken als dalen gekend, die kenmerkend zijn voor een organisatie in opbouw. Bovendien was en is de directe omgeving van Vooruit ook voortdurend in beweging, waardoor het soms lastig is om te bepalen waar resultaten aan toe te schrijven zijn.

Er is heel hard gewerkt om het Sociaal Makelen op de kaart te zetten en daar hebben we ook de nodige successen in beleefd.

Ik heb er alle vertrouwen in dat het komende jaar de positieve ontwikkelingen worden voortgezet. Dat we samen met bewoners en partnerorganisaties in de wijken Zuid en Oost verder bouwen aan de ontwikkeling naar meer participatie, een prettige leefomgeving en goede sociale cohesie.

Liesbeth van Eijndhoven

 

Geplaatst op 13 maart 2014:

Liesbeth-uitsnedeLiesbeth van Eijndhoven is de nieuwe directeur – bestuurder van sociaal makelorganisatie Vooruit, Hart voor Zuid en Oost. In de buurten van Zuid en Oost Utrecht bouwt Vooruit netwerken tussen bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het doel is samen buurten te creëren waar iedereen graag wil wonen.

Vooruit is voortgekomen uit welzijnsstichting Portes. De kleine maar actieve organisatie zet bewoners centraal. Waar vroeger opbouwwerkers zelf vergaderingen en activiteiten initieerde en kinderwerkers activiteiten aanboden, zijn nu bewoners zelf verantwoordelijk. Sociaal makelaars kunnen bewoners koppelen aan het eigen netwerk, kunnen ondersteunen bij activiteiten en denken graag mee om dromen te verwezenlijken.

 

ISO certificaatISO9001
Vooruit is vrijdag 28 februari voorgedragen voor het ISO 9001 certificaat. De audit is uitgevoerd door Lloyds, een extern bureau voor certificering. De auditoren van Lloyds bezochten diverse locaties en verscheidene medewerkers zijn geïnterviewd. Lloyds onderzocht niet alleen of de beloftes aan onze klanten worden gerealiseerd, maar ook of gewaarborgd is dat de geleverde kwaliteit aan zekere eisen voldoet. Bovendien hebben zij onderzocht op welke wijze de transitie van Portes naar de nieuwe (wijk)gerichte organisatie heeft plaatsgevonden. De auditoren waren erg positief over de ontwikkeling van Vooruit.

Met het gemotiveerde team dat in de afgelopen maanden een sprong heeft gemaakt in het vernieuwend welzijn, kan de nieuwe directeur/bestuurder aan de slag.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather