Initiatievenmarkt Oost: voor herhaling vatbaar!

bewonersinitiatievenmarkt oost

De Bewonersinitiatievenmarkt in de Wilhelminakerk in Oost trok de belangstelling van ruim 70 bezoekers. Tijdens deze markt, georganiseerd door Vooruit, werden 15 buurtinitiatieven gepresenteerd aan bewoners en professionals uit Oost.

Initiatievenfilm Utrecht Oost
Bij aanvang van de markt werd een film getoond die een leuk beeld geeft van een aantal interessante initiatieven uit de buurt. De Kinder Sport Academie/ KSA, Stichting Oosterspoorbaan, de naaiclub Needless & Scissors en de fietsles van Marokkaanse vrouwen kwamen aan bod.

        < —–     Initiatievenfilm Utrecht Oost

Verbindingen
Op de avond legden de Sociaal Makelaars contacten met en verbindingen tussen bewoners en (buurt)organisaties onderling. Er was sprake van een leuke mix van belangstellenden en deelnemers die spontaan met elkaar in gesprek gingen. Een aantal personen gaf aan dat er nog veel meer initiatieven in Oost zijn die door bewoners worden georganiseerd. Des te meer reden om deze markt nog een keer te organiseren.

IMG_3758Wat ons betreft, krijgt deze markt dan ook zeker een vervolg!

We hopen dat u heeft genoten van de avond. Lees hier het volledige verslag van de avond.

Verslag bewonersinitiatievenmarkt Utrecht Oost

 

 

 

 

Sociaal jaarverslag 2013 – 2014

Sociaal jaarverslag VooruitDit sociaal jaarverslag neemt u mee in de ervaringen van de medewerkers van Vooruit gedurende de eerste achttien maanden van het bestaan van deze nieuwe sociaal makelorganisatie. Voor zowel medewerkers als wijkbewoners en vele samenwerkingspartners van Vooruit was 1 augustus 2013, de start van een nieuwe fase in de uitvoering van het ‘vernieuwend welzijn’. Een proces dat zich kenmerkt door zoeken en vinden, door vallen en opstaan voor alle betrokkenen.

Op welke wijze maken we duidelijk dat het eigenaarschap van activiteiten in buurtcentra en speeltuinen moet gaan verschuiven van de welzijnsorganisatie naar bewoners in de buurten en wijken? Het motto is niet meer ‘zorgen voor’ maar ‘zorgen dat’. Wie is waarvoor verantwoordelijk en hoe maken we goed zichtbaar wat het sociaal makelen inhoudt? Gedurende de afgelopen periode zijn we bezig geweest met het beantwoorden van deze vragen, naast het verder inrichten van de noodzakelijke organisatieprocessen als administratie, personeelszaken, ICT en kwaliteit.

Talenten
We dragen bij aan een sterkere sociale cohesie in de wijk. Dit doen we door initiatieven, organisaties, maar eigenlijk vooral mensen, met elkaar in contact te brengen en elkaar te inspireren zodat de vele talenten van hen ten goede komen aan de hele wijk.

Er is in anderhalf jaar heel veel gebeurd en tot stand gekomen. Het opbouwen van een nieuwe organisatie gaat niet altijd over rozen maar leidde desondanks tot veel positieve resultaten. Ik vind dat we daar heel trots op mogen zijn.

Liesbeth van Eijndhoven

Directeur – bestuurder
Vooruit hart voor Zuid en Oost!

 

Financieel jaarverslag 2014

Het jaar 2014 sluiten we af met een heel goed positief bedrijfsresultaat. Dit hebben we vooral bereikt door een effectieve kostenbeheersing. U kunt dit lezen in ons Financieel jaarverslag 2014.

Het inrichten van de basale organisatieprocessen heeft veel tijd en aandacht gevraagd, hetgeen past bij een nieuw te vormen organisatie. Daarmee was er minder ruimte voor onderwerpen als innovatie en scholing.

De nieuwe CAO kreeg pas aan het einde van het verslagjaar een akkoord en werd niet met terugwerkende kracht ingevoerd. Ook dat betekende minder kosten.

De opgebouwde reserve is noodzakelijk om de aangekondigde bezuinigingen voor 2016 van twee procent op de basissubsidie sociaal makelen, en de bezuinigingen op de speeltuinen goed op te kunnen vangen. Hierdoor maken we het mogelijk dat wijkbewoners en medewerkers geen nadelige effecten zullen ervaren.

Liesbeth van Eijndhoven

Directeur – bestuurder
Vooruit hart voor Zuid Oost!

Financieel jaarverslag 2014

Informatie-ochtend taal, digitale vaardigheden en sport zeer geslaagd!

Informatieochtend 9 juni 2015, taal, computer en sport in Hoograven

Informatieochtend in Hart van Hoograven

Op 9 juni konden bewoners in de ochtend  informatie krijgen over activiteiten op het gebied van Nederlandse taal, digitale vaardigheden en sport in Buurtcentrum Hart van Hoograven.

Medewerkers van Buurtteam Hoograven krijgen veel vragen van individuele bewoners over deze activiteiten maar de beste manier van informeren is toch uit de eerste hand van de verschillende aanbieders. De Sociaal Makelaar werkt samen met het Buurtteam en komt in actie als het gaat om dit soort collectieve vragen van bewoners. Daarbij gebruikt zij haar netwerk om verschillende partijen erbij te betrekken en bewoners te werven op de diverse plekken in de wijk.

De samenwerking met het Buurtteam verliep goed. Ook zij werven bewoners en geven informatie over activiteiten. Om samen zo veel mogelijk bewoners te wijzen op het aanbod en het belang om actief mee te doen in de maatschappij en zelfredzaam te worden door de taal te verbeteren en digitaal vaardig te worden op de computer!

Vooruit kwam samen met het Buurtteam in actie om het ROC-participatieopleidingen, TaalDoetMeer, Digiwijs3.0 te betrekken als aanbieders van taal- en computerlessen. Op sportgebied sloot MBVO docent Henk de Kogel aan, was vrijwilliger Dhr. el Dahri aanwezig om informatie te geven over Fitness Vooruit, fiets- en korfballessen.

Zo‘n 35 bewoners kwamen langs om zich te laten informeren. Digiwijs3.0 schreef 17 deelnemers in voor hun cursus ‘digitale vaardigheden’. De sport- en taalaanbieders kregen veel vragen en hebben hun flyers uitgedeeld.

Deze informatie ochtend willen we zeker vaker organiseren om bewoners te informeren en te laten participeren!

 

Benefietconcert Malaika groot succes

Utrechts vrouwenkoor Malaika oefent wekelijks in buurtcentrum Hart van Hoograven. In mei hadden zij een benefiet concert gepland en zij waren nog op zoek naar een initiatief uit de wijk om het opgehaalde geld te doneren. Sociaal beheerder Lot Thijs vertelde over de crowdfunding actie van speeltuin de Kameleon in Hoograven (www.crowdfundingkameleon.nl) en de vrouwen waren meteen enthousiast.

Het benefiet concert was een succes! Het Malaika koor schreef hierover het volgende stukje:

 “Vrouwenkoor Malaika organiseerde op 17 mei samen met Vocalgroup Basta en volksmuziekorkest Tork’est een benefietconcert in buurthuis Hart van Hoograven. Het werd een fantastische middag, met mooie muziek, een heel goede sfeer en veel bezoekers.CIMG0894

Er werd in de pauze eigengemaakte taart verkocht en aan het eind was er een loterij. Alle opbrengsten gingen naar Speeltuin De Kameleon, wel bekend in de wijk, ten behoeve van de aanleg van een voetbalveldje.

 

CIMG1009

 

 

In totaal is er maar liefst ruim € 725,- bijeen gebracht! ”

Zie ook: www.vrouwenkoor-Malaika.nl