Sociaal Restaurant de Musketon

Sociaal restaurant de MusketonSamen met buurtgenoten gezellig uit eten in een ontspannen, gezellige sfeer! Jong en oud, verschillende achtergronden en culturen, ontmoeten elkaar en genieten van een gezonde, betaalbare maaltijd. In het sociaal restaurant is iedereen welkom!

Elke maandag, woensdag en donderdag zorgt een profes­sionele kok, ondersteund door veel vrijwilligers, voor een gevarieerd menu. U komt ook maatschappelijk stagiaires tegen bij de eetgroep en het eetcafé.

Zo nu en dan wordt er tijdens de maaltijd voorlichting gegeven over een actueel onderwerp, bijv. de gemeentevoorlichter of de wijkagent schuift aan. Zijn er onderwerpen waar u meer over wil weten, laat het ons of de gastvrouwen/heren van het sociaal restaurant horen!

Affiche eetgroep 4 tm 25 nov

Affiche eetcafe 30 okt tm 20 nov.

EetgroepMenu sociaal restaurant

 

 

Workshop Multicultureel Vakmanschap

Voor besturen, vrijwilligerscoördinatoren en vrijwilligers
10 oktober 2013 – 19.00 – 22.00 uur

Hoe ga je om met verschillen tussen mensen? Zolang we dezelfde taal spreken en dezelfde cultuur en achtergronden hebben lukt dat nog wel. Alhoewel? Laat een Randstedeling eens werken met iemand uit het oosten van het land, met een Fries of een Limburger.

Ook Utrechtse vrijwilligers kunnen te maken krijgen met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de etnische achtergrond, maar ook bijvoorbeeld om het sociaal milieu of de leeftijd. Toch moeten zij daarmee om kunnen gaan. In de workshop Multicultureel Vakmanschap worden de deelnemers meegenomen in dilemma’s van hun vrijwilligerswerk. Het op een effectieve wijze omgaan met lastige situaties staat centraal in deze praktische workshop.

Er wordt gewerkt in een groep van minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers.
Wil je meedoen? Je kunt je per direct aanmelden via Lotte Enting: l.enting@vwcutrecht.nl

Workshopleider Rachid Berragiy is vanuit zijn achtergrond sterk verbonden met de multiculturele samenleving. Bij de politie heeft hij aan de wieg gestaan van de trainingen Multicultureel Vakmanschap voor politiepersoneel.

Talent4me2you

Talent4me2youGEZOCHT: TIENERS MET IDEEËN

Harpspelen, schaken, tuinieren, rappen, musical, techniek, dansen, computers, koken, henna, boogschieten, circus, fietsen maken, fotograferen, graffiti, breakdance, film, toneel, taarten decoreren, schilderen, stoepkrijten, worstelen, zingen, techniek..

Participatie en Talentontwikkeling
Met het project Talent4me2you krijg jij de mogelijkheid om jouw eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Met een goed idee kan een groep van minimaal acht tieners aankloppen bij een sociaal makelaar. Initiatief en enthousiasme wordt beloond met:

  • Budget voor een docent met inhoudelijke expertise
  • Agogische begeleiding
  • Ruimte en materiaalkosten

Dit is geen gift maar een krediet. Jullie spreken met de sociaal makelaar af hoe je de gift (van de samenleving) terugbetalen (aan de samenleving). De sociaal makelaar beslist of het voorstel van jullie voor terugbetaling voldoende is en sluit een contract met je af.

Talent4me2youVoor wie
Talent 4me2you is een project voor alle tieners in de leeftijd van 9-14 jaar. Het project richt zich in het bijzonder op tieners die van huis uit minder mogelijkheden krijgen aangeboden om uit te proberen waar hun talent ligt en deze te ontwikkelen. Voorwaarden voor deelname:

  • Het groepje tieners bestaat uit minimaal 8 deelnemers
  • Jullie komen zelf met een voorstel
  • Jullie komen zelf met een idee voor een tegenprestatie
  • Het idee van jullie, tieners is realiseerbaar qua ruimte en budget
  • De tieners sluiten een contract af en tonen betrokkenheid.

Brede school en Verlengde schooldag
Het project 4me2you wordt ook aangeboden als programma binnen de Brede school en de Verlengde schooldag. Neem voor informatie contact op met een sociaal makelaar uit jouw buurt.

Pleisterplaatsen

Pleisterplaatsen

Een Pleisterplaats is een veilige plek waar buurtbewoners voor buurtbewoners actief zijn. Iedere deelnemer levert de bijdrage die voor hem of haar mogelijk is. In de Pleisterplaatsen ontstaan initiatieven die door bezoekers zelf worden geïnitieerd en met lichte ondersteuning van sociaal makelaars worden gerealiseerd.

 

Voorbeelden van initiatieven die in de Pleisterplaatsen zijn ontstaan:

Kenmerkend voor al deze initiatieven is dat ze licht, laagdrempelig en dicht bij de eigen levenssfeer zijn. Vooruit heeft Pleisterplaatsen in Hart van Hoograven en De Musketon.

Ton werkt aan zijn schilderij tijdens Wijkdag Lunetten

Ton werkt aan zijn schilderij tijdens Wijkdag Lunetten

Ton van der Sluijs is vaste bezoeker van de Pleisterplaats en exposeert regelmatig in de Musketon. Zijn leven is grillig verlopen; tijdens zijn jeugd gebruikte hij drugs en alcohol en dat resulteerde uiteindelijk in een crisis. Daarop volgde behandeling en o.a via zijn schilderijen werkt Ton aan herstel.

Loop gerust een keer langs de buurtcentra en vraag onze sociaal makelaars om meer informatie. Of mail naar: info@vooruitutrecht.nl

Weggeeftafel: een nieuw thuis voor oude spullen

De “weggeeftafels” zijn plekken in buurtcentra waar tweedehands spulletjes een nieuw thuis vinden. Op deze tafels en in de kasten vind je bijvoorbeeld boeken, glaswerk, speelgoed, hobbyspullen en klein huisraad. Regelmatig zorgen bezoekers en vrijwilligers voor nieuwe spullen.

U kunt uiteraard ook uw spullen aanbieden, bijvoorbeeld in Hart van Hoograven (zie onderstaande foto). Zo krijgen uw overbodige spullen een nieuwe kans bij iemand die er nog veel plezier van beleeft. Zo maken we elkaar blij!

Weggeeftafel in Hart van Hoograven

Weggeeftafel in Hart van Hoograven

Weet u niet zeker of iets geschikt is om aan te bieden? Bel dan gewoon even met de buurthuizen. Klik hier voor locaties en adressen. Voor meer informatie over de weggeeftafel in Hart van Hoograven kunt u contact opnemen met sociaal makelaar Tamara Leguit via tamaraleguit@vooruitutrecht.nl of 06-43555835.

Vreedzame wijk

Vreedz_Horenbij_elkaarWoon jij in een vreedzame wijk? Voel jij je helemaal veilig op straat en word je vrolijk van buitenspelen? Dan leef jij vast in een vreedzame wijk.

Waarschijnlijk heb je op school al les gehad over de vreedzame school of de vreedzame wijk? Je weet dan hoe je conflicten kunt oplossen, bijvoorbeeld door goed met elkaar te praten. vreedzaamPraten bestaat uit elkaar vragen stellen, maar ook goed luisteren naar het antwoord. Als je elkaar laat uitpraten, weet je sneller wat het probleem is.

Vreedz_ConflictenJe weet ook wat opstekers en afbrekers zijn. Wat vind jij leuk om te krijgen, een opsteker of een afbreker?

Wij, sociaal makelaars van Vooruit, willen ook meehelpen aan een vreedzame wijk. Zodat iedereen zich prettig voelt op straat. We kunnen met jou meedenken hoe het anders kan en misschien verzin je samen met jouw vriendjes wel een project om jouw buurt vrolijker te maken. Een sociaal makelaar kan je verder helpen met jouw ideeën. Wij zijn vaak te vinden in de speeltuinen bij jou in de buurt. Of mail ons met jouw idee!

Vreedzaam Meer weten? Bekijk de website van vreedzame wijken. Of lees over de Vreedzame Kinderraad.

Meedoen op Straat

SpeelMeeBusMeedoen op Straat nodigt kinderen en jongeren uit om op een veilige en positieve manier mee te spelen en sporten op het plein of op straat. Dit project startte in 2005 in Utrecht en is inmiddels een begrip geworden.

Met Meedoen op Straat willen we zoveel mogelijk plekken in de openbare ruimte realiseren waar jeugd op een positieve manier bij elkaar kan komen. Om elkaar te ontmoeten en om te doen wat jeugd zoal doet: spelen, hangen, kletsen, sporten, knutselen, dansen. Dit doen we door activiteiten te organiseren op pleinen waar kinderen en jongeren extra begeleiding nodig hebben om in redelijke harmonie samen te sporten en te spelen.

Waar samen spelen niet vanzelf gaat bieden we met Meedoen op Straat structuur en begeleiding. Daarnaast leggen we actief contact met de buurt om ouders en buurtbewoners te betrekken bij de activiteiten en ze een actieve rol te laten spelen op het plein. Onze sociaal makelaars stimuleren jeugd om zelf een actieve bijdrage te leveren aan de activiteiten. We laten ze meedenken en helpen met de voorbereiding en uitvoering. De betrokkenheid van de jeugd bij hun eigen speel-, sport-, en ontmoetingsruimte op straat wordt zo vergroot.

Kijk voor Meedoen op Straat in jouw wijk bij locaties en adressen.