Speeltuinen in Zuid en Oost

Fort LunaHeb jij de speeltuin bij jou in de buurt al ontdekt? Je kunt er lekker spelen op klimtoestellen of in de voetbalkooi. Maar jullie mogen ook zelf activiteiten bedenken. In overleg en met hulp van een sociaal makelaar kun je jouw plan waarschijnlijk uitvoeren.

Klik hier voor de adressen van de speeltuinen in Zuid en Oost. In de zomervakantie zijn de meeste speeltuinen open vanaf 10:00 uur tot 17:00. Ook zijn er een aantal speeltuinen waar buurtbewoners zelf het hek open en dicht doen. Op die momenten is er geen sociaal makelaar aanwezig. Spelen in de speeltuin is altijd op eigen risico!

Achtergrondinformatie voor ouders en buurtbewoners
In Zuid en Oost Utrecht zijn speeltuinen de plek waar jong en oud, uit verschillende culturen elkaar ontmoeten, kunnen spelen of hun verhaal kwijt kunnen aan elkaar en/of aan een sociaal makelaar.

Ontwikkelen van talent
Sociaal makelaars ondersteunen kinderen bij het ontwikkelen van hun talent en bij het organiseren van activiteiten voor de buurt. Ook helpt de sociaal makelaar bij het verstevigen van buurtnetwerken, het ondersteunen van initiatieven van bewoners. Samen met kinderen, buurtbewoners en plaatselijke ondernemers werken sociaal makelaars aan het realiseren van levendige en veilige speelplekken in de buurt, een vreedzame wijk.

Buurtbewoners, jong en oud, kunnen met verschillende vraagstukken bij een sociaal makelaar aankloppen. Zij proberen een luisterend oor te bieden, waar nodig te ondersteunen of te koppelen aan andere (hulp)instanties.
 

Speelruimte en ontwikkeling
Kinderen en volwassenen krijgen speelruimte om te experimenteren, te exploreren en zich te ontwikkelen tot betrokken burgers. Bewoners die actief zijn rondom de speeltuinen kunnen een participerende rol krijgen. Dus heeft u ideeën voor een workshop, buurtactiviteit of wilt u helpen bij het begeleiden van activiteiten, spreek een sociaal makelaar aan of mail naar info@vooruitutrecht.nl.

Zie ons werkplan om over de inzet per wijk te lezen. Op die pagina kunt u ons ook feedback geven.

Beheer speeltuinen
Stichting Vooruit werkt samen met de Utrechtse Vastgoed Onderneming (UVO). Voor vragen over het beheer van de speeltuinen kunt u contact opnemen met UVO via buurthuis@utrecht.nl of tijdens openingstijden van de speeltuin via: 06-42627622. U kunt daar ook melden dat er iets in de speeltuin in slechte staat is.
Voor veranderingen in de inrichting van de speeltuin is overleg nodig met UVO. Dat kan rechtstreeks via het bovengenoemde mailadres en telefoonnummer of via één van de sociaal makelaars.

Spelregels van de speeltuinen blijven ongewijzigd!

Buurtcentra in Zuid en Oost

In buurtcentra in Zuid en Oost gebeurt van alles. Hier komen georganiseerde bewonersgroepen bij elkaar en zijn vaak ook veel andere faciliteiten te vinden, zoals: peuterscholen, restaurant, (buurt)fitness, werkplekken voor zzp’ers, etc.

Is voor u de drempel hoog om zelf iets te ondernemen, misschien heeft u dan wat aan de activiteiten die samen vanuit de Pleisterplaatsen worden georganiseerd. Deze activiteiten worden door sociaal makelaars van Vooruit ondersteund. En heeft u een initiatief of activiteit voor de buurt, maar nog geen plek? Neem dan ook contact op met een sociaal makelaar van Vooruit. De contactgegevens van sociaal makelaars vindt u hier.

Sociaal makelaars en sociaal beheerders van Vooruit zijn actief in de volgende panden: Hart van Hoograven, De Musketon, ’t Bokkie en Sterrenzicht. Klik hier voor de adressen en aanspreekpunten per buurtcentra.

Buurtcentrum Hart van Hoograven in Zuid

Buurtcentrum Hart van Hoograven in Zuid

Vreedzaam en veilig

Buurtcentra zijn veilige, vreedzame ontmoetingsplekken. Dat betekent dat sociaal makelaars zich inzetten om bezoekers vriendelijk, vreedzaam en met respect met elkaar om te laten gaan.

Loop eens binnen bij het buurtcentrum bij u in de buurt. Grote kans dat u daar een sociaal makelaar van Vooruit treft. Wissel ideeën met ons uit!

Boekenruilkast in de Musketon

Heeft u ook zo veel boeken die u al gelezen hebt en die maar in de kast staan? Gun ook anderen dat leuke, mooie, spannende of ontroerende boek en breng ze naar de “boekenruilkast”.

U kunt (gratis) gebruik maken van de Boekenruilkast, in de foyer (naast de lift), tijdens de openingsuren van De Musketon.

Boeken

Vreedzame Kinderraad

KinderraadHeb je ideeën om jouw buurt mooier, prettiger en leuker voor iedereen te maken? Let dan goed op wanneer de nieuwe verkiezingen zijn voor de Vreedzame Kinderraad bij jou op school!

De sociaal makelaar begeleidt de kinderen op school in debatteren, samen werken en samen ideeën op papier zetten om de wijk mooier en beter te maken.

Portes verandert in Vooruit – Hart voor Zuid – Oost

Utrecht – Vooruit, Me’kaar en Welzaam zijn de namen van drie hagelnieuwe welzijnsorganisaties waar bewoners van drie Utrechtse wijken (Utrecht Zuid en Oost, Utrecht Noordwest en West en Vleuten en De Meern) vanaf 1 augustus 2013 terecht kunnen.

Zij nemen het werk in deze wijken over van Portes (en in Utrecht Oost van Cumulus).
Bij deze drie zelfstandig opererende wijkorganisaties helpen sociaal makelaars bij het opzetten van actieve netwerken van bewoners in de buurten.
Ook bieden zij deze groepen kennis en ondersteuning. De teams zijn klein en flexibel en werken nauw samen met vele vrijwilligers.

De namen en contactgegevens zijn:
Vooruit – Hart voor Zuid – Oost
Postbus 24003
3502 MA Utrecht
tel: 030-3020690
info@vooruitutrecht.nl
www.vooruitutrecht.nl

Welzaam Vleuten De Meern
Postbus 151
3450 AD Vleuten
tel: 030-3020696
info@welzaamutrecht.nl
www.welzaamutrecht.nl

Me’kaar
Postbus 9002
3506 GA Utrecht
tel:030-3020693
info@mekaarutrecht.nl
www.mekaarutrecht.nl

Deze drie organisaties zijn het gevolg van een grondige reorganisatie van het Utrechtse welzijnswerk. In 2012 heeft de gemeente besloten om het welzijnswerk met ingang van 2013 te vernieuwen.
Het nieuwe welzijn gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burger en de ondersteunende rol van de overheid.

Het maatschappelijk werk voor volwassenen en jeugd van Portes gaat per 1 augustus over naar Stade. Volwassenen kunnen terecht bij U Centraal, jeugdhulpverlening valt onder Jes 030.

Peuterspeelzalen en voorscholen gaan per 1 augustus over naar de nieuwe stedelijke organisatie Spelenderwijs.