Speeltuin en BSO #samensterk

Na aanleiding van een paar voorvallen in en rond de speeltuin tussen de BSO kinderen en de speeltuin kinderen is er een activiteit georganiseerd om elkaar beter te leren kennen en iedereen een veilig gevoel te bieden. Een super leuke middag was het resultaat! Ouders wilden graag dat er iets gezamenlijks gedaan werd, nou, dat is gelukt! 

Het doel was om elkaar beter te leren kennen en aan de hand van een activiteit te laten zien dat samen spelen met elkaar heel leuk is. Ook wisten veel kinderen niet op wie ze konden afstappen als dat nodig is.

Het eerste spel was met de vreedzame bal, je moest de bal naar een ander kind gooien en het kind wat de bal ving moest dan kort iets over zichzelf vertellen zoals je naam, hoe oud je bent en wat je hobby’s waren. Zo leerden we elkaar allemaal wat be
ter kennen.

Nadat iedereen aan de beurt was geweest deden we een quiz, hier zaten serieuze vragen in maar ook leuke vragen. Een van de grappige vragen was : Draag je wel eens kleren van je ouders en een van de serieuze vragen was: ben je beter als een ander of is iedereen gelijk. De kinderen kregen
hierbij soms ook de vraag waarom ze voor juist kozen of voor onjuist of neutraal bleven. Dit was erg leuk omdat je zo ook de meningen van de kinderen hoorde.

Ook hadden we gekozen voor een activiteit waarbij de kinderen samen moesten werken, ze kregen een deel van een kaart en moesten buiten op zoek gaan naar de ingrediënten voor kaasstengels. Sommigen kinderen waren heel snel terug en andere kinderen moesten heel lang zoeken. Toen alle ingrediënten binnen waren begonnen de kinderen met het maken van de kaasstengels. Dit vonden ze erg leuk!

Terwijl de kaasstengels in de oven zaten werd er opgeruimd en werd er een BSO/SPEELTUIN schilderij gemaakt die voor iets speciaals staat: Samen zijn we 1!

Al met al was de activiteit geslaagd, het was erg leuk volgens de kinderen en de kaasstengels waren erg lekker!

Nieuw spel in speeltuin De Kameleon

Hoe mooi gemaakt! 3 stagiaires van de opleiding Pedagogiek, minor gezondheid, hebben een geweldig spel gemaakt over gezond eten. Een kwartet spel wat al uitgebreid gespeeld wordt in speeltuin de Kameleon in Hoograven.

Marielle van der Grift en Marlies Bosch hebben de stagiaires begeleid in de afgelopen maanden. Er is vooronderzoek gedaan bij de kinderen in de wijk, er is gekeken naar wat er al is aan spelmateriaal, bekeken wat kinderen willen doen qua spellen, wat wel en niet werkt. En het resultaat mag er zijn, het “Vreetzaam” kwartet over gezond eten en leven. Met extra opdrachten om het nog iets moeilijker te maken en extra te bewegen.

Kom je ook een keer het spel spelen? Altijd welkom in de speeltuin!

Themadiner Sociaal makelaar jeugd – 7 februari 2017

Wat was het een mooie avond om op terug te kijken. Een avond lang stond het werk van de sociaal makelaar jeugd in de stad Utrecht centraal. We begonnen de avond met een diner met elkaar. Heerlijk eten was gemaakt door bewoonster Mary en anderen.

Tijdens de opening kwam wethouder Victor Everhardt naar voren en werden hem verschillende vragen gesteld door kinderen uit de buurt. Mooi om te horen waar Victor vroeger speelde en hoe hij zijn ervaring gebruikt in zijn werk nu in Utrecht.
Marja Valkestijn van het NJI vertelde over de belangrijke rol van sociaal (jeugd)werkers bij het realiseren van de transformatiedoelen van het jeugdstelsel. Met name de doelen die gericht zijn op het versterken van de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders en de inzet van hun sociale netwerk én het opvoedkundig klimaat versterken in gezinn
en, kinderopvang, scholen en wijken.
 
Vervolgens gingen we uit een in 5 verschillende workshops rondom het werk en het effect van het werk van de sociaal makelaar jeugd. Zo kon er gedroomd worden over de toekomst van deze sociaal makelaar jeugd en waren er bewoners die hun eigen ervaringen deelden over o.a. het formeren van een stichting rondom de speeltuin.
 
In de plenaire afsluiting vertelde wethouder Kees Diepenveen over zijn indruk van de avond.
 
Uiteraard was er daarna tijd voor een borrel en kon er uitgebreid nagepraat worden.
We zijn blij dat we dit themadiner met de 5 sociaal makel organisaties hebben georganiseerd.
 
Meer info? Mail naar Marlies Bosch, sociaal makelaar (jeugd) marliesbosch@vooruitutrecht.nl.