Matchpunt Hoograven weer open!

Vanaf 21 november 2016  is Matchpunt Hoograven weer iedere maandag geopend. Het Matchpunt is een informatiepunt voor initiatieven en vrijwillige inzet en zorgt dat vraag en aanbod bij elkaar komt.

imag0704Wilt u zich actief inzetten, maar weet u niet waar dit kan en wat er allemaal te doen is? Heeft u een hulpvraag of zou u juist een ander willen helpen? Kom dan naar het Matchpunt waar u terecht kunt voor advies, ideeën en informatie over vrijwilligerswerk in Hoograven.

Matchpunt is gehuisvest in buurtcentrum Hart van Hoograven, ’t Goylaan 77 en iedere maandag van 13.00 tot 15.00 uur geopend.

Contact via: matchpunthoograven@gmail.com

Het Matchpunt Hoograven is een samenwerking tussen Buurtteam Hoograven-Tolsteeg,
Sociaal makel organisatie Vooruit en Vrijwilligerscentrale Utrecht.