Nieuw manifest van de Vreedzame Kinderraad Hoograven

De kinderen uit Hoograven willen een prettige, schone, natuurlijke en veilige wijk om in te wonen. Daarom hebben ze de krachten gebundeld. Tien kinderen van de vijf basisscholen uit de wijk vormen samen De Vreedzame Kinderraad. De Vreedzame Kinderraad zet zich in om van de wijk een leuke en veilige wijk te maken. Zij doen jaarlijks een actie met de scholen en denken ook mee over bijvoorbeeld de inrichting van een nieuw speeltuintje. Onlangs hebben zij een wijkmanifest gemaakt. Hierin hebben de kinderen opgeschreven wat zij belangrijk vinden en waarmee zij aan de slag gaan:

Onze wijk is natuurlijk, dat laten we zien.

We geven elkaar de ruimte om jezelf te zijn.

Wij gooien troep in de prullenbak.

Een veilige wijk, wij geven voorrang aan elkaar.

Om het wijkmanifest gerealiseerd te krijgen, heeft de Kinderraad de hulp van andere kinderen nodig. Maar zij hebben ook uw steun nodig, als bewoner van de wijk. Hoe kunt u de kinderen meehelpen?

Door mee te denken en mee te doen. Help actief mee om de 4 aandachtspunten samen met de kinderen voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door afval in de prullenbak te gooien.

In de maand maart is op alle scholen in de wijk het manifest feestelijk onthuld door de Kinderraad.

Daarnaast wordt op woensdag 10 mei een manifestatie Vreedzame Wijk georganiseerd, waar in het bijzijn van wijkwethouder Lot van Hooijdonk, een film tegen pesten in première gaat. Deze film is gemaakt door de kinderen van de Vreedzame Kinderraad.

De Vreedzame Kinderraad (VKR) is een onderdeel van de Vreedzame Wijk. De Vreedzame Wijk is een initiatief van de Gemeente Utrecht. De doelen van het programma Vreedzame Wijk zijn o.a. dat kinderen conflicten kunnen oplossen, worden betrokken bij hun omgeving en hun veiligheidsbeleving toeneemt. Voor verdere informatie: zie www.devreedzameschool.net/start/welkom-1

Eettafel Lunetten bij de voorstelling van Tineke Schouten

Maandag 13 maart was het dan zover. Bezoekers van de Eettafel Lunetten uit de Musketon zijn naar de voorstelling van Tineke Schouten, T. Splitsing, in het circus theater in Scheveningen geweest. Dit ter afsluiting van Max Maakt Mogelijk.

Met 50 bezoekers hebben we een onvergetelijke avond gehad. De touringcar en de kaarten voor de voorstelling zijn beschikbaar gesteld door omroep Max.
Na afloop van de voorstelling was er nog een meet en greet met Tineke Schouten,
met als gevolg dat bijna iedereen een selfie heeft samen met Tineke als aandenken aan deze mooie avond!

mooi filmpje!

Mooi filmpje, gemaakt in de Musketon. Onder andere over het werk van de sociaal makelaars van Vooruit. Veel kijkplezier!

Met grote dank aan de studenten van het Grafisch Lyceum.

https://drive.google.com/open?id=0BwBW8X7Suc1eUTlQWkNrZFF5b0k

 

Hoe ga je nu om met lastige jongeren?

U I T N O D I G I N G

Inspiratie College

Steeds vaker hebben vrijwilligers en beroepskrachten in het sociale domein te maken met allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Soms beperkt dit zich dit tot een simpele beledigende opmerking, maar niet zelden kan dit ook ontaarden in forse dreigementen en zelfs fysiek geweld. Dit brengt begrijpelijk allerlei psychische spanningen met zich mee en een afnemend plezier in het werk. Al helemaal als je je als vrijwilliger probeert in te zetten voor de gemeenschap.

Jongerenwerkers weten precies waar vrijwilligers en beroepskrachten tegenaan kunnen lopen. De laatste jaren worden zij dan ook vaak gevraagd om hun ervaringen te delen met betrokkenen. Stichting JOU heeft daarom een trainingsprogramma ontwikkeld die tools bevatten welke bruikbaar kunnen zijn in de omgang met jongeren in het algemeen en in het bijzonder met jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Wat moet je beslist niet doen of zeggen? Hoe benader je jongeren die zich misdragen? Hoe bewaak je je eigen grenzen en hoe verwoord je deze op een begrijpelijke manier?

In de training wordt u op een begrijpelijke manier uitgelegd hoe het puberbrein werkt. Daarnaast kunnen de deelnemers aan de cursus kennismaken met de Vreedzame methode zoals die inmiddels landelijk wordt toegepast op scholen, wijkcentra en op sportvelden.

Over de trainer

Steve Monsanto (60) heeft jarenlang in de psychiatrie gewerkt en in de afgelopen 30 jaar als maatschappelijk werker/verpleegkundige op straat met jongeren. Hij geeft naast trainingen aan social workers ook trainingen aan vrijwilligers, politie, huisartsen en studenten van diverse HBO opleidingen in zowel binnen als buitenland. Tevens is hij een gecertificeerd trainer van de Vreedzame methode. De laatste jaren is hij actief op middelbare scholen, waar jongens geleerd wordt hoe respectvol om te gaan met meisjes. Steve Monsanto is sinds 1994 verbonden aan Stichting JOU te Utrecht.

Voor wie?

De training is bedoeld voor vrijwilligers in het sociale domein, die actief zijn in buurthuizen of op speeltuinen die worden beheerd door Vooruit. Wilt u de Inspiratie College bijwonen en vraagt u zich af of u mag deelnemen, neem dan contact op met Dyon Korssen (sociaal beheer). U kunt hem bereiken op tel. 06-81687651.

Aanmelden

Als u wilt deelnemen aan de Inspiratie College, laat dit dan uiterlijk 17 april 2017 weten door een email te sturen naar Dyonkorssen@vooruitutrecht.nl. Geef hierbij aan bij welk buurthuis, speeltuin of bij welke activiteit u betrokken of actief bent.

Waar en wanneer?

Cultureel Centrum de Musketon

Hondsrug 19 

3524 BP  UTRECHT

Ruimte: A-14 (Theaterzaal)

 

1 mei 2017

Aanvang: 12.45-13.00 uur

Start: 13.00 uur

 

Inspiratie College 1 mei, 13.00 uur, Musketon

Steeds vaker hebben vrijwilligers en beroepskrachten in het sociale domein te maken met allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Soms beperkt dit zich dit tot een simpele beledigende opmerking, maar niet zelden kan dit ook ontaarden in forse dreigementen en zelfs fysiek geweld. Dit brengt begrijpelijk allerlei psychische spanningen met zich mee en een afnemend plezier in het werk. Al helemaal als je je als vrijwilliger probeert in te zetten voor de gemeenschap.

Jongerenwerkers weten precies waar vrijwilligers en beroepskrachten tegenaan kunnen lopen. De laatste jaren worden zij dan ook vaak gevraagd om hun ervaringen te delen met betrokkenen. Stichting JOU heeft daarom een trainingsprogramma ontwikkeld die tools bevatten welke bruikbaar kunnen zijn in de omgang met jongeren in het algemeen en in het bijzonder met jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Wat moet je beslist niet doen of zeggen? Hoe benader je jongeren die zich misdragen? Hoe bewaak je je eigen grenzen en hoe verwoord je deze op een begrijpelijke manier?

In de training wordt u op een begrijpelijke manier uitgelegd hoe het puberbrein werkt. Daarnaast kunnen de deelnemers aan de cursus kennismaken met de Vreedzame methode zoals die inmiddels landelijk wordt toegepast op scholen, wijkcentra en op sportvelden.

uitnodiging Inspiratie College

Terugblik Themadiner Sociaal Makelaar Jeugd in Utrecht

Op 7 februari 2017 vond de eerste themabijeenkomst sociaal makelen plaats, die in het teken stond van sociaal makelen jeugd. Deze thema-avond was het vervolg op de succesvolle Sociaal Makel Conferentie van mei 2016.

Ruim 70 aanwezigen praatten mee over het belang en de toekomst van het vak sociaal makelen jeugd. Wethouder Everhardt opende de avond met een interview met kinderen uit de wijk. Wethouder Diepeveen sloot de avond af met zijn visie op het vak sociaal makelen.

Lees hier het verslag van deze avond: verslagthemabijeenkomstDEFDEF