Blog Wijnand van de Giessen: Uitgangspunten

Eind juni heeft het College van Burgemeester en Wethouders de Nota van Uitgangspunten Sociaal Makelaarschap 2019-2024 vastgesteld. Een hele mond vol. Maar wel een hele belangrijke mond vol. In deze nota geeft B&W haar visie op het sociaal makelaarschap in de stad, en wat zij van dit werkveld in de komende jaren verwacht.

Die uitgangspunten zijn nodig, omdat de gemeente Utrecht aan het einde van de huidige (per 1-1-2019 aflopende) subsidieperiode opnieuw het sociaal makelaarschap wil toebedelen. Anders gezegd: Vooruit (maar ook de andere sociaal makelaarorganisaties, de smo’s) zal volgend jaar opnieuw een aanvraag voor de nieuwe periode moeten indienen en zal daarbij door de gemeente op de uitgangspunten van de nota worden beoordeeld.

De nota is er niet even zomaar gekomen. Er is een behoorlijk zorgvuldige procedure gevolgd, waarbij heel veel partijen hun mening over het huidige werk hebben gegeven. En waar men ook de wensen voor de komende periode heeft kunnen formuleren. Van deze inspraakmogelijkheid is heel goed gebruik gemaakt: zowel aangrenzende organisaties zoals bijvoorbeeld Buurtteams en JOU, maar ook wijkraden, kerken en bewoners hebben hun mening gegeven.

En naar nu blijkt is deze inspraak zeer serieus genomen, B&W heeft heel goed naar alle betrokken partijen geluisterd.

Zo rijst uit de nota het beeld dat het College het sociaal makelaarschap een belangrijke positie toedicht in het realiseren van een sterke sociale basis in de stad. En dan in het bijzonder waar het gaat om kwetsbare groepen in onze stad. Het werkveld heeft haar positie in de afgelopen jaren duidelijk waargemaakt en daardoor ook versterkt.

Heel goed is ook dat B&W in de nota veel duidelijker dan een aantal jaren geleden opschrijft hoe zij het werkveld ziet, en wat zij van de sociaal makelaars in de buurten en wijken verwacht. En dat is fijn, die verheldering was echt nodig.

Een goede stap vooruit (what’s in a name) is ook dat de nieuwe subsidieperiode 6 jaar lang zal zijn. De vorige periode besloeg aanvankelijk vier jaar, maar dat bleek behoorlijk aan de korte kant te zijn: zo moest in het eerste jaar nog veel worden opgebouwd, daarna kwam men pas aan het echte werk toe.

En heel belangrijk: het College geeft expliciet aan dat men in beginsel voor continuiteit van het werk kiest. Ook hier is de waardering voor het werk duidelijk terug te lezen.

Op een aantal onderdelen zijn echter ook wel wat vragen te stellen. Allereerst trekt het College op het eerste oog 1 miljoen euro minder uit dan thans voor het werk; dat heeft vooral te maken met de beoogde verzelfstandiging van de speeltuinen. Deze worden nu nog beheerd door medewerkers van de smo´s. Het is anno juli 2017 echter nog zeer onduidelijk welke speeltuinen wel of niet en zo ja, wanneer, zullen verzelfstandigen.

Maar 1 miljoen euro minder dreigt hoe dan ook gevolgen te hebben voor de werkgelegenheid van de smo’s, waarbij het ook nog eens behoorlijk onvoorspelbaar is voor wie precies dit gevolgen zal hebben.

Daarnaast zegt de nota dat het College een aanvraag voor de hele stad wil ontvangen, omdat men o.m. wil bevorderen dat de uitvoering van het werk is de stad overal op dezelfde leest zal zijn geschoeid. Deze ene aanvraag mag ook gedaan worden door een samenwerkingsverband van de huidige smo’s.

Voor de vijf smo’s in de stad is het een hele interessante maar ook uitdagende optie om daaraan samen inhoud te gaan geven. Er zal nog meer dan nu al het geval is heel nauw samengewerkt moeten worden. En dat is nooit verkeerd.

Op de jaarlijkse teamdag van de medewerkers van Vooruit op 4 juli jl is de nota in hoofdlijnen positief ontvangen. Hoewel er uiteraard op onderdelen kanttekeningen werden geplaatst, was de eindconclusie vooral dat men zich in de inhoudelijke kant van de nota heel goed herkent en dat dit veel motivatie geeft om de komende jaren het werk samen met andere organisaties enthousiast op te gaan pakken.

Nog even procedureel: de nota is nog niet definitief. In het najaar zal de gemeenteraad de nota bespreken en vervolgens vaststellen. Daarna zal het College op basis van de door de raad vastgestelde nota nog een beleidsregel schrijven, die op een aantal onderdelen verdere invulling zal geven. En daarna mogen de smo’s aan de slag: in het voorjaar van 2018 moeten de aanvragen voor de nieuwe subsidieperiode bij de gemeente worden ingediend; in juni 2018 zal dan worden besloten of de huidige smo;s het werk ook tot en met 2024 in de wijken en buurten mogen gaan uitvoeren.

Deze nota van uitgangspunten is in ieder geval een eerste stap om dat ook voor Vooruit voor elkaar te gaan krijgen.

Wijnand van de Giessen, Interim bestuurder Vooruit

Uitreiking wijkmanifest Vreedzame kinderraad en ouderraad Hoograven

Wat was het een mooie middag! De kinderen van de Vreedzame kinderraad en ouderraad van de 5 basisscholen in Hoograven hebben hard gewerkt aan een mooi wijkmanifest.

En er is door de kinderen een prachtige film gemaakt over pesten. Richard Bouma, sociaal makelaar, heeft de kinderen hierbij geholpen.

Deze middag kwamen we met alle partijen uit de wijk bij elkaar bij het Wijkbureau Zuid. De kinderen hebben de wijkmanifesten uitgereikt aan de alle samenwerkingspartners van de Vreedzame Wijk.

Meer info bij Richard Bouma


  

Presentatie wijkmanifest Vreedzame Kinderraad en film over pesten

manifest-1

De Vreedzame Kinderraad presteert woensdag 10 mei om 15.00 uur hun nieuwe wijkmanifest an de (Vreedzame) wijkpartners en andere belanghebbenden. Daarnaast beleeft de film tegen pesten zijn première. De film is een idee van de vorige VKR en zij hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de film.

De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Zaal van het wijkbureau (’t Goylaan 75) en natuurlijk zijn kernpartners, ouders en kinderen van harte welkom!

Programma:

15.00 uur: welkom, uitleg over het programma en aanbieden wijkmanifesten door de kinderen van de VKR aan de diverse wijkpartners

15.30 uur : première film over pesten

15.45 uur: afsluiting programma, informele samenkomst met een hapje en drankje

Presentatie wijkmanifest VKR en film over pesten

Speeltuin de Bloesem viert 80 jarig jubileum met theatervoorstelling Bloei

Speeltuin de Bloesem, gelegen aan de gelijknamige Bloesemstraat in Oudwijk, bestaat 80 jaar. De speeltuin werd in 1937 opgericht door Dhr. P. Duermeijer die als timmerman eigenhandig een groot deel van de speeltoestellen vervaardigde. Het waren de crisisjaren, en de aanleg van de speeltuin bood kansen voor werkeloze jongeren die werden ingezet voor de noodzakelijke zandafgravingen in het voormalige tuindersgebied.

Wie meer wil weten over de ontstaansgeschiedenis van de speeltuin kan op 17 juni terecht bij de theatervoorstelling Bloei die in de open lucht wordt opgevoerd in de speeltuin. Buurtbewoner en theatermaker Geert van den Berg heeft zich voor het jubileum
verdiept
in de archieven van het Utrechts Nieuwsblad, en een script geschreven dat is gebaseerd op authentiek materiaal uit de jaren dertig.

De voorstelling Bloei gaat over de perikelen die vooraf gaan aan de aanleg van de speeltuin, maar ook over de heugelijke dag dat de speeltuin werd geopend “Onder tromgeroffel en trompetgeschal..” In de voorstelling, gespeeld door bewoners uit de wijk, wordt de sfeer van oude tijden herleefd. Met name voor de senioren die hier als kind al speelden belooft het een feest van herkenning te worden.

Zaterdag 17 juni. Inloop 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur, met aansluitend het buurtfeest tot 17.00 uur Speeltuin de Bloesem, Bloesemstraat 25 A-Utrecht.

Mama-cafe gestart in speeltuin de Kameleon

Een enthousiaste moeder die samen met haar kind een plek zocht voor ontmoeting, is in speeltuin Kameleon een mama-cafe gestart. Dit alles met hulp van sociaal makelaar Marielle.
Om de week op dinsdag ochtend komen moeders bij elkaar om te praten, samen met de kinderen te spelen en samen koffie/thee te drinken.
Waar: speeltuin Kameleon. Verlengde Hoogravenseweg 37.
Voor meer informatie, houd de facebookpagina van het Mama-cafe in de gaten.

Vacature: Inval sociaal makelaar jeugd (0 uren contract)

“Vooruit heeft hart voor de mensen in Zuid en Oost. Vooruit is een Sociaal Makel Organisatie met 20  medewerkers werkzaam in de wijken Zuid en Oost in Utrecht. Samen werken we aan levendige, vreedzame en veilige buurten waarin bewoners zich actief inzetten voor het welzijn van henzelf en hun omgeving. De sociaal makelaars en sociaal beheerders ondersteunen bewoners bij initiatieven, brengen groepen bewoners met elkaar in contact om op die manier de sociale samenhang in de wijken te vergroten. Wij zijn de schakels tussen bewoners en organisaties en helpen hen vooruit. Iedereen die ondersteuning of hulp wenst bij nieuwe initiatieven of activiteiten in en voor de buurt kan bij ons aankloppen; jong of oud, spontaan of voorbereid, initiatiefrijk of afwachtend. Wij maken mogelijk dat iedereen in een veilige en hechte sfeer mee kan doen.

Voor de 3 speeltuinen, gelegen in de wijken Hoograven, Lunetten en Utrecht Oost zijn wij op zoek naar

1-3 Inval Sociaal Makelaar(s) jeugd op basis van een 0-urenovereenkomst

Wat ga je doen

 • Je vervangt de Sociaal Makelaar jeugd in geval van ziekte of vakanties;
 • Je opent en sluit de speeltuin;
 • Je geeft jonge bezoekers gelegenheid om te spelen met de aanwezige spelmaterialen;
 • Je draagt bij aan een fijne sfeer waarin alle bezoekers zich welkom voelen;
 • Je bent het gezellige aanspreekpunt voor vragen van kinderen en hun ouders/begeleiders;
 • Je houdt toezicht op het veilig gebruik van de speeltuin en het speeltuingebouw.

Profiel

 • MBO 4 werk- en denkniveau;
 • Basiskennis van de sociale kaart;
 • Je staat open voor het werken met de Vreedzame methode;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Ondernemende en initiatiefrijke houding;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Creatief en flexibel inzetbaar.

Wij bieden

 • Een leuke functie op gezellige werkplekken;
 • Ruimte voor eigen initiatief;
 • Jaarcontract met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (schaal 6 max. 2.967,- op fulltime basis);
 • Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Margreet Hinfelaar, stafmedewerker (tel: 06 526 86 444). Je reactie voorzien van een korte motivatie en een recent CV zien we graag vóór woensdag 12 april 2017 tegemoet. Je kunt deze mailen aan: margreethinfelaar@vooruitutrecht.nl, onder vermelding van de vacaturetitel.

De eerste gesprekken staan gepland op donderdagmorgen 13 april.

Nieuw manifest van de Vreedzame Kinderraad Hoograven

De kinderen uit Hoograven willen een prettige, schone, natuurlijke en veilige wijk om in te wonen. Daarom hebben ze de krachten gebundeld. Tien kinderen van de vijf basisscholen uit de wijk vormen samen De Vreedzame Kinderraad. De Vreedzame Kinderraad zet zich in om van de wijk een leuke en veilige wijk te maken. Zij doen jaarlijks een actie met de scholen en denken ook mee over bijvoorbeeld de inrichting van een nieuw speeltuintje. Onlangs hebben zij een wijkmanifest gemaakt. Hierin hebben de kinderen opgeschreven wat zij belangrijk vinden en waarmee zij aan de slag gaan:

Onze wijk is natuurlijk, dat laten we zien.

We geven elkaar de ruimte om jezelf te zijn.

Wij gooien troep in de prullenbak.

Een veilige wijk, wij geven voorrang aan elkaar.

Om het wijkmanifest gerealiseerd te krijgen, heeft de Kinderraad de hulp van andere kinderen nodig. Maar zij hebben ook uw steun nodig, als bewoner van de wijk. Hoe kunt u de kinderen meehelpen?

Door mee te denken en mee te doen. Help actief mee om de 4 aandachtspunten samen met de kinderen voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door afval in de prullenbak te gooien.

In de maand maart is op alle scholen in de wijk het manifest feestelijk onthuld door de Kinderraad.

Daarnaast wordt op woensdag 10 mei een manifestatie Vreedzame Wijk georganiseerd, waar in het bijzijn van wijkwethouder Lot van Hooijdonk, een film tegen pesten in première gaat. Deze film is gemaakt door de kinderen van de Vreedzame Kinderraad.

De Vreedzame Kinderraad (VKR) is een onderdeel van de Vreedzame Wijk. De Vreedzame Wijk is een initiatief van de Gemeente Utrecht. De doelen van het programma Vreedzame Wijk zijn o.a. dat kinderen conflicten kunnen oplossen, worden betrokken bij hun omgeving en hun veiligheidsbeleving toeneemt. Voor verdere informatie: zie www.devreedzameschool.net/start/welkom-1