Kinder- en tienerkledingbeurs in Hoograven – 16 en 17 maart 2018

Al 40 jaar bestaan de BeurzenHoograven in Hoograven! BeurzenHoograven organiseert twee keer per jaar een tweedehands kinder- en tienerkledingbeurs en in het najaar een tweedehands speelgoedbeurs. Deze beurzen worden volledig gerund door Utrechtse vrijwilligers.

16 en 17 maart as. staat de zomerkledingbeurs op de agenda. Duizenden kledingstukken – van piepkleine rompers tot stoere shorts – wisselen voor een klein prijsje van eigenaar. Kom ook!

Wat?
Grote tweedehands kinder- en tienerkledingbeurs
Tijdens deze grote kinder- en tienerkledingbeurs wisselen duizenden kledingstukken voor een klein prijsje van eigenaar: schoenen, spijkerbroeken, jurkjes, stoere shorts en piepkleine rompers. Ook verkopen we sportkleding en babyartikelen. De kleding hangt in rekken op maat gesorteerd. Dus dat is handig zoeken! 

Wanneer?
Vrijdag 16 maart van 20.30 – 22 uur
Zaterdag 17 maart van 9.30 – 11.30 uur

Waar?
Buurthuis Hart van Hoograven
’t Goylaan 77

Bijzonderheden?
– pinautomaat aanwezig;
– in de ruimtes waar de kleding hangt mogen helaas geen kinderen komen;
– op zaterdagochtend is er kinderopvang aanwezig;
– er mogen geen tassen mee naar binnen;
– meer informatie op www.beurzenhoograven.nl of op www.facebook.com/beurzenhoograven;

Breng eens een zonnetje – Blog van Tamara Leguit

Ouderen, voor een aantal jaren werd deze groep niet meer gezien als doelgroep waar (speciale) aandacht voor zou moeten zijn. De ouderen zijn nu weer in beeld. Maar er zijn ook mensen die roepen dat ouderen niet bestaan. Hoe dan ook, we worden allemaal ouder en iedereen ervaart dat op zijn eigen manier.

Bejaardenhuizen waar het doel ooit was te zorgen voor de drie C’s: comfort, controle en contact verdwijnen. Wonderlijk genoeg zijn die C’s een beetje uit het zicht geraakt. Oude mensen moeten tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat klinkt aardig, maar er zitten toch wat haken en ogen aan (extreme eenzaamheid).

Zolang er leven is – Hendrik Groen

Wellicht zijn ouderen nu weer in beeld omdat de vergrijzing toe neemt, omdat ouderen langer zelfstandig thuis moeten wonen en omdat eenzaamheid versus zingeving een item is. Want ook als je ouder wordt, wil je mee blijven doen en er toe doen in deze maatschappij. Hoe zorgen we nu dat ouderen, tegenwoordig nemen we de leeftijd van 67+ om toch een grijze draad te hebben, comfort, controle en contact ervaren?

In buurtcentra en speeltuinen zijn ontmoetingsactiviteiten voor ouderen die zelfstandig thuis wonen. De sociaal makelaar is het aanspreekpunt voor ouderen, kan ondersteuning bieden bij hulpvragen en levert een bijdrage om wijkbewoners zo prettig mogelijk oud te laten worden in hun eigen wijk.

In maart wordt er door de sociaal makel organisaties een stedelijke bijeenkomst georganiseerd voor ambtenaren, professionals en ouderen, waarbij ouderen en de rol van de sociaal makelaar centraal staan. Met elkaar komen we tot inzichten over ouder worden en gaan we in gesprek om de ‘grijze’ gebieden in het sociale domein te duiden. Samen in de Stad bouwt sociale netwerken voor ouderen in Utrecht. In Hoograven is het netwerk SamenHoograven actief, wat mogelijk maakt dat senioren langer zelfstandig én prettig in de wijk blijven wonen. SamenHoograven zorgt dat mensen elkaar helpen, voorziet ouderen van informatie en organiseert leuke activiteiten, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst die dit jaar op 25 januari plaats vond.

De nieuwjaarsbijeenkomst van SamenHoograven is inmiddels een begrip in de wijk. Deze gezellige middag, die gratis wordt aangeboden aan de ouderen, wordt mogelijk gemaakt door verschillende winkeliers en organisaties uit de wijk die sponsoren in financiële middelen, prijzen voor een verloting en leuke gadgets. Verschillende professionals en wijkbewoners helpen in de voorbereiding en uitvoering. De sociaal makelaar zorgt voor de verbinding tussen al deze partijen en de ouderen zelf. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Oranjeman die bij iedereen zorgde dat de zon even ging schijnen 🙂

 

“Samen beter voor elkaar”

Wil je op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Hoograven? Volg SamenHoograven op Twitter. 

Tamara Leguit, Sociaal Makelaar

Alles tegelijk – Blog van Wijnand van de Giessen

Een organisatie waar 19 mensen (grotendeels parttime) werken. En waar de komende vier maanden gewoon het ”normale” werk gedaan gaat worden: sociaal makelen en sociaal beheer in Hoograven, Lunetten en Oost. Maar waar door diezelfde groep ook gewerkt moet worden aan het produceren van een aanbod in het kader van de uitvraag sociaal makelen, aan de voortgang van een geplande fusie met Doenja Dienstverlening en aan het inleveren van de evaluatie van het vorige jaar. Hoe gaat dat eigenlijk? Alles tegelijk in de lucht houden?

Fusie

In deze fase zijn vooral de personeelsvertegenwoordiging (pvt), de Raad van Toezicht (RvT), de controller en de bestuurder aan het werk met de voorgenomen fusie.

Medio februari zal er al veel duidelijk zijn over de vraag of de voorgenomen fusie ook echt per 1 januari 2019 zal worden gerealiseerd. De afgelopen weken zijn er met alle geledingen van zowel Doenja als van Vooruit gesprekken gevoerd. Doel was om het draagvlak voor de fusie in beeld te krijgen. Maar ook om mogelijke knelpunten in beeld te krijgen.

Daarnaast is er door de controllers hard gewerkt om een goed beeld te krijgen van de huidige financiële positie van beide 

partijen, en hoe dat er per 1 januari 2019 zal uitzien. En vooral: welke risico’s er eventueel aan de fusie verbonden zijn.

Op basis van hetgeen de afgelopen tijd in beeld is gebracht, kan er over een paar weken een principebesluit tot fusie worden genomen. Daarna moet er gewerkt gaan worden aan de vormgeving van de nieuwe fusie-organisatie. En zullen de pvt (bij Vooruit) en de OR (bij Doenja) bij de definitieve besluitvorming worden betrokken. Dat definitieve besluit is overigens last but not least vooral afhankelijk of Vooruit en Doenja de uitvraag zullen winnen. Als beide of een van deze twee de uitvraag niet wint, dan heeft fuseren immers ook geen zin. En dat weten we 3 juli van dit jaar. Best spannend allemaal!

Uitvraag

Zeer onlangs heeft de gemeente Utrecht de beleidsregel gepubliceerd met betrekking tot het schrijven van het aanbod in het kader van de uitvraag 2019 t/m 2024. De 5 samenwerkende sociaal makel-organisaties (smo’s) kunnen nu aan de slag om voor 1 mei a.s. een gezamenlijk aanbod voor de stad te gaan uitbrengen.

Omdat het een gezamenlijk aanbod zal zijn, zal een belangrijk deel – de uitgangspunten en de gezamenlijke visie – samen geschreven gaan worden. Naast dit gezamenlijke zal Vooruit haar aanbod gaan beschrijven voor de ‘’eigen’’ wijken Zuid en Oost.

 

De medewerkers van alle smo’s – dus ook die van Vooruit – zullen door middel van werkgroepen bij het schrijven van het aanbod betrokken gaan worden. Ook het aanbod in Zuid en Oost zal door middel van werkgroepen samengesteld uit medewerkers van Vooruit per thema vorm gaan krijgen. Eind maart moet het allemaal in concept op papier staan. Daarna is er nog een maand voor de check bij de medezeggenschapsorganen en de RvT’s, en voor de uiteindelijke vormgeving van het aanbod.

Evaluatie vorig jaar

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het tot stand brengen van de inhoudelijke verantwoording aan de gemeentelijke subsidiegever in gang gezet. De eindevaluatie van 2017 kan uiteraard  niet anders dan gebaseerd zijn op hetgeen de medewerkers hierover aanleveren; wel sluit het natuurlijk aan op hetgeen al in de tussenrapportage over 2017 aan de gemeente werd gemeld. De rapportage wordt ingeleverd voor 1 maart a.s.

”Gewone werk”

En oh ja, het gewone werk, het sociaal makelen voor jeugd en volwassenen en het sociaal beheer in de buurthuizen gaat ondertussen natuurlijk ook gewoon door.

Uiteindelijk behoren de bewoners, onze samenwerkingspartners en anderen zo weinig mogelijk te merken dat we met z’n allen behoorlijk druk zijn om de komende drie maanden hele belangrijke stappen ”vooruit” te zetten.

Maar intern zullen we er wel degelijk heel veel van gaan merken. Dan zal er zeker ook weleens sprake gaan zijn van stress. Vrees voor het (niet) halen van deadlines. Vrees of de kwaliteit goed genoeg is. Vrees of we het gaan redden. We zullen misschien soms op elkaars tenen gaan staan.

Maar bovenal zullen we samen werken. Samenwerken. Hard werken. Professioneel werken.

En dat alles met maar één doel: het werk in Hoograven, Lunetten en Oost waarin we geloven, waarvan we zoveel kennis hebben, zo goed mogelijk op de kaart zetten en samen met de collega’s van Doenja een zo goed mogelijk vervolg in de toekomst na 2018 geven. Over hoe dit de komende maanden z’n vervolg krijgt, praat ik jullie bij in een volgend blog.

Wijnand van de Giessen, bestuurder a.i Vooruit

 

Soep uit iedere hoek! #LekkerDivers

Soep uit iedere hoek

Soep verbind. Want iedereen heeft een eigen soep recept, een eigen manier van bereiden, een eigen verhaal bij die soep. 28 oktober gaan we samen soep eten, samen in de stad Utrecht op heel veel locaties!

Wil jij ook soep maken, laat het ons weten, mail naar: margreethinfelaar@vooruitutrecht.nl, of bel naar 06-52686444

Kom samen soep eten 28 oktober2017! 

Locaties:

Winkelcentrum Terwijde
Ella Fitsgeraldplein, 3543 EA Utrecht, soep uit Irak, Iran, Thailand en Armenië

Huiskamer van de wijk Overvecht, Indusdreef 5
Oké Nu, Roberta Haki met Italiaanse aardappelensoep
Ontmoetingsplek Surinaamse ouderen met Surinaamse Pindasoep

Buurtcentrum de Jager, Teun de Jagerdreef 1a
Somalische Harira soep (vegetarisch)

Buurtcentrum de BoogGambiadreef 60
De Zorgzusters met verrassingssoep  

Plan Einstein, Einsteindreef 91, Verrassingssoep van Welkom in Utrecht

Buurtcentrum De Dreef, Schooneggendreef 27c, Parels van Overvecht met Turkse Linzensoep

De kleine Baron, 
Sweder van Zuylenweg 56, Biologische pompoensoep (vegetarisch)

Buurthuis Oase, Cartesiusweg 11, Surinaamse soep

Speelplaats De Kameleon (in Pijlsweerd), Balkstraat 31, Hollandse soep

De Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht, Palestijnse soep en veel meer….

Buurtcentrum Hart van Hoograven, ’t Goylaan 77, 3525 AA Utrecht, Boeren-groente soep en Marokkaanse soep

Speeltuin De Kameleon (in Hoograven), Verlengde Hoogravenseweg 37, 3525 BB Utrecht, Verrassingssoep

Lun@werkcafe in LunettenZevenwouden 238, Palestijnse soep en champignonsoep15 Studenten undercover de wijk in

Maar liefst 15 studenten van de studierichting Social Works van de Hogeschool Utrecht duiken onder in onze wijken om verslag te doen van ‘lekker divers’ in oktober. Hoe ‘lekker divers’ zijn onze wijken en activiteiten eigenlijk? Je kan ze volgen via www.vooruitutrecht.nl/lekkerdivers en via de facebookgroep Lekker Divers

Divers – Blog van Wijnand van de Giessen

Divers

De komende maand oktober staat bij Vooruit in het teken van Lekker DiversOp verschillende manieren zal die maand stil worden gestaan en uiting worden gegeven aan de diversiteit die onze samenleving kenmerkt.

Op zichzelf is diversiteit niet nieuw. De samenleving is natuurlijk altijd wel divers geweest. Toen ik opgroeide in de 50- en 60-er jaren van de vorige eeuw (hetgeen nu ik het schrijf opeens wel erg lang geleden lijkt, maar dat terzijde) waren er natuurlijk ook al mannen en vrouwen, jonge en oude mensen, protestanten en katholieken en niet gelovigen, en waren er toen natuurlijk ook verschillende seksuele geaardheden. Zij het dat toen over dat laatste niet zo veel gesproken werd.

De laatste 50 jaar is de diversiteit van de samenleving toegenomen door met name migratie. In de jaren vijftig de Indische Nederlanders en de Molukkers, daarna Surinamers en Antillianen, en daarna de migratie uit met name Turkije en Marokko. En de laatste jaren de vluchtelingenstromen uit het Midden Oosten en Afrika.

Het is niet moeilijk om de diversiteit van de huidige samenleving te problematiseren. En de werkelijkheid is ook dat een diverse samenleving niet altijd makkelijk is. Daarvan zijn genoeg voorbeelden te vinden.

Vooruit kiest ervoor de verschillen tussen mensen juist zoveel mogelijk te erkennen en te waarderen. Elke inwoner moet de kans hebben om op een gelijkwaardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving, en zich daarin kunnen ontplooien en ontwikkelen. Dat geldt voor het Marokkaanse gezin in Hoograven. Maar ook voor de gezinnen in de Sterrewijk. Ongeacht sekse, huidskleur, leeftijd, mate van gezondheid, seksuele voorkeur, religieuze en politieke overtuiging burgerlijke staat of opleiding. Mede vanuit de overtuiging dat de samenleving daardoor interessanter, veelkleuriger, leuker en sterker kan worden.

Toen ik net als jong jurist hier in Utrecht was afgestudeerd, had ik het geluk dat ik kon kiezen uit twee banen. Als stagiaire op een advocatenkantoor in Waalwijk. Of als juridisch medewerker bij het toen – vlak na de Molukse treinkapingen in Drenthe – net door de toenmalige regering opgerichte Inspraakorgaan Welzijn Molukkers. Ik koos voor het laatste. Vermoedelijk vanwege de warme en oprechte belangstelling van de volledig Molukse selectiecommissie voor mijn motieven om uitgerekend bij hen – de ”kapers en gijzelnemers” – te willen werken. In de jaren dat ik er werkte, werd ik langzaamaan door de Molukse ooms en tantes min of meer geadopteerd. Uit de wijken kreeg ik kleding (sarong kebaja, zondagse kleding) mee voor mijn partner, en prau tjenkehs (kruidnagelbootjes) van de Molukken, Nog steeds versta ik Behasa Maluku. Nog steeds weet ik dat op 25 april de uitroeping van de RMS in de woonwijken wordt herdacht. Nog steeds ben ik geabonneerd op het enige Molukse maandblad Marinjo. En nog steeds kan er geen enkele sambal op tegen de zelfgemaakte sambal die ik regelmatig meekreeg van de tantes uit de woonwijken in Rijssen en Moordrecht.

Ik kijk nog steeds met ontzettend veel plezier terug op die eerste baan. Waar ik ontdekte dat diversiteit vooral veel humor en warmte in zich kan bergen. En dat je in een diverse werksetting ontzettend veel kan leren. En dat dat heel erg goed is voor je ontwikkeling.

Die ervaring van mijn eerste baan kleurt nog steeds hoe ik tegen diversiteit aan kijk. Ook vandaag de dag. In Hoograven, Lunetten en in Oost. In Nederland en in Europa. Een diverse samenleving is zeker niet zonder problemen. Maar die diverse samenleving is wel werkelijkheid. Een werkelijkheid die heel veel kansen biedt om samen sterker te worden. Voor de samenleving als geheel. Maar ook op persoonsniveau geeft het de mogelijkheid aan heel veel mensen te kunnen zijn wie je bent.

Oh ja. Ik ben inmiddels een trotse opa van 4 kleindochters, waarvan twee nog heel erg jong. Er is een vijfde kleinkind in aantocht. Alle tekenen wijzen erop dat het nu een kleinzoon wordt. En dat is eerlijk gezegd ook wel een beetje lekker divers…

Wijnand van de Giessen

Mooi! Collega Robin over #LekkerDivers

Heb jij het al gezien? Een interview met collega Robin op de website van de gemeente Utrecht, wijkbureau Oost.

Volg jij #LekkerDivers al in de facebookgroep?

Robin Izelaar: “Cultuur is een manier om met elkaar samen te leven”

Wie scherp is heeft ze al gezien, de gekleurde shirts met ‘Lekker divers!’ erop. Onder leiding van sociaal makelaar Robin Izelaar viert Utrecht Oost in oktober de diversiteit. Maar wat houdt dat precies in en hoe divers is Oost eigenlijk? Tijd voor een gesprek met de projectleider over verschillende culturen in de wijk.

Wat is cultuur volgens jou?

Ik ben zelf geboren en getogen in Rotterdam. Daar zat ik op een middelbare school met 36 nationaliteiten. Ik was 1 van de 3 Nederlandse jongeren in de klas. Snel denk je aan nationaliteiten als je het hebt over culturen, maar een cultuur is een manier om met elkaar samen te leven. Het heeft te maken met gedrag en normen en waarden, niet over waar je vandaan komt. Dat heb ik wel geleerd in de klas. Daar creëerden we onze eigen cultuur en dat werkte prima. Je leert van andere culturen en kan er je eigen mee vormen. In de straat, in de klas, op je werk, bij de hobbyclub. In de wijk.

Hoe ben je op het idee gekomen om diversiteit te vieren?

We hebben met Vooruit dit jaar gekozen voor diversiteit als terugkerend thema in ons werk. Al snel merkten we dat we zelf al heel divers zijn en heel divers werken. Het één is niet beter dan het ander en ieder heeft zijn eigen kracht. We vonden ons eigenlijk wel ‘lekker divers’. Toen we daarna door de ‘lekker divers’-bril naar onze wijken keken bleek dat we al heel veel dingen samen al heel goed doen, en dat mag best gevierd worden.

In vergelijking met andere wijken lijkt Oost niet zo divers. Hoe gaat het er eigenlijk aan toe qua diversiteit?

Hahaha! Dat lijkt misschien zo, maar diversiteit is niet alleen iets wat je kunt zien. Het is overal. Het gaat erom dat we verder zoeken dan wat we kunnen zien om elkaar te leren kennen en samen te leven. Dat zoeken proberen we met ‘lekker divers’ gewoon iets makkelijker te maken. Als iemand die nauwelijks Nederlands kan, zich inschrijft voor computerles, en iemand die niet goed weet hoe hij om moet gaan met mensen uit andere culturen, de kans heeft om bij de Arabische les te gaan kijken, dan hebben ze volgens mij al een ‘lekker divers’ stap gemaakt, al voordat ze daadwerkelijk gegaan zijn. In Oost staan mensen best voor elkaar open hoor, vooral als zij met elkaar in contact worden gebracht.

Wat gaan jullie doen?

We gaan activiteiten en initiatieven die iets met diversiteit (willen) doen in onze wijken eens positieve aandacht geven. Dat is het. Wijkbewoners komen het programma binnenkort tegen in de wijk. Daarin wordt iedereen uitgenodigd om mee te doen, mee te lezen, mee te eten, mee te kijken, mee te praten, enzovoort. Er zit vast iets voor je bij… Gewoon om te zijn wie je bent.