Sociaal Makelen in Hoograven: ‘net werken’

Ik werk inmiddels alweer 13 jaar met ontzettend veel plezier in de wijk Hoograven. Nog altijd is de doelgroep ouderen mijn aandachtsgebied. Vroeger als ouderenwerker bij Portes vanuit dienstencenrum ‘de Barkel’ en sinds de zomer van 2013 als sociaal makelaar bij sociaal makelorganisatie Vooruit in buurtcentrum ‘Hart van Hoograven’. Vanaf januari 2015 ben ik tevens de netwerkondersteuner van SamenHoograven; het netwerk van organisaties die met ouderen werken in de wijk en natuurlijk het netwerk van de ouderen zelf.

Het werk blijft mij inspireren door de vele verschillende taken die ik heb als sociaal makelaar. Van heel laagdrempelig werken met de doelgroep, mensen in hun eigen kracht zetten, ze proberen te verbinden aan een netwerk of hen te inspireren hun eigen netwerk te verstevigen, tot het meedenken op organisatieniveau en zelf deelnemen aan netwerken om signalen op te halen maar ook terug te geven aan beleidsmakers.

Vier dagen in de week werk ik vanuit het moderne buurtcentrum aan ‘t Goylaan. Boven in mijn kantoor zit ik achter mijn laptop om via de digitale weg mensen te verbinden, te activeren en te informeren. Bewust ga ik meerdere malen per dag naar beneden om mij te voeden met informatie uit de wijk. Verhalen te horen van bezoekers wat ze bezig houdt; het leven van alle dag, de problemen die erbij horen en de mooie momeIMAG0047nten. Om onder het genot van een kopje koffie te kunnen komen tot de kern; mensen een stukje verder helpen in welke situatie dan ook. Sociaal Makelen; het is net werken!

Dit is de titel van de conferentie Sociaal Makelen die op 17 mei plaats gaat vinden. Een knipoog naar het vooroordeel en de onduidelijkheid over het vak sociaal makelaar. Mijn werk, ‘het lijkt net werken’, is toch koffie drinken en met mensen praten? Terwijl ik dus aan het ‘netwerken’ ben! Tijdens gesprekken ben ik altijd aan het kijken of ik verbindingen kan leggen tussen mensen, tussen organisaties of mensen kan koppelen aan een activiteit.

Tijdens de conferentie zal de veelzijdigheid van het vak door de verschillende thema’s en programmaonderdelen zichtbaar worden. Het is ontzettend leuk om samen met mijn collega’s deel te nemen aan de werkgroep die de conferentie vorm geeft. Sociaal makelen is een vak wat lastig blijft om uit te leggen, maar het is een zeer belangrijk vak in onze samenleving waar veranderingen en aanpassingen aan het leefklimaat om de haverklap gevraagd wordt van mensen.

Ik ben voor de ouderen in de wijk het aanspreekpunt als het gaat om het zoeken naar een zinvolle dagbesteding of meer sociale contacten. Door mijn kennis van de wijk en de bewoners is een verbinding vaak snel gemaakt. Het is belangrijk dat er een aanspreekpunt blijft in de wijk waarbij mensen terecht kunnen voor advies en ondersteuning.
Om die reden wordt juist nu de conferentie georganiseerd door alle 5 makelorganisaties om het vak ‘sociaal makelaar’ op de kaart te zetten. Want een sociaal makelaar blijft altijd nodig in de wijk! Mocht u een idee hebben voor de wijk, ondersteuning nodig hebben bij een initiatief wat u wilt opzetten of willen weten wat het aanbod is voor ouderen in de wijk? De koffie staat voor u klaar! 😉

Opening matchpunt Hoograven

Op 7 maart opent Matchpunt Hoograven in buurtcentrum Hart van Hoograven. Matchpunt is een informatiepunt voor initiatieven en vrijwillige inzet in de wijk en in de stad. Het Matchpunt Hoograven is op initiatief van Buurtteam Hoograven-Tolsteeg, Sociaal makel organisatie Vooruit en Vrijwilligerscentrale Utrecht. Met het matchpunt willen we de betrokkenheid in de buurt te vergroten.

Bewoners die zich actief willen inzetten in hun wijk of stad kunnen bij het matchpunt terecht voor advies, ideeën en informatie over vrijwilligerswerk in Hoograven. Mocht er in Hoograven geen match gevonden worden, dan kan er ook in andere delen van de stad gezocht worden voor passend vrijwilligerswerk.

Het Matchpunt is gehuisvest in buurtcentrum Hart van Hoograven, ’t Goylaan 77 en iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur geopend.

Op 7 maart om 13:00 is de opening en worden de bezoekers beloond met een stuk taart! Komt u ook eventjes langs en eet u een taartje mee? Aanmelden is hiervoor niet nodig.

Vragen over het matchpunt? neem contact op met onze sociaal makelaars

Lot Thijs of Tamara leguit

Schermafbeelding 2016-03-01 om 12.36.13