Buurtcontactpersonen actief in Oost

‘Mevrouw van Velzen onderhoudt contact met drie oudere buurtbewoners in de straat. Een buurvrouw is plotseling ziek geworden en heeft de gordijnen ‘s ochtends niet geopend. Mevrouw van Velzen heeft haar voordeursleutel en gaat kijken of alles in orde is.’ 

Dit is een mooi voorbeeld van wat een buurtcontactpersoon kan betekenen voor haar buren. Het zijn bewoners die in hun eigen straatje een oogje in het zeil houden. Ze bellen aan als ze denken dat iemand hulp nodig heeft. Het project buurtcontactpersonen is een samenwerking tussen Vooruit, de Wilhelminakerk, St. Aloysiuskerk en ANBO. Begin 2013 is het project gestart in de wijk Oost. Het project loopt goed, er zijn ondertussen al bijna vijftig buurtcontacten actief!

Werkgroep
Wanneer een buurtcontactpersoon extra ondersteuning nodig heeft, kan diegene een beroep doen op hulp en advies van iemand van de werkgroep. In de werkgroep zit iemand van de ANBO, de St. Aloysiuskerk en de Wilhelminakerk. Zij hebben contact met de buurtcontactpersonen, organiseren buurtcontactbijeenkomsten en dienen als vraagbaak bij buurtproblemen. Daarnaast ontvangen de buurtcontactpersonen regelmatig informatie van Vooruit of vanuit één van de kerken.

Buurtcontactpersonen in de wijk Oost in kaart gebracht Foto door: Johan Pols

Contactpersonen in kaart
Op de foto hiernaast ziet u de contactpersonen letterlijk in kaart gebracht. Middels een plattegrond is inzichtelijk waar er (minimaal) één contactpersoon voorhanden is. Zo wordt ook duidelijk in welke straten er nog geen contactpersoon aanwezig is. In deze straten gaat de sociaal makelaar actief in gesprek met bewoners om meer zicht te krijgen op de onderlinge contacten en of zich er een buurtcontactpersoon bevindt.

Meer informatie
Mocht u meer informatie wensen of uzelf willen opgeven als buurtcontactpersoon, dan kunt u contact opnemen met Johan Pols, sociaal makelaar bij Vooruit:
Telefoon: 06-81032868, Email: johanpols@vooruitutrecht.nl

Wethouder Jongerius in gesprek met gebruikers Musketon!

Wethouder Margriet Jongerius heeft op woensdag 4 februari een bezoek gebracht aan buurtcentrum de Musketon. De wethouder had aangegeven graag met de gebruikers van de Musketon in gesprek te gaan. Ze wilde graag met hen kennismaken en horen waar ze zich mee bezighouden. De sociaal makelaar van Vooruit heeft de gebruikers hierover geïnformeerd en de mensen bij elkaar gebracht.

In gesprek met Ton v/d Sluis. Hij is actief bij het Sociaal Restaurant en heeft een permanente kunsttentoonstelling in de Musketon.

In gesprek met Ton v/d Sluis. Hij is actief bij het Sociaal Restaurant en heeft een permanente kunsttentoonstelling in de Musketon.

In gesprek met de gebruikers
Liesbeth van Eijndhoven, directeur van Vooruit, heette de wethouder, de wijkadviseur Lunetten, de UVO en de gebruikers van de Musketon welkom. Er waren 7 bewoners aanwezig die graag iets wilde vertellen over zijn of haar activiteiten in de Musketon.  Lister vertelde over de samenwerking met Vooruit en over het dagbesteding project ‘De bakgroep’. Hier bakken jongeren taarten en koeken op bestelling of voor verkoop aan de bar. De wethouder kon gelijk proeven van een zelfgebakken appeltaart. Ook Flex (dansen met jeugd), Gluren bij de buren (huiskamerfestival), de Theaterwerkgroep, het Repair Café, het bewonersoverleg lunetten (BOL), de gebruikersraad en de vrijwilligers van het sociaal restaurant hebben allemaal hun verhaal gedaan.
Vervolgens kreeg de wethouder een rondleiding in de Musketon. Ze is een kijkje gaan nemen in de theaterzaal en bracht een bezoekje aan de keuken, waar volop gekookt werd voor het sociaal restaurant.

Afsluiting in het sociaal restaurant
Wethouder bij Sociaal Restaurant MusketonAls afsluiting is de wethouder aangeschoven bij het sociaal restaurant. Hier heeft ze onder het genot van een kopje soep verder gepraat met maar liefst 35 bezoekers!

Vooruit netwerkcoördinator SamenHoograven

Nieuwjaarsbijeenkomst SamenHoograven

Nieuwjaarsbijeenkomst SamenHoograven

Tamara leguit, sociaal makelaar bij Vooruit, is als netwerkcoördinator bij SamenHoograven gestart.
Op 14 januari heeft zij tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Samen Hoograven in de Marcuskerk het stokje van Ingrid Bulsink (AxionContinu) overgenomen. SamenHoograven is een sociaal netwerk voor ouderen. Tamara zal nu ouderen en het netwerk ondersteunen, met elkaar verbinden en onderling doorverwijzen. Een belangrijk onderdeel hiervan is mensen activeren en in hun kracht zetten.

SSamen in de stad logoamen in de stad
SamenHoograven is een onderdeel van Samen in de stad. In 8 andere wijken in Utrecht wordt de methodiek SamenHoograven uitgezet. Het gaat om de wijken Noordoost, Overvecht, Zuilen, Ondiep/Pijlsweerd, Leidsche Rijn, Kanaleneiland, Transwijk en Rivieren-/Dichterswijk. In iedere wijk zijn netwerkcoördinatoren die vorm gaan geven aan Samen. In Hoograven is Vooruit een belangrijke samenwerkingspartner binnen SamenHoograven en daarom is sociaal makelaar Tamara Leguit hier de netwerkcoördinator. SamenHoograven is het voorbeeld voor alle andere wijken. Inmiddels zijn ook SamenOvervecht en SamenKanaleneiland begonnen.

Ingrid Bulsink en Tamara Leguit

Samen Hoograven
SamenHoograven is een sociaal netwerk van de wijk met de aandacht gericht op ouderen van 60+. Meer dan veertig organisaties in deze wijk werken gericht samen en zorgen voor een laagdrempelig aanbod voor senioren. Niet alleen kwetsbare ouderen zijn belangrijk, maar ook ouderen die nu nog fit zijn. Zij kunnen werken aan een netwerk waar ze mogelijk later gebruik van kunnen maken. Daarnaast is SamenHoograven voor alle wijkbewoners die graag iets voor een ander betekenen. Ook verbindt SamenHoograven de participerende organisaties. Het netwerk gaat uit van de kracht van senioren en dient als ondersteuning.

Speerpunten van Samen Hoograven zijn:

  • opzetten en ondersteunen van verschillende ontmoetingsplekken in de wijk
  • koppelen hulpvragen ouderen aan actieve wijkbewoners
  • koppelen van vraag en aanbod van organisaties
Contact en meer informatie
Heeft u vragen of ideeën over SamenHoograven dan kunt u Tamara bereiken via: tamaraleguit@vooruitutrecht.nl.
Bent u wijkbewoner en heeft u (hulp)vragen of ideeën, of wilt u zich bijvoorbeeld aanmelden voor de nieuwsbrief van Samenhoograven, mail dan naar: samenhoograven@vooruitutrecht.nl
Kijk op de facebook van SamenHoograven of Samenindestad voor meer informatie.

Sint Maarten in Lunetten

Sint maarten LunettenSint Maarten: het feest van het delen! Dinsdag 11 november 2014 wordt er, in de avonduren, in Lunetten aandacht besteed aan Sint Maarten.

Verschillende buurtorganisaties, waaronder de sociaal makel organisatie Vooruit, hebben de handen inéén geslagen en verzorgen de viering van Sint Maarten in de wijk. In de flyer hiernaast kunt u zien wat er deze avond gebeurd en hoe u hieraan mee kunt doen. Zet een kaars voor uw raam deze avond!