“Mantelzorgers in beeld” (expositie Lunetten)

Momenteel worden er in de wijk Lunetten op verschillende plekken in en rond buurtcentrum De Musketon (Hondsrug 19) portretten getoond van Utrechters die actief zijn als mantelzorger. 9 vrouwen en 8 mannen van tussen de 23 en 82 jaar oud vertellen hun verhaal in de begeleidende tekst.

De expositie draagt bij aan meer begrip voor de situatie van mantelzorgers. Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan iemand die hulp behoeft door één of meerdere leden uit diens directe kring, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

 

De expositie wordt mogelijk gemaakt door U-Centraal en is op initiatief van de sociaal makelaars, het Gezondheidscentrum en het buurtteam naar Lunetten gehaald.

De expositie is onlangs geopend tijdens een Zorgcafé van Bewonersinitiatief Lunetten Wil Wel. De groep zet mensen die langdurig voor anderen zorgen geregeld in het zonnetje.

De expositie is nog tot maandag 17 juli a.s. voor belangstellenden te bezoeken. 

Speuren naar Speelnatuur in Lunetten en in Hoograven

Speuren naar Speelnatuur in Lunetten en in Hoograven! Onder dit motto konden jong en oud op verschillende locaties zondag 7 mei jl. zelf ervaren hoe leuk en uitdagend het is om te spelen met en in de natuur. En dat het materiaal waarmee gespeeld kan worden vaak zo dichtbij voor handen is. Zij hebben in speelvoorziening Fort Luna (Lunetten) figuurtjes kunnen maken met klei dat uit de aangrenzende sloot is opgegraven. Ook kon men kunststukjes maken met plant- en bloemmateriaal uit de omgeving. In speeltuin De Kameleon (Hoograven) konden belangstellenden meedoen aan een ruik- en proefspeurtocht. De organisatie van deze happening was in handen van Joleen Schipper, Ellen Alzer (Utrecht Natuurlijk) en Marjolijn Rijkse (sociaal makelaar Vooruit).

 

Geld nodig om een buurtactiviteit te organiseren?

Ontvang een prepaid card voor uw initiatief!

De gemeente Utrecht laat weten dat het voortaan mogelijk is voor bewoners om een bijdrage uit het activiteitenfonds (ook wel Initiatievenfonds genoemd) op een neutrale, in plaats van een privé-bankrekening, te storten.

Sommigen kunnen het geld namelijk niet op de eigen bankrekening ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze een betalingsregeling met de fiscus hebben. Door middel van een prepaid card is het dan mogelijk om wel aan het geldbedrag te komen. De card is ook alleen bestemd voor bedragen uit het activiteitenfonds, niet voor andere subsidies.

 

Bewoners die een subsidie uit het activiteitenfonds willen aanvragen kunnen nu bij het invullen van het digitale aanvraagformulier op de website van de gemeente Utrecht aankruisen wanneer zij in aanmerking willen komen voor uitbetaling van de subsidie via/op een prepaid card.

De prepaid card is bedoeld voor bewoners uit Utrecht die een initiatief in hun buurt willen organiseren. De sociaal makelaars van Vooruit zijn graag bereid om u verder hierover te informeren. Alle contactgegevens vindt u op www.vooruitutrecht.nl

Voor meer informatie kan de initiatiefnemer ook contact opnemen met het wijkbureau in de buurt. De contactgegevens van het wijkbureau zijn te vinden op www.utrecht.nl

De prepaid card kan afgehaald worden bij Stichting Me’kaar. Bij het afhalen ontvangt de initiatiefnemer een instructiebrief over het gebruik van de prepaid card. Voor vragen kan contact worden opgenomen met deze stichting:

Stichting Me’kaar, Malakkastraat 6 (3531 HM) in Utrecht.

Vragen kunt u stellen via (email) prepaid@mekaarutrecht.nl en (telefonisch) 030 – 245 20 69 (maandag t/m woensdag, tussen 9.30 en 14.00 uur)

 

Vooruit ontvangt Buurtcadeau. Komt dat zien!

In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een lokale organisatie met een Buurtcadeau. Zo hebben alle omwonenden langdurig profijt van de prijs. Lokale organisaties waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten zijn, volgens het Oranje Fonds, van grote waarde voor de samenhang en veiligheid van Nederland.

Nu is Stichting Vooruit in de prijzen gevallen en ontvangt de organisatie binnenkort een bedrag ter waarde van € 3.000,-. In Hoograven, waar de straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, zijn ze erg blij met dit bedrag. Van het geld schaft men voor het buurtcentrum Hart van Hoograven keukenmaterialen aan ten behoeve van de sociale eettafels en de soos. Daarnaast wordt er, volgens Lot Thijs (Sociaal Beheerder van het buurtcentrum), een wijkgerichte actie opgezet om wijkbewoners te betrekken en te stimuleren zich te ontwikkelen. Er komen ook diverse sport- en spelmaterialen, voor jong en oud, voor binnen en buiten. Ook wordt er een wijkgerichte actie opgezet om wijkbewoners die nu nog moeite hebben met lezen en schrijven te betrekken en te stimuleren zich te ontwikkelen.

Het Buurtcadeau wordt feestelijk uitgereikt op:

Donderdag, 20 april 2017 om 11.00 uur in Buurtcentrum Hart van Hoograven, Goylaan 77 in Utrecht.

Belangstellenden zijn van harte welkom!

Wilt u meer informatie over het Oranje Fonds Buurtcadeau? Dan kunt u ook bellen met Michelle Emmen, tel. (030) 233 93 58. Wilt u meer informatie over het Oranje Fonds? Kijk dan eens op www.oranjefonds.nl

Blog Margreet: Nakomen!


 

Na tientallen jaren fiets ik weer naar mijn werk en dat is een mega verandering in mijn leven. “De drukste fietspaden van Nederland vind je in Utrecht, en liggen allemaal in het centrum van die stad”, volgens de Fietsersbond. Mijn tochtje vanaf Jaarbeursplein naar Hoograven valt dus nog mee?! Nederlanders zijn tolerant zeggen onze mede-Europeanen en dat klopt als het om het fietsen gaat, zeker in Utrecht. Soms is het een heksenketel, dan lijkt het meer op een dans en ‘bijna ongelukken’ gaan gepaard met de spontane uitroep van “sorry” of “oeps”.

Regelmatig sta ik stil bij een stoplicht. Meerdere palen in de stad zijn beplakt met de sticker ‘nakomen’. Zo ook op grote rotonde tussen Hoograven en Lunetten. Daar is het middelpunt van ons werkgebied Zuid en niet bepaald veilig om door rood te rijden. Dus een uitgelezen kans om de tekst tot me door te laten dringen. Zou dat de bedoeling zijn van de stickerplakker? Nadenken over ‘nakomen’? Wat betekent dat woord voor mij, in mijn persoonlijk leven en in mijn werk? Als je iets beloofd, dan….”

Het eerste kwartaal van 2017 zit er alweer op en toch voelt dit jaar nog nieuw. We hebben als Vooruit plannen gemaakt en die zijn volop in uitvoering. Onze teams van Zuid en Oost maken het waar, komen na wat we beloofd hebben:

De driehoek in het Hart van Hoograven gaat voor een nog mooier buurtcentrum mét terras. ‘Samen Lunetten’ in wording, zoals succes van ‘Samen Hoograven’ en ‘Samen Oost’. Aankomend 80 jarig bestaan van speeltuin de Bloesem wordt groots feest. De samenwerking met De Wilg maakt Sterrenzicht bruisend en de eettafel’ van Lunetten naar de voorstelling van Tineke Schouten was onvergetelijk. Het nieuwe manifest van de . Vreedzame Kinderraad Hoograven vormt voor ons een mijlpaal. Zondag 21 mei a.s. volgt er inspirerend kenniscafé met alle Sociaal Makel collega’s over het thema Diversiteit.

Dit is maar een kleine greep uit de dagelijkse praktijk van de sociaal makelaars en sociaal beheerders van Vooruit. Verbinden, ontmoeten, versterken, activeren, samenwerken en nakomen. We delen graag ons Werkplan Vooruit 2017 met jullie zodat je kunt lezen wat wij willen nakomen dit jaar. We hebben er zin in.

En ondertussen zijn ook de nieuwe fietscursussen een feit. Want fietsen is wel een heel belangrijk onderdeel van de inburgering, zeker in Utrecht! Wil je ons werkplan lezen of weten wat er nog meer te doen is, ga dan naar onze website www.vooruitutrecht.nl . Ben jij een fietsfan, lees dan ook het blog over de grijsgroene fiets van sociaal makelaar Jos Bierens.

Hoe ga je nu om met lastige jongeren?

U I T N O D I G I N G

Inspiratie College

Steeds vaker hebben vrijwilligers en beroepskrachten in het sociale domein te maken met allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Soms beperkt dit zich dit tot een simpele beledigende opmerking, maar niet zelden kan dit ook ontaarden in forse dreigementen en zelfs fysiek geweld. Dit brengt begrijpelijk allerlei psychische spanningen met zich mee en een afnemend plezier in het werk. Al helemaal als je je als vrijwilliger probeert in te zetten voor de gemeenschap.

Jongerenwerkers weten precies waar vrijwilligers en beroepskrachten tegenaan kunnen lopen. De laatste jaren worden zij dan ook vaak gevraagd om hun ervaringen te delen met betrokkenen. Stichting JOU heeft daarom een trainingsprogramma ontwikkeld die tools bevatten welke bruikbaar kunnen zijn in de omgang met jongeren in het algemeen en in het bijzonder met jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Wat moet je beslist niet doen of zeggen? Hoe benader je jongeren die zich misdragen? Hoe bewaak je je eigen grenzen en hoe verwoord je deze op een begrijpelijke manier?

In de training wordt u op een begrijpelijke manier uitgelegd hoe het puberbrein werkt. Daarnaast kunnen de deelnemers aan de cursus kennismaken met de Vreedzame methode zoals die inmiddels landelijk wordt toegepast op scholen, wijkcentra en op sportvelden.

Over de trainer

Steve Monsanto (60) heeft jarenlang in de psychiatrie gewerkt en in de afgelopen 30 jaar als maatschappelijk werker/verpleegkundige op straat met jongeren. Hij geeft naast trainingen aan social workers ook trainingen aan vrijwilligers, politie, huisartsen en studenten van diverse HBO opleidingen in zowel binnen als buitenland. Tevens is hij een gecertificeerd trainer van de Vreedzame methode. De laatste jaren is hij actief op middelbare scholen, waar jongens geleerd wordt hoe respectvol om te gaan met meisjes. Steve Monsanto is sinds 1994 verbonden aan Stichting JOU te Utrecht.

Voor wie?

De training is bedoeld voor vrijwilligers in het sociale domein, die actief zijn in buurthuizen of op speeltuinen die worden beheerd door Vooruit. Wilt u de Inspiratie College bijwonen en vraagt u zich af of u mag deelnemen, neem dan contact op met Dyon Korssen (sociaal beheer). U kunt hem bereiken op tel. 06-81687651.

Aanmelden

Als u wilt deelnemen aan de Inspiratie College, laat dit dan uiterlijk 17 april 2017 weten door een email te sturen naar Dyonkorssen@vooruitutrecht.nl. Geef hierbij aan bij welk buurthuis, speeltuin of bij welke activiteit u betrokken of actief bent.

Waar en wanneer?

Cultureel Centrum de Musketon

Hondsrug 19 

3524 BP  UTRECHT

Ruimte: A-14 (Theaterzaal)

 

1 mei 2017

Aanvang: 12.45-13.00 uur

Start: 13.00 uur

 

Inspiratie College 1 mei, 13.00 uur, Musketon

Steeds vaker hebben vrijwilligers en beroepskrachten in het sociale domein te maken met allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Soms beperkt dit zich dit tot een simpele beledigende opmerking, maar niet zelden kan dit ook ontaarden in forse dreigementen en zelfs fysiek geweld. Dit brengt begrijpelijk allerlei psychische spanningen met zich mee en een afnemend plezier in het werk. Al helemaal als je je als vrijwilliger probeert in te zetten voor de gemeenschap.

Jongerenwerkers weten precies waar vrijwilligers en beroepskrachten tegenaan kunnen lopen. De laatste jaren worden zij dan ook vaak gevraagd om hun ervaringen te delen met betrokkenen. Stichting JOU heeft daarom een trainingsprogramma ontwikkeld die tools bevatten welke bruikbaar kunnen zijn in de omgang met jongeren in het algemeen en in het bijzonder met jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Wat moet je beslist niet doen of zeggen? Hoe benader je jongeren die zich misdragen? Hoe bewaak je je eigen grenzen en hoe verwoord je deze op een begrijpelijke manier?

In de training wordt u op een begrijpelijke manier uitgelegd hoe het puberbrein werkt. Daarnaast kunnen de deelnemers aan de cursus kennismaken met de Vreedzame methode zoals die inmiddels landelijk wordt toegepast op scholen, wijkcentra en op sportvelden.

uitnodiging Inspiratie College

Tevreden gezichten op Nieuwjaarsbijeenkomst SamenHoograven

SamenHoograven kan terugkijken op een zeer geslaagd verloop van de nieuwjaarsbijeenkomst, die donderdag 19 januari jongstleden heeft plaatsgevonden. De organisatie van de bijeenkomst was in handen van de stuurgroep van SamenHoograven onder leiding van Audrey Breijman, met ondersteuning van sociaal makelaar en netwerkondersteuner Tamara Leguit.

De nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats in de Saffier waar sinds juli 2016 jongeren wonen in de appartementen van Socius en ongeveer 120 ouderen in de aanleunwoningen van Portaal. De Vredenburgzaal voelde nog even vertrouwd aan als het voorgaande jaar. Ruim 90 ouderen uit de hele wijk waren bij de bijeenkomst aanwezig.

De gangmaker van het feest, dat van 15.00 tot 17.00 uur duurde, was Wilhelmus Hoekstra, oftewel De Oranje Man, die op zijn gitaar iedereen meekreeg met bekende liedjes.

Harten voor Sport verzorgde onder leiding van Sylvia een korte gymnastiek workshop waar bijna alle ouderen aan deel namen. Ook was er een spannende verloting van mooie prijzen verzorgd door lokale ondernemers en initiatieven uit de wijk Hoograven. Zo bood Irma, medewerker van reisburo ‘Caribbean Service’ op het Smaragdplein, 2 taarten aan, gaf buurtrestaurant Ravenna’s 5 tegoedbonnen weg voor een 3 gangen menu, was er een bon te winnen van ‘Supervlaai’ op het Smaragdplein en gaf kapsalon van Kesteren kortingsbonnen weg.

De Vrijwilligerscentrale had 5 cadeautasjes met een leuk presentje geschonken om te verloten.

Sommige ouderen hadden nog nooit wat gewonnen en waren daarom extra blij.

Tijdens de middag konden de ouderen genieten van heerlijke hapjes en drankjes, die werden mogelijk gemaakt door sponsoring van ondernemers in de wijk. Buurtbewoner en stuurgroeplid Friedi had heerlijke brownies gebakken. Truus uit de buurt had schalen vol hartige hapjes gemaakt. En voor de liefhebbers ontbrak, uiteraard!, het advocaatje met slagroom niet!

In samenwerking met andere (buurt)organisaties heeft de stuurgroep een placemat ontwikkeld voor de ouderen met daarop een beknopte sociale kaart van de wijk. Deze werd aan alle ouderen uitgedeeld. Bij het afscheid kreeg iedereen een goodiebag mee met een paar leuke gadgets, een leuke SamenHoograven sticker en informatie van verschillende organisaties die iets voor ouderen doen in de wijk.

De bijeenkomst is een jaarlijks terugkerend evenement om ouderen in Hoograven een gezellige ontmoetingsactiviteit aan te bieden. Deze bijeenkomst is tot stand gekomen door organisaties die deelnemen aan het netwerk van SamenHoograven. Onze speciale dank gaat uit naar de organisaties die verschillende onderdelen hebben gesponsord: WijkConnect, Jo-Online, Theehuis Nieuw Rotsoord, Harten voor Sport, Albert Heijn en Kwestie van Smaak, Wijn en Whiskyhandel.

De stuurgroep van SamenHoograven en alle organisaties uit het netwerk zullen zich ook in 2017 weer inzetten om te zorgen dat ouderen zo prettig en zelfstandig mogelijk kunnen wonen in de wijk.

Nu óók Driehoek in Hart van Hoograven

img_20161205_154228
Na weken intensief overleg, en overredingskracht van onze medewerker Lot Thijs (Sociaal Beheerder)!, is een Driehoek in het Buurtcentrum Hart van Hoograven eindelijk een feit. De Driehoek vormt een functionele samenwerking tussen de gemeente Utrecht (Stadsbedrijven), de Sociaal Makelorganisatie (Vooruit-Hart voor Zuid-Oost) en vertegenwoordigers van de gebruikersgroepen van dit buurtcentrum. De gemeente Utrecht streeft de vorming van deze overlegvormen, waar men hoge verwachtingen van heeft, in de stad na. De Driehoek Hart van Hoograven stelt zich ten doel:
  • Een gelijkwaardige samenwerking te vormen, door samen mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Iedere hoek van de Driehoek is hierin evenveel waard;
  • Het Buurtcentrum Hart van Hoograven wordt door de Driehoek verder ontwikkeld waarbij elke deelnemer van harte welkom is te participeren, ongeacht culturele of sociale achtergrond. Het Buurtcentrum biedt een veilig en open karakter, waarbij er ook oog is voor de meest kwetsbare wijkbewoners. Samen zorgen de deelnemers er voor dat het Hart van Hoograven een bruisend Buurtcentrum wordt;
  • Door de gelijkwaardigheid in de Driehoek wordt er nog meer draagvlak gecreëerd om samen verantwoordelijkheden te nemen ten aanzien van verdere ontwikkelingen van het Buurtcentrum. Door deze constructie zullen de gebruikersgroepen zich gehoord voelen.
Er gaan mooie dingen gebeuren in Hoograven! De Driehoek zal daarom regelmatig van zich laten horen aan de gebruikers. Andersom hoort de Driehoek graag waar de behoeften en wensen van de bezoekers en de klant(en) liggen. Heeft u mooie tips/ wensen? Wilt u nu al contact? Dat kan! Er komt heel binnenkort een ideeën bus in het Buurtcentrum waar u een briefje in kunt doen. De Driehoek is nu al voor u bereikbaar. Dit kan digitaal, via het zenden van een email naar: hvhdriehoek@gmail.com

img_20161205_154501In de Driehoek van Hart van Hoograven zitten: Christine de Groot (gastdame en vrijwilliger Matchpunt), Ilona Vyskoubova, (gastdame en vrijwilliger Computer Inloop spreekuur), Dirk van Burghstede (gastheer en vrijwilliger Klaverjasgroep), Luciënne de Pichot du Plessis (coördinator Stadsbedrijven, gemeente Utrecht) en 
Lot Thijs (Sociaal Beheerder SMO Vooruit)

MAX zet Eettafel Musketon in het zonnetje!

Kijk zaterdag 3 december 2016 om 18.40 uur naar aflevering 7 van MAX Maakt Mogelijk op NPO2!

In deze uitzending brengen Jan Slagter en Tineke Schouten een verrassingsbezoek aan de Eettafel in buurthuis De Musketon (Lunetten), die wekelijks (al jaren!) door vrijwilligers wordt georganiseerd. Met ondersteuning van onze collega Jeanet Peters (Sociaal Makelaar, zie foto).

13697992_1281403505217871_5628456630284546272_o

De omroep reageerde op een brief van één van de vrijwilligers en zette hen in het zonnetje. Daarvan kunt u nu zelf de beelden zien. Allemaal kijken dus!

Kijk ook eens op: