Breng eens een zonnetje – Blog van Tamara Leguit

Ouderen, voor een aantal jaren werd deze groep niet meer gezien als doelgroep waar (speciale) aandacht voor zou moeten zijn. De ouderen zijn nu weer in beeld. Maar er zijn ook mensen die roepen dat ouderen niet bestaan. Hoe dan ook, we worden allemaal ouder en iedereen ervaart dat op zijn eigen manier.

Bejaardenhuizen waar het doel ooit was te zorgen voor de drie C’s: comfort, controle en contact verdwijnen. Wonderlijk genoeg zijn die C’s een beetje uit het zicht geraakt. Oude mensen moeten tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat klinkt aardig, maar er zitten toch wat haken en ogen aan (extreme eenzaamheid).

Zolang er leven is – Hendrik Groen

Wellicht zijn ouderen nu weer in beeld omdat de vergrijzing toe neemt, omdat ouderen langer zelfstandig thuis moeten wonen en omdat eenzaamheid versus zingeving een item is. Want ook als je ouder wordt, wil je mee blijven doen en er toe doen in deze maatschappij. Hoe zorgen we nu dat ouderen, tegenwoordig nemen we de leeftijd van 67+ om toch een grijze draad te hebben, comfort, controle en contact ervaren?

In buurtcentra en speeltuinen zijn ontmoetingsactiviteiten voor ouderen die zelfstandig thuis wonen. De sociaal makelaar is het aanspreekpunt voor ouderen, kan ondersteuning bieden bij hulpvragen en levert een bijdrage om wijkbewoners zo prettig mogelijk oud te laten worden in hun eigen wijk.

In maart wordt er door de sociaal makel organisaties een stedelijke bijeenkomst georganiseerd voor ambtenaren, professionals en ouderen, waarbij ouderen en de rol van de sociaal makelaar centraal staan. Met elkaar komen we tot inzichten over ouder worden en gaan we in gesprek om de ‘grijze’ gebieden in het sociale domein te duiden. Samen in de Stad bouwt sociale netwerken voor ouderen in Utrecht. In Hoograven is het netwerk SamenHoograven actief, wat mogelijk maakt dat senioren langer zelfstandig én prettig in de wijk blijven wonen. SamenHoograven zorgt dat mensen elkaar helpen, voorziet ouderen van informatie en organiseert leuke activiteiten, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst die dit jaar op 25 januari plaats vond.

De nieuwjaarsbijeenkomst van SamenHoograven is inmiddels een begrip in de wijk. Deze gezellige middag, die gratis wordt aangeboden aan de ouderen, wordt mogelijk gemaakt door verschillende winkeliers en organisaties uit de wijk die sponsoren in financiële middelen, prijzen voor een verloting en leuke gadgets. Verschillende professionals en wijkbewoners helpen in de voorbereiding en uitvoering. De sociaal makelaar zorgt voor de verbinding tussen al deze partijen en de ouderen zelf. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de Oranjeman die bij iedereen zorgde dat de zon even ging schijnen 🙂

 

“Samen beter voor elkaar”

Wil je op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Hoograven? Volg SamenHoograven op Twitter. 

Tamara Leguit, Sociaal Makelaar

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather