Vooruit viert eenjarig bestaan!

 

IMG_één jaar Vooruit 2_184049

beeldmateriaal van verjaardagskaart Hema

Op 1 augustus 2014 bestaat Vooruit, hart voor Zuid Oost! 1 jaar. Een moment om even bij stil te staan.

Het afgelopen jaar heeft zowel pieken als dalen gekend, die kenmerkend zijn voor een organisatie in opbouw. Bovendien was en is de directe omgeving van Vooruit ook voortdurend in beweging, waardoor het soms lastig is om te bepalen waar resultaten aan toe te schrijven zijn.

Er is heel hard gewerkt om het Sociaal Makelen op de kaart te zetten en daar hebben we ook de nodige successen in beleefd.

Ik heb er alle vertrouwen in dat het komende jaar de positieve ontwikkelingen worden voortgezet. Dat we samen met bewoners en partnerorganisaties in de wijken Zuid en Oost verder bouwen aan de ontwikkeling naar meer participatie, een prettige leefomgeving en goede sociale cohesie.

Liesbeth van Eijndhoven

 

Geplaatst op 13 maart 2014:

Liesbeth-uitsnedeLiesbeth van Eijndhoven is de nieuwe directeur – bestuurder van sociaal makelorganisatie Vooruit, Hart voor Zuid en Oost. In de buurten van Zuid en Oost Utrecht bouwt Vooruit netwerken tussen bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het doel is samen buurten te creëren waar iedereen graag wil wonen.

Vooruit is voortgekomen uit welzijnsstichting Portes. De kleine maar actieve organisatie zet bewoners centraal. Waar vroeger opbouwwerkers zelf vergaderingen en activiteiten initieerde en kinderwerkers activiteiten aanboden, zijn nu bewoners zelf verantwoordelijk. Sociaal makelaars kunnen bewoners koppelen aan het eigen netwerk, kunnen ondersteunen bij activiteiten en denken graag mee om dromen te verwezenlijken.

 

ISO certificaatISO9001
Vooruit is vrijdag 28 februari voorgedragen voor het ISO 9001 certificaat. De audit is uitgevoerd door Lloyds, een extern bureau voor certificering. De auditoren van Lloyds bezochten diverse locaties en verscheidene medewerkers zijn geïnterviewd. Lloyds onderzocht niet alleen of de beloftes aan onze klanten worden gerealiseerd, maar ook of gewaarborgd is dat de geleverde kwaliteit aan zekere eisen voldoet. Bovendien hebben zij onderzocht op welke wijze de transitie van Portes naar de nieuwe (wijk)gerichte organisatie heeft plaatsgevonden. De auditoren waren erg positief over de ontwikkeling van Vooruit.

Met het gemotiveerde team dat in de afgelopen maanden een sprong heeft gemaakt in het vernieuwend welzijn, kan de nieuwe directeur/bestuurder aan de slag.

 

Herinrichting Kameleon Opening 4 Oktober

Uitnodiging opening Vooruit en Baracuda

Het is volop zomer! De kinderen in Hoograven kunnen weer genieten van hun nieuwe speeltuin de Kameleon. Dankzij de gulle bijdragen va de gemeente utrecht, Jantje Beton, De van Baarenstichting, Het Zoudenbalch fonds, het ondernemersfonds en de Rabobank hebben we deze mooie plek kunnen realiseren. De plek is nog niet helemaal af, vandaar dat we aan de buurt vragen een bijdrage te leveren. u zult hier de komende maanden meer van horen. De kameleon zal 4 oktober op dierendag officieel geopend worden.

 

 

Jongeren in Hoograven werken aan eigen kansen

IMG_7892

In samenwerking met Forum en Boom ‘businesspoint’ heeft Vooruit 8 jongeren uit de wijk Hooggraven en omgeving kunnen verbinden met verschillende bedrijven uit Utrecht.

Met het project BRUG NAAR WERK worden jongeren op weg geholpen richting werk of stage, alle deelnemers hebben een traject van training en coaching en ze hebben ook kennisgemaakt met verschillende ondernemers uit Utrecht.

Er zijn twee verschillende trajecten. Het eerste traject bestaat uit drie groep sessie genaamd ‘Uitgaan van eigen kracht’, ‘Hoe neem je de regie over je eigen leven’ en ‘Hoe ga je om met tegenslagen?’. Het tweede traject bestaat weer uit drie groep sessies waaronder: ‘Werknemersvaardigheden’, ‘Wat voor werk wil je en hoe vind je dat’ en ‘Hoe maak je een goede indruk bij de werkgever?’.

Alle deelnemers gaan in september 2014 voorbereiden voor een speed date.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met onze sociaal makelaar Mohammed Benhaddou.

Sociaal makelaars ondersteunen ZZP’ers in Buurthuis Sterrenzicht

IMG_20140722_115502 (4)Sociaal makelaars ondersteunen mensen die als zelfstandig ondernemer in de eigen (woon)omgeving aan de slag willen gaan. Meestal gebeurt dit in de vorm van ‘raad en daad’. De makelaars beschikken over een ruime mate van kennis van de buurt(en) en haar bewoners, en werken nauw samen met andere (partner)organisaties die van belang zijn voor de inwoners van Utrecht. Ze besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van (buurt)netwerken en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de wijken. Meestal opereren de sociaal makelaars binnen of vanuit de buurthuizen. De huidige buurthuizen vormen tegenwoordig ontmoetingscentra, waar buurtbewoners en andere (gebruikers)groepen die iets willen ondernemen elkaar kunnen treffen en gebruik kunnen maken van verschillende diensten en faciliteiten.

Dankzij bemiddeling van de sociaal makelaar en beheerder van Buurthuis Sterrenzicht is Andjenie onlangs als Wimper-Styliste aan de slag gegaan. Enkele dagdelen huurt ze als ZZP-er passende (werk)ruimte in het pand. Liefhebbers van lange(re) en volle(re) wimpers kunnen vanaf 1 augustus bij haar terecht!

Buurtlunch ontmoetingsplek in Hart van Hoograven

Afbeelding

Iedere donderdag is er van 11:45 tot 12.45 uur de Buurtlunch in buurtcentrum Hart van Hoograven. Dit is een ontmoetingsplek voor volwassenen in de wijk. Wijkbewoner Truus Vermeulen maakt elke week weer een heerlijke lunch klaar. De sociaal makelaar van Vooruit ondersteunt waar nodig.

Wil u een keer mee lunchen, dan kan dat! De prijs is 1,25 euro. U kunt zich om 11.30u melden, bij Truus Vermeulen in de keuken van het buurtcentrum, als u mee wilt lunchen.

Eet smakelijk!

Lunch HvHLunch@donderdag

Betrokken ondernemer en bewoner in de wijk oost!

IMG_20140716_095801De burger participeert volop in Utrecht! Op verschillende locaties in de stad zijn daar leuke voorbeelden van te vinden. Zo ook in de wijk oost.

Egbert en Annelies zijn eigenaar van de Argentijnse tangoschool Anna Rosa en wonen in de wijk oost. Wekelijks organiseren ze proeflessen en cursussen voor belangstellenden in buurthuis Sterrenzicht. Ze kwamen met het sympathieke aanbod om de bar en het podium in de grote zaal van buurthuis Sterrenzicht van een nieuwe verf- en laklaag te voorzien. De sociaal beheerder van het buurthuis heeft dit direct bij de gemeente Utrecht aangekaart, hierin bemiddeld en al snel waren de benodigde spullen en materialen geregeld.

Ondertussen is alles wel achter de rug, moet de lak nog wat uitharden en vormt het een geslaagde afsluiting van het seizoen!

Moeders wil is wet tijdens uitzoeken keukenblok in Sterrenzicht

“Omdat pa overdag werkt, mag moeder vooral de keuze bepalen. Zij moet er tenslotte de hele dag tegenaan kijken”.

IMG_20140709_160826In het kader van planmatig onderhoud krijgen huurders van een Bo-Ex woning in Sterrenwijk binnenkort een nieuw keukenblok. Ook wordt de isolatie van de vloer van de begane grond verbeterd. Bo-Ex organiseerde informatiebijeenkomsten in buurthuis Sterrenzicht, waar bewoners werden geholpen bij het bepalen van hun persoonlijke stijl en voorkeur van afwerking. De sociaal makelaars boden twijfelaars extra ondersteuning bij het maken van een definitieve keuze.

Mooie mensen in buurthuis Sterrenzicht

Buurthuis Sterrenzicht biedt onderdak en faciliteiten aan bijzondere mensen uit Oost!

Dit blijkt uit een artikel van Pauline Brenninkmeijer dat geplaatst is in de Oostkrant van juni 2014. Daarin een portret van Ria van Welbergen, mede organisator van Needles & Scissors. Elke woensdag(avond) organiseert zij, samen met haar vriendin Ans van Doorn, naailessen voor belangstellenden in het buurthuis. Hun uitrusting (bijvoorbeeld naaimachines en paspop) is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage vanuit het Leefbaarheidsbudget van de gemeente Utrecht. Ria wordt ondersteund door de sociaal makelaars van Stichting Vooruit. Het resultaat is te zien op de Facebook pagina van Needles & Scissors.IMG_20140703_125245

Gezellige zomermarkt Kruisstraat

Impressie zomermarkt Kruisstraat Bewoners van het seniorencomplex Kruisstraat organiseerden op Pinksterzondag een gezellige zomermarkt in het atrium aldaar. Onze sociaal makelaar Johan Pols was aanwezig voor ondersteuning van de markt.

Bezoekers konden er genieten van het optreden van salonorkest Decadentia, zelf gemaakte appeltaart(en), vruchtenbowl, een expositie van eigen werk, een ruiltafel en een aanbod van creatieve activiteiten.

De organisatie hoopte hiermee de saamhorigheid en de sfeer in het complex te versterken. En dit is ook zeker gelukt! In september komt er een vervolg en start men met de organisatie van een Open Podium voor bewoners dat -voortaan maandelijks!- zal plaatsvinden.