Uitreiking wijkmanifest Vreedzame kinderraad en ouderraad Hoograven

Wat was het een mooie middag! De kinderen van de Vreedzame kinderraad en ouderraad van de 5 basisscholen in Hoograven hebben hard gewerkt aan een mooi wijkmanifest.

En er is door de kinderen een prachtige film gemaakt over pesten. Richard Bouma, sociaal makelaar, heeft de kinderen hierbij geholpen.

Deze middag kwamen we met alle partijen uit de wijk bij elkaar bij het Wijkbureau Zuid. De kinderen hebben de wijkmanifesten uitgereikt aan de alle samenwerkingspartners van de Vreedzame Wijk.

Meer info bij Richard Bouma


  

Speuren naar Speelnatuur in Lunetten en in Hoograven

Speuren naar Speelnatuur in Lunetten en in Hoograven! Onder dit motto konden jong en oud op verschillende locaties zondag 7 mei jl. zelf ervaren hoe leuk en uitdagend het is om te spelen met en in de natuur. En dat het materiaal waarmee gespeeld kan worden vaak zo dichtbij voor handen is. Zij hebben in speelvoorziening Fort Luna (Lunetten) figuurtjes kunnen maken met klei dat uit de aangrenzende sloot is opgegraven. Ook kon men kunststukjes maken met plant- en bloemmateriaal uit de omgeving. In speeltuin De Kameleon (Hoograven) konden belangstellenden meedoen aan een ruik- en proefspeurtocht. De organisatie van deze happening was in handen van Joleen Schipper, Ellen Alzer (Utrecht Natuurlijk) en Marjolijn Rijkse (sociaal makelaar Vooruit).

 

Presentatie wijkmanifest Vreedzame Kinderraad en film over pesten

manifest-1

De Vreedzame Kinderraad presteert woensdag 10 mei om 15.00 uur hun nieuwe wijkmanifest an de (Vreedzame) wijkpartners en andere belanghebbenden. Daarnaast beleeft de film tegen pesten zijn première. De film is een idee van de vorige VKR en zij hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de film.

De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Zaal van het wijkbureau (’t Goylaan 75) en natuurlijk zijn kernpartners, ouders en kinderen van harte welkom!

Programma:

15.00 uur: welkom, uitleg over het programma en aanbieden wijkmanifesten door de kinderen van de VKR aan de diverse wijkpartners

15.30 uur : première film over pesten

15.45 uur: afsluiting programma, informele samenkomst met een hapje en drankje

Presentatie wijkmanifest VKR en film over pesten

Speeltuin de Bloesem viert 80 jarig jubileum met theatervoorstelling Bloei

Speeltuin de Bloesem, gelegen aan de gelijknamige Bloesemstraat in Oudwijk, bestaat 80 jaar. De speeltuin werd in 1937 opgericht door Dhr. P. Duermeijer die als timmerman eigenhandig een groot deel van de speeltoestellen vervaardigde. Het waren de crisisjaren, en de aanleg van de speeltuin bood kansen voor werkeloze jongeren die werden ingezet voor de noodzakelijke zandafgravingen in het voormalige tuindersgebied.

Wie meer wil weten over de ontstaansgeschiedenis van de speeltuin kan op 17 juni terecht bij de theatervoorstelling Bloei die in de open lucht wordt opgevoerd in de speeltuin. Buurtbewoner en theatermaker Geert van den Berg heeft zich voor het jubileum
verdiept
in de archieven van het Utrechts Nieuwsblad, en een script geschreven dat is gebaseerd op authentiek materiaal uit de jaren dertig.

De voorstelling Bloei gaat over de perikelen die vooraf gaan aan de aanleg van de speeltuin, maar ook over de heugelijke dag dat de speeltuin werd geopend “Onder tromgeroffel en trompetgeschal..” In de voorstelling, gespeeld door bewoners uit de wijk, wordt de sfeer van oude tijden herleefd. Met name voor de senioren die hier als kind al speelden belooft het een feest van herkenning te worden.

Zaterdag 17 juni. Inloop 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur, met aansluitend het buurtfeest tot 17.00 uur Speeltuin de Bloesem, Bloesemstraat 25 A-Utrecht.