Altijd verbinden! Afscheidswoorden van Mark Verhoef

Laat ik beginnen met misschien wel de belangrijkste ontdekking in mijn leven: wij zijn niet op zichzelf staande wezens. We maken onderdeel uit van een groter geheel. Dit groter geheel is precies datgene waar de sociaal makelaar voor werkt en gebruik van kan maken.

Lange tijd hebben wij de samenleving ingericht op het idee van afgescheidenheid. Mensen zijn individuele mechanismen. Als er iets stuk is kunnen we dat repareren, en zo niet, jammer dan! Jouw welbevinden of jouw ongeluk heeft niets met een ander te maken.

Volgens mij is er een verandering gaande. Mensen worden ziek van deze ideeën. Het zet mensen in een verdediging ten opzichte van anderen, terwijl ze juist zoveel gewin kunnen hebben als ze in een staat van groei komen.

Staat van groei, wat is dat dan? Volgens mij is het belangrijkste dat we met elkaar in verbinding staan. Een ieder die zich daarvan afzondert heeft in negatieve zin invloed unnamedop de samenleving, en een ieder die open staat heeft invloed in positieve zin.

De sociaal makelaar is mijns inziens een belangrijke factor om mensen het vertrouwen in deze verbindingen te geven. Dat er wel degelijk iets uit kan komen, dat investeren in je buren waarde toevoegt aan jouw leven. De sociaal makelaar legt geen verbindingen, de sociaal makelaar geeft mensen het vertrouwen weer te binden. De sociaal makelaar helpt, ondersteunt.

In dat opzicht is de sociaal makelaar een passant. Als de verbinding herstelt is, als de mensen elkaar weer kunnen vinden, als de wijk weer ‘uit zichzelf loopt’ is de sociaal makelaar de eerste die zich zou moeten terugtrekken.

Zo is het ook met mij en Vooruit. Wij gaan uit elkaar. 14 jaar heb ik ziel en zaligheid gestoken in het sociaal makelwerk en voorheen het sociaal cultureel werk. Ik heb hierin verschillende rollen gehad en heb het gevoel dat ik nu klaar ben. Deze passant is hier uitgewerkt.

Per 1 juli zwaai ik af. De afgelopen maanden hebben mensen wel eens tegen mij gezegd dat ze vinden dat ik ‘lef’ heb, dat ik dit doe. Zo heb ik het nooit gevoeld. Lef is voor mij niet het goede woord. Ik heb ‘vertrouwen’! Vertrouwen in mijzelf, in mijn omgeving en in de verbindingen. Vertrouwen dat we samen blijven bouwen! Het leven heeft voor nu wat anders dan ‘Vooruit’ voor mij in petto.

Ik neem in mijn bagage alle verbindingen die ik heb gelegd mee. Jullie hebben een plekje in mijn hart, collega’s, samenwerkingspartners, wijkbewoners van alle wijken waar ik gewerkt heb. Ik wil jullie allen ontzettend graag bedanken. Voor alle momenten, voor alle vreugde, voor alle kritiek, voor al de winst en al het verlies. Het was mooi!

Mark Verhoef

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather