Verslagen netwerkbijeenkomsten


netwerkbijeenkomst Vooruit

Vooruit organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten per wijk. Enerzijds om terug te koppelen wat er gebeurt in de wijk, en aan de andere kant het gesprek aan te gaan over de behoeften en reeds ondernomen acties. Per wijk komen buurtbewoners, ondernemers en professionals samen om plannen voor de wijk te maken. Vooruit gebruikt deze input voor het werkplan dat per jaar wordt bijgesteld. De verslagen van deze bijeenkomsten delen we graag met u.

2015

2014