Speeltuin Kameleon: Alles in de mix!

Mariëlle van der Grift (Sociaal Makelaar Jeugd) is de afgelopen maanden druk in de weer geweest. Over haar werkzaamheden in speeltuin De Kameleon doet ze hierna verslag.

“Voor speeltuin Kameleon hebben we een subsidie aanvraag gedaan bij het Wijkbureau. Initiatiefnemer was een moeder, een regelmatige bezoekster van de speeltuin, die ik hierbij op weg geholpen heb. We wilden door middel van het aanbieden van activiteiten meer kinderen laten aansluiten en deel laten nemen aan de activiteiten en het spel in de speeltuin. Dit ook in samenwerking met Buiten Schoolse Opvang Ludens. De activiteiten stonden voor iedereen open. Ouders/ verzorgers en natuurlijk de kinderen (0 tot 12-13 jaar, bassisschool)”.

Oktober 2017: Koken

“In de maand oktober organiseerden we iedere donderdag een kookactiviteit met en voor de deelnemers. Iedere week hebben we een gerecht gekookt uit een ander land. We zijn begonnen met Hollandse stamppot die door een actieve moeder werd begeleid. De moeders en kinderen waren zo enthousiast waarop zij zelf de overige keren geholpen hebben met koken. De Sociaal Makelaar is het proces blijven begeleiden en ondersteunen. Wat goed was om te zien dat er meer ouders opstaan en willen meehelpen dat een activiteit goed kan blijven lopen en dat dit niet alleen gedraaid kan worden door een sociaal makelaar maar alle hulp en ondersteuning welkom is”

Oktober 2017: Themamaand ‘Lekker Divers’

“De maand oktober stond tevens in het teken van ‘Lekker Divers’. We zijn in gesprek gegaan met de kinderen over het onderwerp diversiteit: hoe ga je met elkaar om en wat vind jij van bepaalde dingen, waar kom je vandaan, wat zijn jouw normen en waarden. Dit gebeurde middels groepsgesprekken en individuele gesprekken. Voorbeeld vraag die werd gesteld: als je vader aan komt lopen, wat doe je dan? Zwaai je even en ga je door met wat je aan het doen bent? Laat je de boel de boel en ren je naar buiten naar hem toe om te vragen wat er is? Er klonken verschillende meningen. Het was mooi om te horen hoe zij hier open en eerlijk op antwoorden”.

Herfstvakantie 2017: Respect ‘Samen is niet alleen’

“In de herfstvakantie hebben we een extra activiteit gedaan waarbij we in samenwerking met het Rode Kruis dit hebben uitgevoerd. Hieraan hebben 20 kinderen deelgenomen met verschillende achtergronden. Kinderen hebben meer geleerd over de verschillende continenten. Dat er zoveel diversiteit is in elk land en ook overeenkomsten zijn. Nadat zij de vragen hadden beantwoord hebben ze nog een sleutelhanger gemaakt met tekst van ‘jezelf’. Wees trots op wie je bent en verander voor niemand. Je bent mooi zoals je bent. Dit was vooral de boodschap die we over wilden brengen. Daarnaast hebben we het spel ‘Ik hou van Holland’ gespeeld waarbij wij zelf vragen hadden gemaakt waarop je moest antwoorden en dan het cadeau aan je buurman of buurvrouw doorgeven totdat de bom ontplofte en diegene kreeg drie vragen gesteld door de andere kinderen. Er werden leuke vragen gesteld, zoals; is je moeder wel eens heel boos op je geweest op iets wat jij gedaan hebt?”.

“Daarnaast zijn we met de kinderen in gesprek geweest over diversiteit. Waar kom je vandaan? Ben je Nederlands of heb je een andere afkomst? Waar ben je geboren? Je merkt goed als je met de kinderen in gesprek gaat dat zij open kunnen praten en zeker zich er niet voor schamen”.

Kerstvakantie 2017: Dagje uit. Bezoek Kidz City!

“Er bestond in de buurt onder ouders en kinderen vraag naar om een keer samen een dagje uit te kunnen, zoals dat in het verleden ook gebeurde. Dit stond al in de planning voor de zomervakantie maar verschoof naar de kerstvakantie.

Met de ondersteuning van een Sociaal Makelaar Jeugd wilden de kinderen nog een dagje uit. Ze kozen voor een bezoek aan ‘Kidz City’. Dit vond op dinsdag 26 december plaats. We hadden met elkaar afgesproken dat er 10 ouders als begeleiding mee zouden gaan en er 40 kinderen zich hiervoor konden inschrijven. De kinderen hebben zelf moeten betalen (€ 3,- p.p.) om mee te gaan. Van dit budget hebben zij (uit eigen initiatief) de begeleiders/ ouders gezonde broodjes en drinken gekocht en meegenomen. De kinderen zijn in groepjes verdeeld en zowel per auto alsmede met de stadsbus naar ‘Kidz City’ vervoerd.  Het was een lange (van 10 tot 16 uur), maar ook een gezellige dag. De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt. De sociaal makelaar is tevreden met het resultaat, omdat ouders en kinderen de activiteit zelf hebben begeleid en de medewerker zelf er niet bij hoefde te zijn”.

Januari 2018: Bingo!

“Op woensdag 3 januari hebben de kinderen op de speelvoorziening samen Bingo gespeeld waarbij kleine prijsjes konden worden gewonnen. Hieraan hebben ongeveer 15 kinderen mee gedaan. De Bingo is begeleid door een vrijwilliger en een stagiaire. Iedereen had aan het eind van de Bingo wel iets gewonnen. De deelnemers gingen niet met lege handen naar huis”.

 

SamenLunetten stelt ouderen centraal

 

SamenLunetten zorgt dat (wijk)organisaties beter samenwerken voor en met ouderen. Via dit netwerk kunnen wijkbewoners met elkaar in contact komen en praktisch iets voor elkaar betekenen. De organisaties zorgen dat mensen in de wijk van alles voor en met ouderen kunnen organiseren. Ook worden ouderen gestimuleerd om van voorzieningen in de wijk gebruik te maken en aan activiteiten mee te doen. In iedere wijk is een vaste contactpersoon. Daar kunnen zij terecht met al hun vragen en wensen. Er wordt gekeken naar wat zij, eventueel met ondersteuning, zouden kunnen organiseren. Of bij welke activiteit zij zich kunnen aansluiten. Dit contact/ deze ondersteuning kost hen niets. Als de oudere gebruik maakt van voorzieningen in de wijk, betalen zij de kosten die daarvoor gelden. Deze zijn meestal laag.

In het kader van SamenLunetten zijn er in de afgelopen maanden/ weken bijeenkomsten in Lunetten georganiseerd waar ouderen zich hebben kunnen uitspreken over wat hen bezighoudt en wat hun (woon-/leef-)wensen zijn. De regiegroep van SamenLunetten (waarin: Gezondheids Centrum Lunetten, Wijkinitiatief Lunetten Wil Wel en Sociaal Makelorganisatie Vooruit) kreeg zo een beeld van wat zij als sterke en zwakke kanten ervaren van het wonen in de(ze) wijk. En ook meer zicht op wat ouderen denken nodig te hebben om hier langer te kunnen blijven wonen. Hiermee gaan we in de komende maanden verder.

Aan de deelnemers is beloofd om deze informatie en vragen van ouderen voor te leggen aan de (gemeente)raadsleden die deelnemen aan het verkiezingsdebat (Wijkavond BOL) dat op 21 februari zou worden georganiseerd in De Musketon. Dit is gebeurd. We zijn nu erg benieuwd naar de (schriftelijk) reacties van de politieke partijen op de vragen van ouderen uit Lunetten. Dit maakt het mogelijk dat men een bewustere keuze kan maken uit naar welke partij hun stem/ voorkeur uitgaat tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen die op woensdag 21 maart a.s. plaatsvinden.

 

Breng eens een zonnetje – Blog van Tamara Leguit

Ouderen, voor een aantal jaren werd deze groep niet meer gezien als doelgroep waar (speciale) aandacht voor zou moeten zijn. De ouderen zijn nu weer in beeld. Maar er zijn ook mensen die roepen dat ouderen niet bestaan. Hoe dan ook, we worden allemaal ouder en iedereen ervaart dat op zijn eigen manier.

Bejaardenhuizen waar het doel ooit was te zorgen voor de drie C’s: comfort, controle en contact verdwijnen. Wonderlijk genoeg zijn die C’s een beetje uit het zicht geraakt. Oude mensen moeten tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat klinkt aardig, maar er zitten toch wat haken en ogen aan (extreme eenzaamheid).

Zolang er leven is – Hendrik Groen

Wellicht zijn ouderen nu weer in beeld omdat de vergrijzing toe neemt, omdat ouderen langer zelfstandig thuis moeten wonen en omdat eenzaamheid versus zingeving een item is. Want ook als je ouder wordt, wil je mee blijven doen en er toe doen in deze maatschappij. Hoe zorgen we nu dat ouderen, tegenwoordig nemen we de leeftijd van 67+ om toch een grijze draad te hebben, comfort, controle en contact ervaren?

In buurtcentra en speeltuinen zijn ontmoetingsactiviteiten voor ouderen die zelfstandig thuis wonen. De sociaal makelaar is het aanspreekpunt voor ouderen, kan ondersteuning bieden bij hulpvragen en levert een bijdrage om wijkbewoners zo prettig mogelijk oud te laten worden in hun eigen wijk.

In maart wordt er door de sociaal makel organisaties een stedelijke bijeenkomst georganiseerd voor ambtenaren, professionals en ouderen, waarbij ouderen en de rol van de sociaal makelaar centraal staan. Met elkaar komen we tot inzichten over ouder worden en gaan we in gesprek om de ‘grijze’ gebieden in het sociale domein te duiden. Samen in de Stad bouwt sociale netwerken voor ouderen in Utrecht. In Hoograven is het netwerk SamenHoograven actief, wat mogelijk maakt dat senioren langer zelfstandig én prettig in de wijk blijven wonen. SamenHoograven zorgt dat mensen elkaar helpen, voorziet ouderen van informatie en organiseert leuke activiteiten, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst die dit jaar op 25 januari plaats vond.

De nieuwjaarsbijeenkomst van SamenHoograven is inmiddels een begrip in de wijk. Deze gezellige middag, die gratis wordt aangeboden aan de ouderen, wordt mogelijk gemaakt door verschillende winkeliers en organisaties uit de wijk die sponsoren in financiële middelen, prijzen voor een verloting en leuke gadgets. Verschillende professionals en wijkbewoners helpen in de voorbereiding en uitvoering. De sociaal makelaar zorgt voor de verbinding tussen al deze partijen en de ouderen zelf. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Oranjeman die bij iedereen zorgde dat de zon even ging schijnen 🙂

 

“Samen beter voor elkaar”

Wil je op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Hoograven? Volg SamenHoograven op Twitter. 

Tamara Leguit, Sociaal Makelaar