Wijkwebsite Hoograven Portal succesvol in 2014

Screenshot Hoograven PortalSamen met 14 andere organisaties is Stichting Vooruit betrokken bij Hoograven Portal. Deze (web)site biedt op een eenvoudige manier alle informatie die nodig is om het wonen, leven en werken in Hoograven makkelijker te maken.


In april 2014 is door het bewonersinitiatief Hoograven Duurzaam i.s.m. zo’n 15 organisaties  www.hoogravenportal.nl ontstaan met alle websites in de wijken Hoograven, Tolsteeg en Bokkenbuurt. Met deze portal is door (nieuwe) buurtbewoners snel te achterhalen welke organisaties en activiteiten er zijn, waar je ze kan vinden en wanneer er wat te doen is. Hiermee zijn en worden organisaties en bewoners dichterbij bij elkaar gebracht.

Op de Portal die goed bezocht wordt kan inmiddels naar ca. 70 organisaties en bedrijven in de wijk worden doorgelinkt. Uiteraard is het duurzaam bestaan van deze site afhankelijk van het continue onder de aandacht brengen door de verschillende stakeholders aan de buurtbewoners. Dus voeg als organisatie deze website toe als link aan uw site en meld uw website aan via info@hoogravenportal.nl.

Meer informatie vindt u door te klikken op: website

Oudejaarstoernooi in sporthal Hoograven groot succes!

Buurtvaders Hoograven

Buurtvaders Hoograven

Met ruim 400 aanwezigen was het oudejaarstoernooi een groot succes. Vereniging Buurtvaders Hoograven heeft samen met Vooruit, Stichting Buurtjongeren en de moskee Salam het Oudejaarstoernooi georganiseerd in sporthal Hoograven.

De betrokken organisaties zetten zich in om de leefbaarheid in de wijk te vergroten, waarbij Mohammed sociaal makelaar bij Vooruit hen hierbij ondersteuning biedt. Het doel van deze oudejaarsavond activiteit was dan ook om jongeren van de straat te houden en er een gezellige avond van te maken.

Grote opkomst
Het voetbaltoernooi was opgedeeld in drie leeftijdsklassen: van 9 tot 11 jaar, van 12 tot 16 jaar en van 17 tot 21 jaar. Van half vijf ’s middags tot tien uur ’s avonds voetbalden jongens uit de buurt tegen elkaar. Er waren 250 jongeren die meededen aan het toernooi, ongeveer 100 toeschouwers en 50 bewoners die zich actief hebben ingezet tijdens deze avond.

IMG-20150115-WA0003

Prijsuitreiking

Deze groep actieve bewoners bestond uit vaders van de kinderen die meededen aan het toernooi, buurtvaders en mensen van Stichting Buurtjongeren en moskee Salam. Het toernooi werd afgesloten met een prijsuitreiking en een hapje en een drankje in het buurthuis Hart van Hoograven.

Blij met inzet van bewoners
Namens Vooruit willen we alle actieve bewoners bedanken voor hun inzet en het verzorgen van deze mooie avond. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de Buurtvaders Hoograven. Ook het Wijkbureau, Stichting JoU (jongerenwerk), de politie en de jongeren zelf waren erg blij met de inzet van de bewoners uit de wijk. Goed begin van het nieuwe jaar in Hoograven!

Nieuwe loopband voor Fitness Vooruit!

IMG_20150108_090728

Fitness Vooruit, dat is gevestigd in Hart van Hoograven aan ’t Goylaan, heeft een nieuwe loopband.

De vrijwilligers van de fitness hebben, in samenwerking met Harten voor Sport, Fysiotherapie Haalboom & Van Der Kleij en Stichting Vooruit, een subsidieaanvraag uitgewerkt dat ze hebben ingediend bij de gemeente Utrecht. De loopband is vervolgens financieel mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget.

Lila (zie foto) was de 1e die van de nieuwe loopband gebruik maakte. Ze is blij dat er nu weer twee loopbanden tegelijkertijd in gebruik kunnen worden genomen.