Buurtcontactpersonen actief in Oost

‘Mevrouw van Velzen onderhoudt contact met drie oudere buurtbewoners in de straat. Een buurvrouw is plotseling ziek geworden en heeft de gordijnen ‘s ochtends niet geopend. Mevrouw van Velzen heeft haar voordeursleutel en gaat kijken of alles in orde is.’ 

Dit is een mooi voorbeeld van wat een buurtcontactpersoon kan betekenen voor haar buren. Het zijn bewoners die in hun eigen straatje een oogje in het zeil houden. Ze bellen aan als ze denken dat iemand hulp nodig heeft. Het project buurtcontactpersonen is een samenwerking tussen Vooruit, de Wilhelminakerk, St. Aloysiuskerk en ANBO. Begin 2013 is het project gestart in de wijk Oost. Het project loopt goed, er zijn ondertussen al bijna vijftig buurtcontacten actief!

Werkgroep
Wanneer een buurtcontactpersoon extra ondersteuning nodig heeft, kan diegene een beroep doen op hulp en advies van iemand van de werkgroep. In de werkgroep zit iemand van de ANBO, de St. Aloysiuskerk en de Wilhelminakerk. Zij hebben contact met de buurtcontactpersonen, organiseren buurtcontactbijeenkomsten en dienen als vraagbaak bij buurtproblemen. Daarnaast ontvangen de buurtcontactpersonen regelmatig informatie van Vooruit of vanuit één van de kerken.

Buurtcontactpersonen in de wijk Oost in kaart gebracht Foto door: Johan Pols

Contactpersonen in kaart
Op de foto hiernaast ziet u de contactpersonen letterlijk in kaart gebracht. Middels een plattegrond is inzichtelijk waar er (minimaal) één contactpersoon voorhanden is. Zo wordt ook duidelijk in welke straten er nog geen contactpersoon aanwezig is. In deze straten gaat de sociaal makelaar actief in gesprek met bewoners om meer zicht te krijgen op de onderlinge contacten en of zich er een buurtcontactpersoon bevindt.

Meer informatie
Mocht u meer informatie wensen of uzelf willen opgeven als buurtcontactpersoon, dan kunt u contact opnemen met Johan Pols, sociaal makelaar bij Vooruit:
Telefoon: 06-81032868, Email: johanpols@vooruitutrecht.nl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather