Bedankt voor 2016! Met elkaar op naar een mooi 2017.

Bedankt voor alle mooie momenten samen in het afgelopen jaar! Het was fijn om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor de buurman, de buurt of de wijk. Zoveel kinderen die met mooie plannen kwamen, ouders die elkaar opzochten rondom opvoedingsvragen, maar elkaar ook hielpen om samen verder te komen. Er is gekookt, gespeeld, gepraat, gehuild, geleerd, geoefend, geschreven, gediscussieerd, gelezen, gedaan, gekozen en samen koffie gedronken. Wat goed om dit te zien!

Het was een bewogen jaar in vele opzichten, maar we hebben elkaar opgezocht en vaak gevonden. Op naar een nieuw jaar, met nieuwe kansen, mogelijkheden, dilemma’s. Maar we staan niet alleen. We staan samen. Samen sterk.

U bent van harte uitgenodigd om in het nieuwe jaar (weer) langs te komen in een van de buurtcentra van Vooruit.

Fijne feestdagen. We zien u graag weer gauw in het nieuwe jaar.

Team Vooruit

667ac2037c6f6e46e6c0044c595e1d26

Blog Margreet: Diversiteit

Nederland, Amsterdam, 19-11-2016 Kinderen uit Syrie en Irak die een hoofdrol hebben in een documentaire over hun scholing in Brabant poseren met hun Juf in een rondvaartboot die hen door Amsterdam gaat varen. FOTO : Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nederland, Amsterdam, 19-11-2016
Kinderen uit Syrie en Irak die een hoofdrol hebben in een documentaire over hun scholing in Brabant poseren met hun Juf in een rondvaartboot die hen door Amsterdam gaat varen.
FOTO : Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op zaterdagmiddag naar de film, dat was lang geleden. Met iemand die de Nederlandse taal niet goed beheerst, het werd ‘de kinderen van juffrouw Kiet’. Een prachtige film over een strenge juf die op een school in Brabant de kinderen uit oorlogsgebieden op een hele liefdevolle manier meeneemt in de Nederlandse taal.

De manier waarop de film gemaakt is is ook indrukwekkend. De camera observeert de kinderen op oog- en kniehoogte en kom ik als toeschouwer in de klas. Ik ben tussen de kinderen en voel ze als het ware ademhalen en hoor ze zachtjes elkaar aanmoedigen of terechtwijzen in het Arabisch. Ze kunnen immers nog niet goed Nederlands met elkaar spreken. De juf begrijpen ze wel! Zij is hartstikke duidelijk, ze gebruikt haar lichaamstaal, die is universeel. En dan is daar na veel oefenen het diploma voor de de tafel van 4. De juf neemt de kinderen letterlijk aan de hand om ze te verbinden met de ‘witte’ kinderen op het schoolplein. Ze tasten elkaar af, trekken zich terug naar de eigen veilige groep en dan komen ze toch tot spel. Omgaan met diversiteit. De kinderen blijven zichzelf én verschillend, gelukkig maar.

Waarschijnlijk zijn de kinderen van juffrouw Kiet afgesneden van hun familie in de oorlogsgebieden. Wat afschuwelijk. Ik realiseer me dat des te meer doordat ik dit jaar juist met heel veel familieleden ben herenigd. In de zomer kwam een nichtje uit Australië voor het eerst, haar Nederlandse en Engelse familie bezoeken. Tijdens onze familiereünie met 4 generaties realiseerden we ons dat onze familieleden in 15 landen en vier continenten woont. We geloven in Allah, Jezus Christus en Boeddha of hebben het geloof achter ons gelaten. Bij ons zijn homoseksuelen en heteroseksuelen, we hebben een beperking, zijn hoogbegaafd. Mijn zwart afrikaanse islamitische achternichtje zat op mijn schoot terwijl er om mij heen Frans, Engels, Duits en Nederlands werd gesproken. Hoe divers wil je het hebben. Het was fantastisch om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Onze voorouders verbinden ons en onze familiaire trekjes in uiterlijk, karakter en gedrag. Maar we zijn vooral heel divers.  

Diversiteit in de Utrechtse wijken Zuid en Oost wordt voor onze sociaal makelaars van Vooruit een belangrijk thema in 2017. Binnenkort gaan jullie meer horen van onze kersverse projectleider Robin. Culturele beïnvloeding begint in het kl20160808_151858ein. In de huiskamers van de buurtcentra, in de speeltuinen en tijdens het oudejaarsfeest in Hoograven. Diversiteit is een gewoon fenomeen. Onze sociaal makelaars verbinden, soms net zoals juffrouw Kiet, door mensen letterlijk bij de hand te nemen. We zijn verschillend en als we elkaar ontmoeten dan beïnvloeden we elkaar. Niet met de bedoeling om een eenheidsworst te worden, maar juist om de verschillende kleuren en smaken toe te juichen.

Ik wens iedereen een mooie tijd in de laatste dagen van 2016, met of zonder feest.

 

 

*  kunstenaar: Isabella el Hasan, ‘unity in diversity (All Right Reserved)

 

 

Themadiner sociaal makelen jeugd – 7 februari 2017

Op 7 februari 2017 organiseren de vijf sociaal makel organisaties in Utrecht een themabijeenkomst. Dit is een vervolg op de succesvolle conferentie over het sociaal makelen in Utrecht. Het thema van deze themabijeenkomst is sociaal makelen jeugd. En een mooie toevoeging is dat in de week om dit themadiner je in de hele stad kan meelopen met de sociaal makelaars jeugd in de stad.

De uitnodigingen zijn er uit! Mocht je meer informatie willen, neem dan contact op met sociaal makelaar Marlies Bosch, marliesbosch@vooruitutrecht.nl. themabijeenkomst-302x550

Een Vreedzame Wijk gewenst voor 2017!

Beste ouders/verzorgers en bewoners van de wijk Hoograven,

Met het einde van het jaar 2016 in zicht wil ik u bijpraten over de Vreedzame school en de Vreedzame Wijk. Met alle uitdagingen in de wereld waar we dagelijks mee te maken hebben, willen we als Brede School Hoograven helpen van de wijk Hoograven een prettige en veilige wijk te maken. Ik ben trots op de stappen die we in 2016 gezet hebben. Achter de schermen is er door de partners van de Brede School, de Vreedzame Kinderraad en de Vreedzame Ouderraad veel werk gezet. Een goede aanleiding om eens te vertellen wat er allemaal gebeurd is.

Van elke school zitten er twee kinderen in De Vreedzame Kinderraad. Zij hebben met elkaar een nieuw wijkmanifest gemaakt. Daar staat in dat de Kinderraad het belangrijk vindt dat Hoograven:

  • Een veilige wijk is, waarbij voorrang wordt gegeven aan elkaar;
  • Een natuurlijke wijk is, en iedereen dat laat zien;
  • Een wijk is waar iedereen elkaar de ruimte geeft om zichzelf te zijn;
  • Een wijk is waar iedereen troep in de prullenbak gooit.

Het wijkmanifest wordt binnenkort nog officieel gepresenteerd. Maar dit is nog niet alles. De Kinderraad is ook in gesprek met Ruimtelijke Ordening over de invloed van bewoners bij de bouw van nieuwe woningen aan de Oude Geinlaan; samen bedenken wat belangrijk is bij het ontwerpen van nieuwe speelplekken in de openbare ruimte. Tenslotte is de Vreedzame Kinderraad van vorig schooljaar druk bezig met het maken van een film tegen “pesten”. Wanneer de film af is, laten we het u zeker weten. 

Vreedzame wijkNaast kinderen zijn er ook ouders in de wijk die zich inzetten voor een prettige en veilige wijk. Zij vormen de Vreedzame Ouderraad. De Vreedzame ouderraad heeft twee doelen. Het eerste is het ondersteunen van de kinderen van de Vreedzame Kinderraad. Dat gebeurt met raad en daad, zoals bij het maken van het manifest en ondersteuning bij het maken van de film tegen pesten. Het tweede doel van de Vreedzame ouderraad is het mee uitdragen van de ideeën van de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk. 

Ik vind het hartverwarmend om te zien hoe de kinderen, de ouders en de wijkpartners zich gezamenlijk inzetten en ben onder de indruk van wat ze voor elkaar krijgen. In 2017 zal dit meer zichtbaar worden en hopelijk draagt dat bij aan een nog prettiger en veiliger Hoograven. Ik wens iedereen een gezond en vooral Vreedzaam 2017!

Met vriendelijke groet,

Rob Peters


Brede School coördinator Hoograven 

Nu óók Driehoek in Hart van Hoograven

img_20161205_154228
Na weken intensief overleg, en overredingskracht van onze medewerker Lot Thijs (Sociaal Beheerder)!, is een Driehoek in het Buurtcentrum Hart van Hoograven eindelijk een feit. De Driehoek vormt een functionele samenwerking tussen de gemeente Utrecht (Stadsbedrijven), de Sociaal Makelorganisatie (Vooruit-Hart voor Zuid-Oost) en vertegenwoordigers van de gebruikersgroepen van dit buurtcentrum. De gemeente Utrecht streeft de vorming van deze overlegvormen, waar men hoge verwachtingen van heeft, in de stad na. De Driehoek Hart van Hoograven stelt zich ten doel:
  • Een gelijkwaardige samenwerking te vormen, door samen mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Iedere hoek van de Driehoek is hierin evenveel waard;
  • Het Buurtcentrum Hart van Hoograven wordt door de Driehoek verder ontwikkeld waarbij elke deelnemer van harte welkom is te participeren, ongeacht culturele of sociale achtergrond. Het Buurtcentrum biedt een veilig en open karakter, waarbij er ook oog is voor de meest kwetsbare wijkbewoners. Samen zorgen de deelnemers er voor dat het Hart van Hoograven een bruisend Buurtcentrum wordt;
  • Door de gelijkwaardigheid in de Driehoek wordt er nog meer draagvlak gecreëerd om samen verantwoordelijkheden te nemen ten aanzien van verdere ontwikkelingen van het Buurtcentrum. Door deze constructie zullen de gebruikersgroepen zich gehoord voelen.
Er gaan mooie dingen gebeuren in Hoograven! De Driehoek zal daarom regelmatig van zich laten horen aan de gebruikers. Andersom hoort de Driehoek graag waar de behoeften en wensen van de bezoekers en de klant(en) liggen. Heeft u mooie tips/ wensen? Wilt u nu al contact? Dat kan! Er komt heel binnenkort een ideeën bus in het Buurtcentrum waar u een briefje in kunt doen. De Driehoek is nu al voor u bereikbaar. Dit kan digitaal, via het zenden van een email naar: hvhdriehoek@gmail.com

img_20161205_154501In de Driehoek van Hart van Hoograven zitten: Christine de Groot (gastdame en vrijwilliger Matchpunt), Ilona Vyskoubova, (gastdame en vrijwilliger Computer Inloop spreekuur), Dirk van Burghstede (gastheer en vrijwilliger Klaverjasgroep), Luciënne de Pichot du Plessis (coördinator Stadsbedrijven, gemeente Utrecht) en 
Lot Thijs (Sociaal Beheerder SMO Vooruit)

Tijdelijk nieuw!

img_3887Vanaf 1 december jl. ben ik de interim-directeur van Vooruit. Ik ken Utrecht goed, want ik heb er in het verleden jarenlang gestudeerd, gewoond (o.a. ook in Hoograven) en gewerkt, o.a. in het welzijnswerk.

Interim houdt uiteraard in dat ik tijdelijk bij Vooruit zal werken, het doel is natuurlijk om zo spoedig mogelijk een nieuwe vaste directeur aan te stellen.

Ik hoop in de komende maanden op (een voortzetting van) een goede samenwerking met alle organisaties in de wijken waarin Vooruit werkt. Het sociaal makelaarschap is buitengewoon boeiend en belangrijk, maar ook een complexe werksoort waarover vaak zeer uiteenlopende beelden en verwachtingen bestaan. Over ons doel mag echter geen misverstand mogelijk zijn: onze inspanningen zijn gericht op het zoveel mogelijk laten meedoen van alle inwoners in deze steeds ingewikkelder wordende samenleving. Aan het bereiken van dat doel wil ik de komende maanden met heel veel plezier graag samen met mijn collega’s mijn bijdrage leveren.

Wijnand van de Giessen

‘Als iedereen de bloemetjes eens buiten zet, wordt de wijk een stuk mooier’

imag0411 imag0577 imag0593 imag0410

Als sociaal makelaar werk ik veel samen met het Buurtteam Sociaal, wat ook gevestigd is in Buurtcentrum Hart van Hoograven. Door samen te werken kunnen we nog beter werken aan het doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en prettig in Hoograven te laten wonen.

Met buurtteammedewerker Ilona ben ik in september zoveel mogelijk deuren langs gegaan van de ‘Vissenbuurt’. We hebben info gegeven over het buurtteam, over het buurtcentrum en SamenHoograven. Wat een leuke gesprekjes hadden we aan de deur! En zo fijn om te merken dat veel bewoners goede contacten onderling hebben. I.s.m. het Nationaal Ouderenfonds mochten we ouderen uitnodigen om een dagje mee te gaan naar het strand van Petten.

En wat een fantastische dag was dat! Met 45 ouderen hebben we genoten van de zee, een heerlijke lunch met muzikale omlijsting en (natuurlijk) een advocaatje met slagroom.

Dit dagje uit heeft de ouderen doen genieten, doen lachen en anderen laten ontmoeten. Ik ben dankbaar dat ik als sociaal makelaar deze verbinding mag leggen.  Deze ouderen hebben een dag ‘de bloemetjes buiten gezet’ en zijn een mooie herinnering rijker. Nu we deze dag samen hebben beleefd hopen Ilona en ik dat deze ouderen ons beter weten te vinden als aanspreekpunt in de wijk en dat ze ook andere wijkbewoners beter hebben leren kennen.

Ik ben voor de ouderen in de wijk het aanspreekpunt als het gaat om het zoeken naar een zinvolle dagbesteding of meer sociale contacten. Door mijn kennis van de wijk en de bewoners is een verbinding vaak snel gemaakt. Het is belangrijk dat er een aanspreekpunt is in de wijk waar mensen terecht kunnen voor advies en ondersteuning.

Ik werk met ontzettend veel plezier in de wijk Hoograven. De doelgroep ouderen is mijn aandachtsgebied. Vroeger als ouderenwerker bij Portes vanuit dienstencentrum ‘de Barkel’ en nu als sociaal makelaar bij sociaal makelorganisatie Vooruit in buurtcentrum ‘Hart van Hoograven’. Tevens ben ik de netwerkondersteuner van SamenHoograven; het netwerk van organisaties die met ouderen werken in de wijk en natuurlijk het netwerk van de ouderen zelf.  

Tamara Leguit   

samen hoograven logo

MAX zet Eettafel Musketon in het zonnetje!

Kijk zaterdag 3 december 2016 om 18.40 uur naar aflevering 7 van MAX Maakt Mogelijk op NPO2!

In deze uitzending brengen Jan Slagter en Tineke Schouten een verrassingsbezoek aan de Eettafel in buurthuis De Musketon (Lunetten), die wekelijks (al jaren!) door vrijwilligers wordt georganiseerd. Met ondersteuning van onze collega Jeanet Peters (Sociaal Makelaar, zie foto).

13697992_1281403505217871_5628456630284546272_o

De omroep reageerde op een brief van één van de vrijwilligers en zette hen in het zonnetje. Daarvan kunt u nu zelf de beelden zien. Allemaal kijken dus!

Kijk ook eens op: