Portret van onze sociaal beheerder Dyon Korssen in Hallo! Lunetten

IMG_20160125_091953

In het wijkmagazine ‘Hallo Lunetten’ treft u deze maand een -kort- portret van één van onze sociaal beheerders: Dyon Korssen. Hij helpt mensen in en rondom buurtcentrum De Musketon Vooruit!

Paar kleine rectificaties in het artikel:
– Vooruit is een sociaal makelorganisatie en geen welzijnsorganisatie
– Dyon is sociaal beheerder van buurtcentrum de Musketon en mede-beheerder van buurtcentrum Sterrenzicht

 

Lees het magazine hier http://bit.ly/1QuDRoU

 

 

Kwetsbare burger bereiken met sociale technologie? Denk mee!

Schermafbeelding 2016-01-19 om 15.55.10Tijdens de Week van de Sociale Technologie in november is een groep professionals  werkzaam in het sociale domein bijeengekomen om de volgende vraag te verkennen: “Hoe bereik je de kwetsbare burger door middel van het gebruik van sociale technologie?”

Kennisdocument
Deze bijeenkomst is georganiseerd door sociaal makelorganisatie Vooruit, Welzijn 3.0 en The Social Firm in opdracht van kennisinstituut Movisie. Tijdens de terugkombijeenkomst in december 2015 zijn nieuwe (tussentijdse) inzichten gedeeld en is er middels een kenniscarrousel verder op de inhoud ingegaan. De uitkomsten en inzichten van beide bijeenkomsten zijn in het volgende kennisdocument opgenomen: http://bit.ly/1Of4lpB

Het kennisdocument is een eerste stap in het samen ontwikkelen van expertise op het gebied van het inzetten van sociale technologie in het bereiken van de kwetsbare burger. De bedoeling van het kennisdocument is het zorgen voor handvatten die een antwoord kunnen geven oSchermafbeelding 2016-01-19 om 15.54.14p de bovenstaande vraag. Dit document is continu in ontwikkeling en zal met nieuw inzichten aangevuld worden. Iedereen is vrij om dit document te delen met de buitenwereld!

Meedoen?
Heeft u belangrijke kennis waarvan u denkt dat dit in het kennisdocument opgenomen moet worden? Stuur een mailtje aan Suzan: suzanverdonschot@vooruitutrecht.nl
Vernoem hierbij duidelijk aan welk hoofdstuk en paragraaf deze informatie toegevoegd moet worden. Overige vragen, suggesties of ideeën kunt u ook aan Suzan mailen!


Een aantal reacties van deelnemers op de workshop..

 

De week van de sociale technologie
geplaatst op 27 oktober 2015

d24caabbbe4881c40a9afbbde99679fc_400x400

Tijdens de week van de sociale technologie wordt er aandacht gevraagd voor het toenemende belang van de sociale technologie. Binnen het sociale domein zien wij het als een uitdaging en belangrijk item om de kwetsbare burger hiermee te bereiken. Samen met The Social Firm, Welzijn3.0 en Movisie nemen wij het initiatief om in deze week samen met jou de volgende vraag te verkennen: ‘Hoe bereik je de kwetsbare burger met de sociale technologie?’

Workshop: Hoe bereik je de kwetsbare burger met de sociale technologie?
De workshop vindt plaats op 10 november van 15:00-17:00 in Buurtcentrum Hart van Hoograven. De aftrap van deze bijeenkomst zal worden gedaan door Liesbeth van Eijndhoven, directeur en bestuurder van Vooruit. Zij vertelt waarom de focus op de kwetsbare burger en het gebruik van sociale technologie in het sociale domein belangrijk is vanuit haar ogen. Na deze aftrap worden er drie groepen gevormd waar er ingegaan wordt op de onderstaande thema’s.
 1. Randvoorwaarden voor inzetbaarheid van sociale technologie.
 2. Social Media inzet: voorbeelden van succesvolle inzet van social media bij de kwetsbare doelgroep en sociale technologie als secundair middel
 3. Omdenken: Hoe word jij als kwetsbare burger bereikt en hoe zou je bereikt willen worden? Casus van uit een kwetsbare bewoner

De themaleiders schrijven per tafel mee en alles wordt uiteindelijk gebundeld in een kennisdocument, wat later gedeeld wordt met iedereen.

Er is een terugkombijeenkomst gepland om (nieuwe) kennis op te delen en terug te koppelen naar het kennisdocument: 8 december van 15:00-17:00 in de trainingszaal van Movisie. Geef a.u.b. aan of je hier ook bij aanwezig bent. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten* verbonden.

Aanmelden via het volgende formulier: http://goo.gl/forms/8wcjnrZWNK

*Heb je je wel aangemeld voor de workshop of terugkombijeenkomst, maar kom je niet zonder af te melden? Dan wordt er 45 euro in rekening gebracht. Houd hier rekening mee.

Terugblik 2015 en VOORUITblik 2016

FullSizeRender (3)Binnen Vooruit zijn we het nieuwe jaar goed van start gegaan met een mooie nieuwjaarsspeech van Liesbeth van Eijndhoven, directeur – bestuurder van Vooruit. Met een terugblik op 2015 en een VOORUITblik op 2016. Lees hem hieronder!

Terugblik 2015
2015 was een jaar waarin in de wereld heel veel is gebeurd, wat wellicht een voorbode is voor de dingen die nog komen gaan. We constateren nog steeds een veelheid aan maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld de eenzaamheid bij kwetsbare mensen waaronder specifiek de groep ouderen. We zien dat armoede nog steeds groeit en dat wederzijds begrip en tolerantie issues zijn die keer op keer in gesprek worden gebracht.

De digitalisering snelt voort en de groep mensen die daar niet zo snel in mee kan gaan groeit met dezelfde vaart. Taal en digitalisering, veiligheid en wederzijds begrip, daadwerkelijk participeren en kunnen doen waar je goed in bent, of dat je betekenis kan geven blijven issues waar iedereen mee te maken heeft. Kortom het werk houdt zeker niet op, en er valt nog heel veel aan te pakken!

Vooruit heeft in 2015 heel veel gedaan op verschillende vlakken:

 • Intern zijn we druk aan het bouwen gegaan aan de teamsamenwerking, het vormen van een Vreedzame organisatie, het volwassen worden van een PVT, een betere afstemming tussen team en management.
 • De medewerkers hebben hard gewerkt het afgelopen jaar. Soms overladen door allerlei adviezen en eisen over de communicatie, rapportage, het maken van afspraken en zo meer. Jullie zijn het belangrijkste instrument van Vooruit: dank zij jullie is er heel veel beweging gekomen in de wijken en buurten.
 • Onze RVT is niet altijd zichtbaar voor anderen dan Tilly en mij. Fijn dat jullie er zijn en bedankt voor jullie inzet in het afgelopen jaar. Ook met jullie bouwen we verder aan een volwaardige organisatie, klaar voor de toekomst.
 • Wat betreft al onze administratieve processen, de ICT en HRM hebben we heel veel steun gehad aan de medewerkers/ondersteuners van Mekaar die op de Malakkastraat zetelen. Voor velen vaak niet zo zichtbaar, maar des te belangrijker omdat daardoor de zaken ook goed lopen. Mijn dank voor jullie inzet is groot. Uiteraard geldt dit ook voor Gerda en Frans van Labyrinth. Zonder jullie goede zorgen zouden we dit niet hebben bereikt.
 • Onze adviescommissie is het afgelopen jaar beter tot stand gekomen. De actieve en betrokken bewoners in deze commissie denken mee, en geven gevraagd en ongevraagd advies over onze organisatie en de dingen die we in de wijken doen. Ook jullie veel dank voor de inzet van het afgelopen jaar.
 • In de wijken, buurtcentra en speeltuinen ontstaan steeds meer initiatieven die tot wasdom komen. Het aantal bezoekers in de buurtcentra is groeiend, en de bekendheid van onze sociaal makelaars en sociaal beheerders wordt steeds groter.
 • We hebben geïnvesteerd in de samenwerking met de vele partners waarmee we te maken hebben: bewonersorganisaties, de wijkbureau’s, Samen in de Stad, Harten voor Sport, de accounthouders bij de gemeente, de brede school, VV Hoograven, Wijkconnect, de andere SMO’s en de buurtteams.
 • De komst van de buurtteams vraagt om een goede samenwerking op verschillende vlakken, om te voorkomen dat we elk voor zich opnieuw het wiel uit gaan vinden.
 • De start van het speeltuinen onderzoek heeft tot nu toe al een belangrijke bijdrage geleverd aan nieuwe plannen en nieuwe energie rond initiatieven in de speeltuinen.
 • We hebben heel veel geïnvesteerd in onze zichtbaarheid via de website, en andere social media en we hebben veel geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente, de andere SMO’s, het kennisnetwerk Sociaal Makelen met de HU en de Universiteit, en we worden bekender bij de lokale politiek.

VOORUITblik 2016
Dit alles zorgt voor de overstap naar:

2016 wordt een belangrijk jaar wat betreft de samenwerking met de gemeente. Dit is het jaar dat er gewerkt gaat worden aan een nieuwe uitvraag voor het Sociaal makelaarschap in de periode na 2017. In de eerste helft wordt er gewerkt aan een gemeentelijke visie op het sociaal makelen, gericht op de toekomst. Na de zomer wordt gewerkt aan de inhoud van de nieuwe uitvraag; wat worden de criteria, gaan de speeltuinen wel of niet mee in de uitvraag; Hoe gaat het sociaal makelen toekomstbestendig worden.

Voor ons, en de andere SMO’s een belangrijk jaar waarin we moeten laten zien wat onze meerwaarde is voor de sociale cohesie in de wijken en het mee kunnen laten doen van grote groepen burgers. Uiteraard doen we dat graag samen met onze alliantiepartners: Move, Mira Media en Taal doet Meer.

Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de resultaten die worden behaald met het sociaal makelwerk, en we willen daarom ook blijven investeren in deze Alliantie. 2016 is het jaar waarin Vooruit graag met hen om te tafel gaat om te kijken naar de meest optimale vorm waarin dit bondgenootschap kan bijdragen aan een succesvolle gunning voor na 2017. Graag nodigen we jullie uit om op niet al te lange termijn hierover met ons om de tafel te gaan.

Ook voor het team van Vooruit gaat het een spannend jaar worden. We gaan meer investeren in scholing en coaching. De stappen die we hebben gemaakt op het gebied van onderlinge samenwerking gaan we verder uitbouwen. We blijven werken aan onze zichtbaarheid en zullen gerichte communicatieacties gaan ondernemen op de verschillende punten uit ons werkplan. We werken verder aan onze Vreedzame organisatie

Financieel wordt het een boeiend jaar: de bezuinigingen op de speeltuinen hebben we nu door het inzetten van een opgebouwde reserve kunnen opvangen. Komend jaar wordt de uitdaging om te kijken hoe we dat structureel kunnen inpassen in onze organisatie.

De Adviescommissie heeft besloten om komend jaar op thema een aantal onderwerpen te bespreken. Dit zal samen met de medewerkers van Vooruit worden voorbereid. Een leuke ontwikkeling.

En ook bij de RVT zullen veranderingen plaats gaan vinden. Ook jullie zullen een belangrijke rol hebben in de vorming van de plannen voor de toekomst.

Ik kijk uit naar de samenwerking en inspiratie in het jaar dat voor ons ligt!

Hartelijke groeten,

Liesbeth van Eijnhoven,
Directeur – bestuurder Vooruit

Nieuwjaarsbijeenkomst voor ouderen uit Hoograven

Schermafbeelding 2016-01-12 om 16.00.40

Samen Hoograven nodigt ouderen uit Hoograven uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst met muzikale omlijsting.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wordt o.a. de vernieuwde Huiskamer van de Wijk geopend.

Datum: dinsdag 19 januari van 15:00 tot 17:00 uur
Locatie: De Saffier – Saffierlaan 10

Er zijn geen kosten aan verbonden.
U mag gerust uw partner, buren of andere ouderen uit Hoograven meenemen.

Aanmelden kan via Samenhoograven
Contactpersoon: Tamara Leguit (sociaal makelaar Vooruit)
Email: samenhoograven@vooruitutrecht.nl
Telefoon: 06- 43 555 835

 

Oudejaarsavond hoograven

100_0811Het jaarlijks terugkerende oudejaarstoernooi in sporthal Hoograven was wederom een succes. In totaal hebben 108 jongeren meegedaan aan het toernooi en meer dan 200 mensen waren op de avond zelf aanwezig. Het toernooi is op initiatief van de buurtvaders Hoograven, samen met vrijwilligers en de ouders van jongeren, Sociaal makel organisatie Vooruit, de politie, het wijkbureau, Stichting buurtjongeren, Moskee Essalam en Stichting JoU (jongerenwerk). Doel van deze avond is jongeren voorlichting geven in omgang met elkaar en stilstaan bij de veiligheid in de wijk.

Tijdens oud en nieuw raken normaal gesproken veel jongeren in de problemen door vandalisme en overlast. Het voetbaltoernooi is georganiseerd om deze problemen in de avond te voorkomen en een positieve situatie voor jongeren te creeeren. Door het organiseren van sportactiviteiten kunnen jongeren worden aangesproken op de manier waarop zij met elkaar omgaan. Ook is er aandacht gegeven aan de veiligheid in de wijk.

Het toernooi duurde van 16:00- 23:00 uur, met jongeren in de leeftijd tussen 9 en 21 jaar. Na elk toernooi gingen de kinderen onder begeleiding van hun ouders en vrijwilligers naar het buurtcentrum Hart van Hoograven. Hier kwam iedereen samen voor een hapje en een drankje. Ook was er een kleine voorlichting over veiligheid in de buurt door Abdeljalil Sayfaou vanuit de Moskee Essalam. De avond werd afgesloten met een prijsuitreiking aan de eerste en tweede winnaar. Na het toernooi ging de buurtvaders in 5 groepen van elk minimaal 5 vrijwilligers de straat op om te surveilleren. De aandachtsgebieden waren Huize de Geerlaan en omgeving, IJsselsteinlaan en omgeving, Oudegeinlaan en omgeving, Julianaweg en omgeving en de locatie Troubadourhof.

Het voetbaltoernooi verliep goed en was goed georganiseerd. Een voetbalincident werd onderling goed opgelost. Sociaal makelaar Mohamed van Vooruit betrokken bij deze activiteit was ook erg tevreden over de avond. ‘Complimenten naar de bewoners voor het organiseren en uitvoeren van de oudejaarsavond activiteiten en het surveilleren in de wijk na 00:00 uur samen met de politie. Er is heel veel werk verzet, iedereen heeft heel veel inzet getoond.’

‘Er is heel veel werk verzet, iedereen heeft heel veel inzet getoond.’

Na het vuurwerk zijn de groepen en de wijkagenten om 02:00 bij elkaar in buurtcentrum Hart van Hoograven gekomen voor een evaluatiemoment van de avond. Het was weer een succes, op naar volgend jaar!

Oudejaarstoernooi sporthal Hoograven 
geplaatst op 18 december 2015

Try-out voor Huiskamer in Sterrenzicht zeer geslaagd!

IMG_20151217_134612De sociaal makelaars van Vooruit zijn in de afgelopen maanden in Oost druk bezig geweest met de organisatie en realisatie van een huiskamer voor buurtbewoners. De huiskamer is er om ontmoeting tussen mensen te stimuleren in Buurtcentrum Sterrenzicht.

In samenspraak met de beheergroep (een vertegenwoordiging van gebruikers) en medewerkers van de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO/ gemeente Utrecht) hebben de sociaal makelaars een plan uitgewerkt dat recht doet aan de wensen en ideeën van buurtbewoners, de gebruikers(groepen) en andere buurtorganisaties. Zo is gesproken met medewerkers van Activiteitencentrum De Wilg en met medewerkers van Buurtteam Oost over het organiseren van specifiek activiteitenaanbod, zowel recreatief als educatief. Dit wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. De gemeente Utrecht heeft het plan inmiddels goedgekeurd en de financiering ervan toegezegd.

IMG_20151217_134630

Er is een leuke kerstactiviteit georganiseerd om aandacht te vestigen op de Huiskamer in Sterrenzicht. Met als doel om te inventariseren welke behoeftes er leven in de buurt en om vrijwilligers te vinden die actief willen zijn in het pand. Deze kerstactiviteit hebben de sociaal makelaars van Vooruit in goede samenwerking met leden en vrijwilligers van de bewonerscommissie Sterrenwijk en met medewerkers van Activiteitencentrum De Wilg verzorgd.

De kerstactiviteit, het maken van kerststukjes, vormde de try-out in realiseren van een huiskamer in Sterrenzicht met verschillende activiteiten.

IMG_20151217_134851De activiteit was zeer geslaagd, er deden maar liefst 30 personen mee, voornamelijk senioren uit de Sterrenwijk. Veel blije gezichten en zelfs hier en daar een traan, vanuit dankbaarheid.

Al met al dus een goede start voor meer activiteiten in de huiskamer in buurtcentrum Sterrenzicht. Heeft u leuke ideeën voor een volgende activiteit, of wilt u zelf iets organiseren? Mail of bel dickhaaksman@vooruitutrecht.nl / 06 395 639 35 sociaal beheerder van buurtcentrum Sterrenzicht.