Hoograven bruist met 25 initiatieven op de activiteitenmarkt

Screenshot 2015-12-14 at 09.52.52In november organiseerde Vooruit een activiteitenmarkt in het Hart van Hoograven, waarbij tal van bewoners, vrijwilligers en organisaties hun initiatieven (totaal 25) aan belangstellenden presenteerden.

Voor het verslag van de bijeenkomst, klik op:
Verslag activiteitenmarkt Hoograven – 18 november 2015

 

 

 

 

 

Activiteitenmarkt Hoograven
Geplaatst op 29 oktober 2015

Afgelopen juni is er in Hoograven een geslaagde nVoorkant DEFT Initiatievenmarkt-Hoograven (1)etwerkbijeenkomst georganiseerd in de vorm van een bewonersavond. De tweede netwerkbijeenkomst dit jaar zal plaatsvinden in de vorm van een activiteitenmarkt. Het wordt een bruisende gezellige middag waar iedereen zijn of haar sociale activiteit in Hoograven kan laten zien en kennis kan maken met elkaar. 

De Activiteitenmarkt Hoograven vindt plaats op woensdag 18 november van 14:00 – 16:00 in Buurtcentrum Hart van Hoograven.

Organiseer jij een sociale activiteit in Hoograven en wil jij deze laten zien tijdens de markt? Neem dan contact op met Lot Thijs email: lotthijs@vooruitutrecht.nl telefoon nummer: 06-41785264. 

Of kom kijken welke leuke en mooie sociale activiteiten er in Hoograven zijn en maak kennis met elkaar! Kinderen – onder begeleiding van ouders – zijn ook welkom!

Achterkant DEFT Initiatievenmarkt-Hoograven-2

 

 

Sociaal makelaars lopen rond om met u in gesprek te gaan en eventuele vragen te beantwoorden.

We zien u graag de 18e!

 

 

 

 

Vrijwillig speeltuinmedewerkers gezocht!

Speeltuinen VooruitWij zijn op zoek naar enthousiaste volwassenen (18+) die het leuk vinden om op vrijwillige basis zich in te zetten voor de openstelling van één van de 4 speeltuinen gelegen in Hoograven, Lunetten en Utrecht Oost.

‘Vooruit ​heeft hart voor de mensen in Zuid en Oost. Wij zijn de schakel tussen bewoners en organisaties en helpen hen vooruit. Iedereen die ondersteuning of hulp wenst bij nieuwe initiatieven of activiteiten in en voor de buurt kan bij ons aankloppen: jong of oud, spontaan of voorbereid, initiatiefrijk of afwachtend. Wij maken mogelijk dat iedereen in een veilige en hechte sfeer mee kan doen.’

Wij zoeken
Iemand die minimaal twee dagdelen per maand beschikbaar is. Dagdelen zijn tijdens onderstaande openingstijden.

Openingstijden speeltuinen:
maandag, dinsdag en donderdag: 15.00 -­ 18.00 uur
woensdag en vrijdag : 12.00 ­-18.00 uur
zaterdag en zondag: 13.00 ­ -18.00 uur
Schoolvakanties: ma t/m vrijdag: 10.00 ­- 18.00 uur

U werkt zelfstandig en in (wisselende) tweetallen, zodat u taken en verantwoordelijkheden kunt delen. U staat open voor het werken met de Vreedzame methode, waarvoor u ook een training zult ontvangen. U bent sociaal en oplossingsgericht ingesteld en schrikt niet terug van de levendigheid die kinderen met zich meebrengen.

Wat gaat u doen
U opent en sluit de speeltuin en het bijbehorende speeltuingebouw.
U geeft bezoekers gelegenheid om te spelen met de aanwezige spelmaterialen.
U draagt bij aan een fijne sfeer waarbij alle bezoekers zich welkom voelen.
U bent het gezellige aanspreekpunt voor vragen van kinderen en hun ouders/begeleiders.
U  houdt toezicht op veilig gebruik van de speeltuin en het speeltuingebouw.

Wij bieden
Een gezellige en levendige werkplek met een zinvolle tijdsbesteding.
Een inwerkperiode en afstemming met de Sociaal Makelaars van Vooruit.
Gezellige en informatieve ontmoeting met andere actieve bewoners (naar behoefte)
Mogelijkheden om u te ontwikkelen door training en scholing.
Onkostenvergoeding van feitelijk gemaakt onkosten, bijvoorbeeld reiskosten en VOG.

Belangrijk om te weten..
Mocht aansprakelijkheid om wat voor reden aan de orde zijn, dan bent u verzekerd via de Domstadpolis van de gemeente Utrecht.
Ouders zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen kinderen, u bent hiervoor dus niet aansprakelijk.

Interesse?
Neem contact op met de desbetreffende Sociaal Makelaar van Vooruit, zie foto bovenaan. Wij maken afspraken met u over uw wensen en inzetbaarheid