Alles tegelijk – Blog van Wijnand van de Giessen

Een organisatie waar 19 mensen (grotendeels parttime) werken. En waar de komende vier maanden gewoon het ”normale” werk gedaan gaat worden: sociaal makelen en sociaal beheer in Hoograven, Lunetten en Oost. Maar waar door diezelfde groep ook gewerkt moet worden aan het produceren van een aanbod in het kader van de uitvraag sociaal makelen, aan de voortgang van een geplande fusie met Doenja Dienstverlening en aan het inleveren van de evaluatie van het vorige jaar. Hoe gaat dat eigenlijk? Alles tegelijk in de lucht houden?

Fusie

In deze fase zijn vooral de personeelsvertegenwoordiging (pvt), de Raad van Toezicht (RvT), de controller en de bestuurder aan het werk met de voorgenomen fusie.

Medio februari zal er al veel duidelijk zijn over de vraag of de voorgenomen fusie ook echt per 1 januari 2019 zal worden gerealiseerd. De afgelopen weken zijn er met alle geledingen van zowel Doenja als van Vooruit gesprekken gevoerd. Doel was om het draagvlak voor de fusie in beeld te krijgen. Maar ook om mogelijke knelpunten in beeld te krijgen.

Daarnaast is er door de controllers hard gewerkt om een goed beeld te krijgen van de huidige financiële positie van beide 

partijen, en hoe dat er per 1 januari 2019 zal uitzien. En vooral: welke risico’s er eventueel aan de fusie verbonden zijn.

Op basis van hetgeen de afgelopen tijd in beeld is gebracht, kan er over een paar weken een principebesluit tot fusie worden genomen. Daarna moet er gewerkt gaan worden aan de vormgeving van de nieuwe fusie-organisatie. En zullen de pvt (bij Vooruit) en de OR (bij Doenja) bij de definitieve besluitvorming worden betrokken. Dat definitieve besluit is overigens last but not least vooral afhankelijk of Vooruit en Doenja de uitvraag zullen winnen. Als beide of een van deze twee de uitvraag niet wint, dan heeft fuseren immers ook geen zin. En dat weten we 3 juli van dit jaar. Best spannend allemaal!

Uitvraag

Zeer onlangs heeft de gemeente Utrecht de beleidsregel gepubliceerd met betrekking tot het schrijven van het aanbod in het kader van de uitvraag 2019 t/m 2024. De 5 samenwerkende sociaal makel-organisaties (smo’s) kunnen nu aan de slag om voor 1 mei a.s. een gezamenlijk aanbod voor de stad te gaan uitbrengen.

Omdat het een gezamenlijk aanbod zal zijn, zal een belangrijk deel – de uitgangspunten en de gezamenlijke visie – samen geschreven gaan worden. Naast dit gezamenlijke zal Vooruit haar aanbod gaan beschrijven voor de ‘’eigen’’ wijken Zuid en Oost.

 

De medewerkers van alle smo’s – dus ook die van Vooruit – zullen door middel van werkgroepen bij het schrijven van het aanbod betrokken gaan worden. Ook het aanbod in Zuid en Oost zal door middel van werkgroepen samengesteld uit medewerkers van Vooruit per thema vorm gaan krijgen. Eind maart moet het allemaal in concept op papier staan. Daarna is er nog een maand voor de check bij de medezeggenschapsorganen en de RvT’s, en voor de uiteindelijke vormgeving van het aanbod.

Evaluatie vorig jaar

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het tot stand brengen van de inhoudelijke verantwoording aan de gemeentelijke subsidiegever in gang gezet. De eindevaluatie van 2017 kan uiteraard  niet anders dan gebaseerd zijn op hetgeen de medewerkers hierover aanleveren; wel sluit het natuurlijk aan op hetgeen al in de tussenrapportage over 2017 aan de gemeente werd gemeld. De rapportage wordt ingeleverd voor 1 maart a.s.

”Gewone werk”

En oh ja, het gewone werk, het sociaal makelen voor jeugd en volwassenen en het sociaal beheer in de buurthuizen gaat ondertussen natuurlijk ook gewoon door.

Uiteindelijk behoren de bewoners, onze samenwerkingspartners en anderen zo weinig mogelijk te merken dat we met z’n allen behoorlijk druk zijn om de komende drie maanden hele belangrijke stappen ”vooruit” te zetten.

Maar intern zullen we er wel degelijk heel veel van gaan merken. Dan zal er zeker ook weleens sprake gaan zijn van stress. Vrees voor het (niet) halen van deadlines. Vrees of de kwaliteit goed genoeg is. Vrees of we het gaan redden. We zullen misschien soms op elkaars tenen gaan staan.

Maar bovenal zullen we samen werken. Samenwerken. Hard werken. Professioneel werken.

En dat alles met maar één doel: het werk in Hoograven, Lunetten en Oost waarin we geloven, waarvan we zoveel kennis hebben, zo goed mogelijk op de kaart zetten en samen met de collega’s van Doenja een zo goed mogelijk vervolg in de toekomst na 2018 geven. Over hoe dit de komende maanden z’n vervolg krijgt, praat ik jullie bij in een volgend blog.

Wijnand van de Giessen, bestuurder a.i Vooruit

 

Soep uit iedere hoek! #LekkerDivers

Soep uit iedere hoek

Soep verbind. Want iedereen heeft een eigen soep recept, een eigen manier van bereiden, een eigen verhaal bij die soep. 28 oktober gaan we samen soep eten, samen in de stad Utrecht op heel veel locaties!

Wil jij ook soep maken, laat het ons weten, mail naar: margreethinfelaar@vooruitutrecht.nl, of bel naar 06-52686444

Kom samen soep eten 28 oktober2017! 

Locaties:

Winkelcentrum Terwijde
Ella Fitsgeraldplein, 3543 EA Utrecht, soep uit Irak, Iran, Thailand en Armenië

Huiskamer van de wijk Overvecht, Indusdreef 5
Oké Nu, Roberta Haki met Italiaanse aardappelensoep
Ontmoetingsplek Surinaamse ouderen met Surinaamse Pindasoep

Buurtcentrum de Jager, Teun de Jagerdreef 1a
Somalische Harira soep (vegetarisch)

Buurtcentrum de BoogGambiadreef 60
De Zorgzusters met verrassingssoep  

Plan Einstein, Einsteindreef 91, Verrassingssoep van Welkom in Utrecht

Buurtcentrum De Dreef, Schooneggendreef 27c, Parels van Overvecht met Turkse Linzensoep

De kleine Baron, 
Sweder van Zuylenweg 56, Biologische pompoensoep (vegetarisch)

Buurthuis Oase, Cartesiusweg 11, Surinaamse soep

Speelplaats De Kameleon (in Pijlsweerd), Balkstraat 31, Hollandse soep

De Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht, Palestijnse soep en veel meer….

Buurtcentrum Hart van Hoograven, ’t Goylaan 77, 3525 AA Utrecht, Boeren-groente soep en Marokkaanse soep

Speeltuin De Kameleon (in Hoograven), Verlengde Hoogravenseweg 37, 3525 BB Utrecht, Verrassingssoep

Lun@werkcafe in LunettenZevenwouden 238, Palestijnse soep en champignonsoep15 Studenten undercover de wijk in

Maar liefst 15 studenten van de studierichting Social Works van de Hogeschool Utrecht duiken onder in onze wijken om verslag te doen van ‘lekker divers’ in oktober. Hoe ‘lekker divers’ zijn onze wijken en activiteiten eigenlijk? Je kan ze volgen via www.vooruitutrecht.nl/lekkerdivers en via de facebookgroep Lekker Divers

Divers – Blog van Wijnand van de Giessen

Divers

De komende maand oktober staat bij Vooruit in het teken van Lekker DiversOp verschillende manieren zal die maand stil worden gestaan en uiting worden gegeven aan de diversiteit die onze samenleving kenmerkt.

Op zichzelf is diversiteit niet nieuw. De samenleving is natuurlijk altijd wel divers geweest. Toen ik opgroeide in de 50- en 60-er jaren van de vorige eeuw (hetgeen nu ik het schrijf opeens wel erg lang geleden lijkt, maar dat terzijde) waren er natuurlijk ook al mannen en vrouwen, jonge en oude mensen, protestanten en katholieken en niet gelovigen, en waren er toen natuurlijk ook verschillende seksuele geaardheden. Zij het dat toen over dat laatste niet zo veel gesproken werd.

De laatste 50 jaar is de diversiteit van de samenleving toegenomen door met name migratie. In de jaren vijftig de Indische Nederlanders en de Molukkers, daarna Surinamers en Antillianen, en daarna de migratie uit met name Turkije en Marokko. En de laatste jaren de vluchtelingenstromen uit het Midden Oosten en Afrika.

Het is niet moeilijk om de diversiteit van de huidige samenleving te problematiseren. En de werkelijkheid is ook dat een diverse samenleving niet altijd makkelijk is. Daarvan zijn genoeg voorbeelden te vinden.

Vooruit kiest ervoor de verschillen tussen mensen juist zoveel mogelijk te erkennen en te waarderen. Elke inwoner moet de kans hebben om op een gelijkwaardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving, en zich daarin kunnen ontplooien en ontwikkelen. Dat geldt voor het Marokkaanse gezin in Hoograven. Maar ook voor de gezinnen in de Sterrewijk. Ongeacht sekse, huidskleur, leeftijd, mate van gezondheid, seksuele voorkeur, religieuze en politieke overtuiging burgerlijke staat of opleiding. Mede vanuit de overtuiging dat de samenleving daardoor interessanter, veelkleuriger, leuker en sterker kan worden.

Toen ik net als jong jurist hier in Utrecht was afgestudeerd, had ik het geluk dat ik kon kiezen uit twee banen. Als stagiaire op een advocatenkantoor in Waalwijk. Of als juridisch medewerker bij het toen – vlak na de Molukse treinkapingen in Drenthe – net door de toenmalige regering opgerichte Inspraakorgaan Welzijn Molukkers. Ik koos voor het laatste. Vermoedelijk vanwege de warme en oprechte belangstelling van de volledig Molukse selectiecommissie voor mijn motieven om uitgerekend bij hen – de ”kapers en gijzelnemers” – te willen werken. In de jaren dat ik er werkte, werd ik langzaamaan door de Molukse ooms en tantes min of meer geadopteerd. Uit de wijken kreeg ik kleding (sarong kebaja, zondagse kleding) mee voor mijn partner, en prau tjenkehs (kruidnagelbootjes) van de Molukken, Nog steeds versta ik Behasa Maluku. Nog steeds weet ik dat op 25 april de uitroeping van de RMS in de woonwijken wordt herdacht. Nog steeds ben ik geabonneerd op het enige Molukse maandblad Marinjo. En nog steeds kan er geen enkele sambal op tegen de zelfgemaakte sambal die ik regelmatig meekreeg van de tantes uit de woonwijken in Rijssen en Moordrecht.

Ik kijk nog steeds met ontzettend veel plezier terug op die eerste baan. Waar ik ontdekte dat diversiteit vooral veel humor en warmte in zich kan bergen. En dat je in een diverse werksetting ontzettend veel kan leren. En dat dat heel erg goed is voor je ontwikkeling.

Die ervaring van mijn eerste baan kleurt nog steeds hoe ik tegen diversiteit aan kijk. Ook vandaag de dag. In Hoograven, Lunetten en in Oost. In Nederland en in Europa. Een diverse samenleving is zeker niet zonder problemen. Maar die diverse samenleving is wel werkelijkheid. Een werkelijkheid die heel veel kansen biedt om samen sterker te worden. Voor de samenleving als geheel. Maar ook op persoonsniveau geeft het de mogelijkheid aan heel veel mensen te kunnen zijn wie je bent.

Oh ja. Ik ben inmiddels een trotse opa van 4 kleindochters, waarvan twee nog heel erg jong. Er is een vijfde kleinkind in aantocht. Alle tekenen wijzen erop dat het nu een kleinzoon wordt. En dat is eerlijk gezegd ook wel een beetje lekker divers…

Wijnand van de Giessen

Mooi! Collega Robin over #LekkerDivers

Heb jij het al gezien? Een interview met collega Robin op de website van de gemeente Utrecht, wijkbureau Oost.

Volg jij #LekkerDivers al in de facebookgroep?

Robin Izelaar: “Cultuur is een manier om met elkaar samen te leven”

Wie scherp is heeft ze al gezien, de gekleurde shirts met ‘Lekker divers!’ erop. Onder leiding van sociaal makelaar Robin Izelaar viert Utrecht Oost in oktober de diversiteit. Maar wat houdt dat precies in en hoe divers is Oost eigenlijk? Tijd voor een gesprek met de projectleider over verschillende culturen in de wijk.

Wat is cultuur volgens jou?

Ik ben zelf geboren en getogen in Rotterdam. Daar zat ik op een middelbare school met 36 nationaliteiten. Ik was 1 van de 3 Nederlandse jongeren in de klas. Snel denk je aan nationaliteiten als je het hebt over culturen, maar een cultuur is een manier om met elkaar samen te leven. Het heeft te maken met gedrag en normen en waarden, niet over waar je vandaan komt. Dat heb ik wel geleerd in de klas. Daar creëerden we onze eigen cultuur en dat werkte prima. Je leert van andere culturen en kan er je eigen mee vormen. In de straat, in de klas, op je werk, bij de hobbyclub. In de wijk.

Hoe ben je op het idee gekomen om diversiteit te vieren?

We hebben met Vooruit dit jaar gekozen voor diversiteit als terugkerend thema in ons werk. Al snel merkten we dat we zelf al heel divers zijn en heel divers werken. Het één is niet beter dan het ander en ieder heeft zijn eigen kracht. We vonden ons eigenlijk wel ‘lekker divers’. Toen we daarna door de ‘lekker divers’-bril naar onze wijken keken bleek dat we al heel veel dingen samen al heel goed doen, en dat mag best gevierd worden.

In vergelijking met andere wijken lijkt Oost niet zo divers. Hoe gaat het er eigenlijk aan toe qua diversiteit?

Hahaha! Dat lijkt misschien zo, maar diversiteit is niet alleen iets wat je kunt zien. Het is overal. Het gaat erom dat we verder zoeken dan wat we kunnen zien om elkaar te leren kennen en samen te leven. Dat zoeken proberen we met ‘lekker divers’ gewoon iets makkelijker te maken. Als iemand die nauwelijks Nederlands kan, zich inschrijft voor computerles, en iemand die niet goed weet hoe hij om moet gaan met mensen uit andere culturen, de kans heeft om bij de Arabische les te gaan kijken, dan hebben ze volgens mij al een ‘lekker divers’ stap gemaakt, al voordat ze daadwerkelijk gegaan zijn. In Oost staan mensen best voor elkaar open hoor, vooral als zij met elkaar in contact worden gebracht.

Wat gaan jullie doen?

We gaan activiteiten en initiatieven die iets met diversiteit (willen) doen in onze wijken eens positieve aandacht geven. Dat is het. Wijkbewoners komen het programma binnenkort tegen in de wijk. Daarin wordt iedereen uitgenodigd om mee te doen, mee te lezen, mee te eten, mee te kijken, mee te praten, enzovoort. Er zit vast iets voor je bij… Gewoon om te zijn wie je bent.

Blog Wijnand van de Giessen: Uitgangspunten

Eind juni heeft het College van Burgemeester en Wethouders de Nota van Uitgangspunten Sociaal Makelaarschap 2019-2024 vastgesteld. Een hele mond vol. Maar wel een hele belangrijke mond vol. In deze nota geeft B&W haar visie op het sociaal makelaarschap in de stad, en wat zij van dit werkveld in de komende jaren verwacht.

Die uitgangspunten zijn nodig, omdat de gemeente Utrecht aan het einde van de huidige (per 1-1-2019 aflopende) subsidieperiode opnieuw het sociaal makelaarschap wil toebedelen. Anders gezegd: Vooruit (maar ook de andere sociaal makelaarorganisaties, de smo’s) zal volgend jaar opnieuw een aanvraag voor de nieuwe periode moeten indienen en zal daarbij door de gemeente op de uitgangspunten van de nota worden beoordeeld.

De nota is er niet even zomaar gekomen. Er is een behoorlijk zorgvuldige procedure gevolgd, waarbij heel veel partijen hun mening over het huidige werk hebben gegeven. En waar men ook de wensen voor de komende periode heeft kunnen formuleren. Van deze inspraakmogelijkheid is heel goed gebruik gemaakt: zowel aangrenzende organisaties zoals bijvoorbeeld Buurtteams en JOU, maar ook wijkraden, kerken en bewoners hebben hun mening gegeven.

En naar nu blijkt is deze inspraak zeer serieus genomen, B&W heeft heel goed naar alle betrokken partijen geluisterd.

Zo rijst uit de nota het beeld dat het College het sociaal makelaarschap een belangrijke positie toedicht in het realiseren van een sterke sociale basis in de stad. En dan in het bijzonder waar het gaat om kwetsbare groepen in onze stad. Het werkveld heeft haar positie in de afgelopen jaren duidelijk waargemaakt en daardoor ook versterkt.

Heel goed is ook dat B&W in de nota veel duidelijker dan een aantal jaren geleden opschrijft hoe zij het werkveld ziet, en wat zij van de sociaal makelaars in de buurten en wijken verwacht. En dat is fijn, die verheldering was echt nodig.

Een goede stap vooruit (what’s in a name) is ook dat de nieuwe subsidieperiode 6 jaar lang zal zijn. De vorige periode besloeg aanvankelijk vier jaar, maar dat bleek behoorlijk aan de korte kant te zijn: zo moest in het eerste jaar nog veel worden opgebouwd, daarna kwam men pas aan het echte werk toe.

En heel belangrijk: het College geeft expliciet aan dat men in beginsel voor continuiteit van het werk kiest. Ook hier is de waardering voor het werk duidelijk terug te lezen.

Op een aantal onderdelen zijn echter ook wel wat vragen te stellen. Allereerst trekt het College op het eerste oog 1 miljoen euro minder uit dan thans voor het werk; dat heeft vooral te maken met de beoogde verzelfstandiging van de speeltuinen. Deze worden nu nog beheerd door medewerkers van de smo´s. Het is anno juli 2017 echter nog zeer onduidelijk welke speeltuinen wel of niet en zo ja, wanneer, zullen verzelfstandigen.

Maar 1 miljoen euro minder dreigt hoe dan ook gevolgen te hebben voor de werkgelegenheid van de smo’s, waarbij het ook nog eens behoorlijk onvoorspelbaar is voor wie precies dit gevolgen zal hebben.

Daarnaast zegt de nota dat het College een aanvraag voor de hele stad wil ontvangen, omdat men o.m. wil bevorderen dat de uitvoering van het werk is de stad overal op dezelfde leest zal zijn geschoeid. Deze ene aanvraag mag ook gedaan worden door een samenwerkingsverband van de huidige smo’s.

Voor de vijf smo’s in de stad is het een hele interessante maar ook uitdagende optie om daaraan samen inhoud te gaan geven. Er zal nog meer dan nu al het geval is heel nauw samengewerkt moeten worden. En dat is nooit verkeerd.

Op de jaarlijkse teamdag van de medewerkers van Vooruit op 4 juli jl is de nota in hoofdlijnen positief ontvangen. Hoewel er uiteraard op onderdelen kanttekeningen werden geplaatst, was de eindconclusie vooral dat men zich in de inhoudelijke kant van de nota heel goed herkent en dat dit veel motivatie geeft om de komende jaren het werk samen met andere organisaties enthousiast op te gaan pakken.

Nog even procedureel: de nota is nog niet definitief. In het najaar zal de gemeenteraad de nota bespreken en vervolgens vaststellen. Daarna zal het College op basis van de door de raad vastgestelde nota nog een beleidsregel schrijven, die op een aantal onderdelen verdere invulling zal geven. En daarna mogen de smo’s aan de slag: in het voorjaar van 2018 moeten de aanvragen voor de nieuwe subsidieperiode bij de gemeente worden ingediend; in juni 2018 zal dan worden besloten of de huidige smo;s het werk ook tot en met 2024 in de wijken en buurten mogen gaan uitvoeren.

Deze nota van uitgangspunten is in ieder geval een eerste stap om dat ook voor Vooruit voor elkaar te gaan krijgen.

Wijnand van de Giessen, Interim bestuurder Vooruit