Financieel jaarverslag 2013

Het eerste financieel jaarverslag  van de Stichting Vooruit, hart voor Zuid Oost! gaat over de periode van 1 augustus tot en met 31 december 2013.

Vooruit is op 1 augustus 2013 van start gegaan en heeft de taak op zich genomen om het sociaal makelen verder vorm te geven in de wijken Oost en Zuid. De kern van ons werk is om ervoor te zorgen dat iedereen, ook de meest kwetsbare mensen, kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Als sociaal makelaar bouwen wij aan duurzame relaties in de buurt, samen met u en andere bewoners, professionals en instanties. Als sociaal makelaar verzamelen en delen we kennis, verbinden partijen met elkaar en we bouwen aan sociale netwerken.

Onze sociaal makelaars en sociaal beheerders zijn actief vanuit verschillende locaties in deze wijken en buurten, zoals onder andere de buurthuizen en speeltuinen. Tijdens de eerste maanden is er veel energie en aandacht gestoken in het opbouwen van de organisatie. Hoewel de omvang klein is, komen alle noodzakelijke processen langs en krijgen werkende weg hun vorm. Ook de omgeving van Vooruit is volop in ontwikkeling, en iedereen is op zoek naar een juiste vorm waarin samenwerking, efficiency, het opbouwen van netwerken en het vormgeven aan een nieuwe manier van werken, centraal staat. Even wennen voor iedereen, maar geleidelijk aan vindt het een weg.

Met trots sluiten we de eerste periode af met een klein positief bedrijfsresultaat. Dankzij een eenmalige schenking van de Stichting Portes zijn we in staat een kleine reserve op te bouwen en continuïteit in processen te garanderen. Dit alles betekent een start van 2014 met een kleine financiële reserve. Er wordt hard gewerkt om het werkplan van 2014 te realiseren in de praktijk. We vertrouwen erop dat we de komende periode weer goede resultaten met u neer kunnen zetten.

Liesbeth van Eijndhoven Directeur-bestuurder Stichting Vooruit, hart voor ZuidOost!

Speeltuin de Kameleon

Op zaterdag 30 november werd er hard gewerkt aan de vernieuwing van de speeltuin De Kameleon. Wijkkrant Aanzet heeft hierover een leuk stukje geschreven. Hier komt onze sociaal makelaar Richard Bouma ook aan het woord, die intensief betrokken is bij de speeltuin.

Wijkkrant Aanzet

 

 

Iedereen werkt aan een vernieuwde Kameleon
Bericht geplaatst op 29 oktober 2013

KameleonNog even en kinderen hebben weer een beetje plek om te spelen in speeltuin De Kameleon. Het is de bedoeling dat één kant van de speeltuin eind november helemaal af is. In de speeltuin is een flinke verbouwing gaande. Vrijwilligers, buurtbewoners en kinderen helpen allemaal mee om samen met vaklieden de speeltuin op te knappen en zo kosten te besparen. Kinderen helpen mee om zand te verplaatsen en stapelen stenen op pallets en genieten volop van het meehelpen. Er is zo hard gewerkt dat zij de nieuwe zitring/vuurplaats met het bakken van broodjes en marshmallows al hebben kunnen inwijden.

Enthousiast  Kameleon_verbouwing
Bureau Niche
, die zich bezighoudt met landschapsontwikkeling heeft samen met kinderen een bouwtekening gemaakt. Half september is de verbouwing van start gegaan. Steeds meer is er te zien van hoe de speeltuin er straks uit gaat zien. Mensen reageren enthousiast op de veranderingen.

Meehelpen
Wilt u meehelpen met het opknappen van de speeltuin? Er is genoeg te doen. U kunt contact opnemen met sociaal makelaar Richard Bouma 06 424 45 926 of sociaal makelaar Mariëlle van der Grift 06 272 08 516Kameleon2013