Huiskamer in Buurtcentrum Sterrenzicht een feit!

IMG_3060Na maanden vol spanning(en), stress en drukke werkzaamheden is het de Sociaal Makelaars in Oost gelukt om de Huiskamer in Buurtcentrum Sterrenzicht, gelegen aan het Keerkringplein, op te leveren.

Donderdag 2 juni werd de – gezellig ingerichte! – Huiskamer aan het toegestroomde publiek gepresenteerd.

In het verleden deed de ruimte dienst als Informatiepunt en als werkplek van de Sociaal Juridisch Dienstverleners.

Nu biedt de Huiskamer belangstellenden een leuke plek om er anderen te ontmoeten, om er deel te nemen aan verschillende activiteiten of om deze op te zetten en biedt het mensen een informele plek voor het verkrijgen van relevante informatie.

IMG_20160407_141646

De realisatie van de Huiskamer is met (financiële) steun en hulp van de Gemeente Utrecht en, niet te vergeten!, met gemotiveerde buurtbewoners (als: Ton, Rein, Joop, Jaap, Petra, Anja en Luciënne) tot stand gekomen.

De Sociaal Beheerder regelde alle inzet voor de inrichting, bemiddelde in de onderlinge contacten en zette vele kopjes koffie om de boel in gang te houden.

IMG_20160530_122816

Met de Huiskamer in Sterrenzicht wordt de buurt een basis geboden, waarmee bewoners en (buurt)organisaties verder kunnen. De inrichting van de ruimte wordt bepaald door comfortabele zitmeubelen, tafels en (berg)kasten, een TV, een radio, leesbladen, spelmateriaal en attributen die de sfeer positief bepalen. Het geheel kan in de komende maanden nog verder, naar wens van bezoekers en gebruikers, vorm gegeven worden. Voor en door de buurt dus.

Organisaties als Buurtteam Oost en activiteitencentrum De Wilg werken ook mee en zullen geregeld bijdragen leveren in de vorm van activiteiten (zowel educatief alsmede recreatief). Ook bieden zij bemiddeling bij het zoeken en vinden van mensen die enkele dagdelen als gastvrouw/-heer in de Huiskamer aan de slag willen en daar dan bezoekers zullen ontvangen.
IMG_20160530_122756

Het streven is om de Huiskamer in Buurtcentrum Sterrenzicht zo vaak mogelijk voor u geopend te houden. Dit kan alleen met inzet van mensen die ook een bijdrage willen geven aan de functie van deze voorziening. U kunt hierbij altijd rekenen op ondersteuning van de Sociaal Makelaars die in de omgeving actief zijn.

UP project in speeltuin de Bloesem – alle filmpjes

Al eerder kon je lezen wat voor leuke Vlogs en Plogs er in speeltuin de Bloesem zijn gemaakt door de kinderen.

Maar er is nog veel meer gemaakt! In de link hieronder zijn alle filmpjes die gemaakt zijn terug te vinden!

Lies Vigh, sociaal makelaar in de speeltuin, en Dineke van Mira Media hebben de kinderen deze periode begeleidt.

http://upspeeltuindebloesem.jouwweb.nl/

Screenshot 2016-05-24 at 09.28.05

Altijd verbinden! Afscheidswoorden van Mark Verhoef

Laat ik beginnen met misschien wel de belangrijkste ontdekking in mijn leven: wij zijn niet op zichzelf staande wezens. We maken onderdeel uit van een groter geheel. Dit groter geheel is precies datgene waar de sociaal makelaar voor werkt en gebruik van kan maken.

Lange tijd hebben wij de samenleving ingericht op het idee van afgescheidenheid. Mensen zijn individuele mechanismen. Als er iets stuk is kunnen we dat repareren, en zo niet, jammer dan! Jouw welbevinden of jouw ongeluk heeft niets met een ander te maken.

Volgens mij is er een verandering gaande. Mensen worden ziek van deze ideeën. Het zet mensen in een verdediging ten opzichte van anderen, terwijl ze juist zoveel gewin kunnen hebben als ze in een staat van groei komen.

Staat van groei, wat is dat dan? Volgens mij is het belangrijkste dat we met elkaar in verbinding staan. Een ieder die zich daarvan afzondert heeft in negatieve zin invloed unnamedop de samenleving, en een ieder die open staat heeft invloed in positieve zin.

De sociaal makelaar is mijns inziens een belangrijke factor om mensen het vertrouwen in deze verbindingen te geven. Dat er wel degelijk iets uit kan komen, dat investeren in je buren waarde toevoegt aan jouw leven. De sociaal makelaar legt geen verbindingen, de sociaal makelaar geeft mensen het vertrouwen weer te binden. De sociaal makelaar helpt, ondersteunt.

In dat opzicht is de sociaal makelaar een passant. Als de verbinding herstelt is, als de mensen elkaar weer kunnen vinden, als de wijk weer ‘uit zichzelf loopt’ is de sociaal makelaar de eerste die zich zou moeten terugtrekken.

Zo is het ook met mij en Vooruit. Wij gaan uit elkaar. 14 jaar heb ik ziel en zaligheid gestoken in het sociaal makelwerk en voorheen het sociaal cultureel werk. Ik heb hierin verschillende rollen gehad en heb het gevoel dat ik nu klaar ben. Deze passant is hier uitgewerkt.

Per 1 juli zwaai ik af. De afgelopen maanden hebben mensen wel eens tegen mij gezegd dat ze vinden dat ik ‘lef’ heb, dat ik dit doe. Zo heb ik het nooit gevoeld. Lef is voor mij niet het goede woord. Ik heb ‘vertrouwen’! Vertrouwen in mijzelf, in mijn omgeving en in de verbindingen. Vertrouwen dat we samen blijven bouwen! Het leven heeft voor nu wat anders dan ‘Vooruit’ voor mij in petto.

Ik neem in mijn bagage alle verbindingen die ik heb gelegd mee. Jullie hebben een plekje in mijn hart, collega’s, samenwerkingspartners, wijkbewoners van alle wijken waar ik gewerkt heb. Ik wil jullie allen ontzettend graag bedanken. Voor alle momenten, voor alle vreugde, voor alle kritiek, voor al de winst en al het verlies. Het was mooi!

Mark Verhoef

Nieuwe folder van Vooruit!

Hebben jullie hem al gezien? De nieuwe folder van Vooruit is er.

Hij ziet er prachtig uit en geeft een beeld van wat we als Sociaal Makelaars zoal doen in de wijk.

Ophalen van de folder kan in een van de buurthuizen in de wijken Lunetten, Hoograven en Oost. Ook zitten er coupons in de folder die je bij een van de panden van Vooruit kan inleveren voor bijvoorbeeld gratis koffie!

zichtbaarheid-concept_Page_1zichtbaarheid-concept_Page_2

Nieuw lid Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht heeft er een nieuw lid bij: de heer Youp van Zorge. Ter introductie heeft hij ons deze informatie toevertrouwd, waarmee we nader kennis met hem kunnen maken:

“Ik ben Youp van Zorge, 48 jaar, en ik woon met mijn vrouw en twee kinderen al ruim 16 jaar in Lunetten. Mijn hele leven ben ik werkzaam op het gebied van zorg en welzijn, hoewel nooit als hulpverlener. Ik heb gewerkt bij een patiëntenvereniging, een belangenvereniging voor sociaal geneeskundigen, een onderzoeksinstituut en de laatste 17 jaar werk ik voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ik ben toegetreden tot de Raad van Toezicht van sociaal makel organisatie Vooruit omdat ik meer betrokken wil zijn bij wat er in mijn wijk gebeurt en omdat ik ervan overtuigd ben dat het mij helpt bij mijn werk in Den Haag. Ik hoop andersom dat mijn kennis van en ervaring met het beleid op het gebied van welzijn en zorg nuttig zal zijn voor Vooruit”.