Speeltuin Kameleon: Alles in de mix!

Mariëlle van der Grift (Sociaal Makelaar Jeugd) is de afgelopen maanden druk in de weer geweest. Over haar werkzaamheden in speeltuin De Kameleon doet ze hierna verslag.

“Voor speeltuin Kameleon hebben we een subsidie aanvraag gedaan bij het Wijkbureau. Initiatiefnemer was een moeder, een regelmatige bezoekster van de speeltuin, die ik hierbij op weg geholpen heb. We wilden door middel van het aanbieden van activiteiten meer kinderen laten aansluiten en deel laten nemen aan de activiteiten en het spel in de speeltuin. Dit ook in samenwerking met Buiten Schoolse Opvang Ludens. De activiteiten stonden voor iedereen open. Ouders/ verzorgers en natuurlijk de kinderen (0 tot 12-13 jaar, bassisschool)”.

Oktober 2017: Koken

“In de maand oktober organiseerden we iedere donderdag een kookactiviteit met en voor de deelnemers. Iedere week hebben we een gerecht gekookt uit een ander land. We zijn begonnen met Hollandse stamppot die door een actieve moeder werd begeleid. De moeders en kinderen waren zo enthousiast waarop zij zelf de overige keren geholpen hebben met koken. De Sociaal Makelaar is het proces blijven begeleiden en ondersteunen. Wat goed was om te zien dat er meer ouders opstaan en willen meehelpen dat een activiteit goed kan blijven lopen en dat dit niet alleen gedraaid kan worden door een sociaal makelaar maar alle hulp en ondersteuning welkom is”

Oktober 2017: Themamaand ‘Lekker Divers’

“De maand oktober stond tevens in het teken van ‘Lekker Divers’. We zijn in gesprek gegaan met de kinderen over het onderwerp diversiteit: hoe ga je met elkaar om en wat vind jij van bepaalde dingen, waar kom je vandaan, wat zijn jouw normen en waarden. Dit gebeurde middels groepsgesprekken en individuele gesprekken. Voorbeeld vraag die werd gesteld: als je vader aan komt lopen, wat doe je dan? Zwaai je even en ga je door met wat je aan het doen bent? Laat je de boel de boel en ren je naar buiten naar hem toe om te vragen wat er is? Er klonken verschillende meningen. Het was mooi om te horen hoe zij hier open en eerlijk op antwoorden”.

Herfstvakantie 2017: Respect ‘Samen is niet alleen’

“In de herfstvakantie hebben we een extra activiteit gedaan waarbij we in samenwerking met het Rode Kruis dit hebben uitgevoerd. Hieraan hebben 20 kinderen deelgenomen met verschillende achtergronden. Kinderen hebben meer geleerd over de verschillende continenten. Dat er zoveel diversiteit is in elk land en ook overeenkomsten zijn. Nadat zij de vragen hadden beantwoord hebben ze nog een sleutelhanger gemaakt met tekst van ‘jezelf’. Wees trots op wie je bent en verander voor niemand. Je bent mooi zoals je bent. Dit was vooral de boodschap die we over wilden brengen. Daarnaast hebben we het spel ‘Ik hou van Holland’ gespeeld waarbij wij zelf vragen hadden gemaakt waarop je moest antwoorden en dan het cadeau aan je buurman of buurvrouw doorgeven totdat de bom ontplofte en diegene kreeg drie vragen gesteld door de andere kinderen. Er werden leuke vragen gesteld, zoals; is je moeder wel eens heel boos op je geweest op iets wat jij gedaan hebt?”.

“Daarnaast zijn we met de kinderen in gesprek geweest over diversiteit. Waar kom je vandaan? Ben je Nederlands of heb je een andere afkomst? Waar ben je geboren? Je merkt goed als je met de kinderen in gesprek gaat dat zij open kunnen praten en zeker zich er niet voor schamen”.

Kerstvakantie 2017: Dagje uit. Bezoek Kidz City!

“Er bestond in de buurt onder ouders en kinderen vraag naar om een keer samen een dagje uit te kunnen, zoals dat in het verleden ook gebeurde. Dit stond al in de planning voor de zomervakantie maar verschoof naar de kerstvakantie.

Met de ondersteuning van een Sociaal Makelaar Jeugd wilden de kinderen nog een dagje uit. Ze kozen voor een bezoek aan ‘Kidz City’. Dit vond op dinsdag 26 december plaats. We hadden met elkaar afgesproken dat er 10 ouders als begeleiding mee zouden gaan en er 40 kinderen zich hiervoor konden inschrijven. De kinderen hebben zelf moeten betalen (€ 3,- p.p.) om mee te gaan. Van dit budget hebben zij (uit eigen initiatief) de begeleiders/ ouders gezonde broodjes en drinken gekocht en meegenomen. De kinderen zijn in groepjes verdeeld en zowel per auto alsmede met de stadsbus naar ‘Kidz City’ vervoerd.  Het was een lange (van 10 tot 16 uur), maar ook een gezellige dag. De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt. De sociaal makelaar is tevreden met het resultaat, omdat ouders en kinderen de activiteit zelf hebben begeleid en de medewerker zelf er niet bij hoefde te zijn”.

Januari 2018: Bingo!

“Op woensdag 3 januari hebben de kinderen op de speelvoorziening samen Bingo gespeeld waarbij kleine prijsjes konden worden gewonnen. Hieraan hebben ongeveer 15 kinderen mee gedaan. De Bingo is begeleid door een vrijwilliger en een stagiaire. Iedereen had aan het eind van de Bingo wel iets gewonnen. De deelnemers gingen niet met lege handen naar huis”.

 

Speuren naar Speelnatuur in Lunetten en in Hoograven

Speuren naar Speelnatuur in Lunetten en in Hoograven! Onder dit motto konden jong en oud op verschillende locaties zondag 7 mei jl. zelf ervaren hoe leuk en uitdagend het is om te spelen met en in de natuur. En dat het materiaal waarmee gespeeld kan worden vaak zo dichtbij voor handen is. Zij hebben in speelvoorziening Fort Luna (Lunetten) figuurtjes kunnen maken met klei dat uit de aangrenzende sloot is opgegraven. Ook kon men kunststukjes maken met plant- en bloemmateriaal uit de omgeving. In speeltuin De Kameleon (Hoograven) konden belangstellenden meedoen aan een ruik- en proefspeurtocht. De organisatie van deze happening was in handen van Joleen Schipper, Ellen Alzer (Utrecht Natuurlijk) en Marjolijn Rijkse (sociaal makelaar Vooruit).

 

Huttendorp Hoograven

Met ruim 80 kinderen en 80 ouders was Huttendorp Hoograven in speeltuin de Kameleon een groot succes. Een groep enthousiaste bewoners heeft in samenwerking met Stichting de Kameleon, Vooruit, de Vreedzame wijk en de brandweer Tolsteeg het Huttendorp Hoograven georganiseerd.

11312571_1606802536229759_1914990024715455746_o

V.l.n.r.: Edo Kolmer, Ronald Kamerbeek, Arjan van Boheemen, Evert Zandbergen en Mariska Vollering

Bouwen in de bouwspeeltuin
Initiatiefnemer Edo Kolmer kwam op het idee van een Huttendorp na de succesvolle kerstmarkt in de winter. Omdat de Kameleon een bouwspeeltuin is, leek het hem leuk gezamenlijk iets te bouwen. Hij raakte geïnspireerd door het enorme huttendorp in IJsselstein. Samen met bewoners Ronald, Arjan, Evert en Mariska ging hij aan de slag om het Huttendorp op poten te zetten.

Huttendorp week
Het Huttendorp was voor kinderen tussen 7 en 12 jaar en zij mochten meedoen, mits hun vader of moeder 1 dagdeel vrijwillig mee hielp met hun kind. Binnen één dag waren er al 86 aanmeldingen binnen, van de maximaal 100 plaatsen!

‘ Binnen één dag waren er al 86 aanmeldingen binnen! ‘

In de week van 19 t/m  22 augustus ging iedereen hard aan de slag. Hutten bouwen, keuring door de brandweer, vrijmarkt, bonte avond, barbecuen en voor wie wilde (en durfde) kon de laatste nacht ook in de hut geslapen worden! Hieronder volgt hiervan een foto verslag.

Voorbereiding
De maandag voor de Huttendorp week is Schermafbeelding 2015-09-14 om 10.46.41er door maar liefst 17 man hard gewerkt
aan de voorbereidingen. Er is voornamelijk
hard gewerkt aan een goede voorraad hout!

 

Hutten bouwen!
Eindelijk was het zover: er kon gebouwd worden!
Dinsdag en woensdag is er ontzettend hard getimmerd en gespijkerd, met als resultaat  17 hutten met elk hun eigen titel, uitstraling en bedoeling.

Brandweer Tolsteeg op bezoek
Donderdag overdag kwam de brandweer met loeiende sirenes de straat in. De brandweermannen gaven een blusactie demonstratie en kwamen de hutten op veiligheid controleren.

Vrijmarkt in het Huttendorp
Ook was er op donderdag de vrijmarkt waar iedereen uit de wijk welkom was, om spulletjes te kopen en de hutten te bewonderen.

Bonte avond met muziek en barbeque
Donderdagavond was er een bonte avond met muziek en barbeque. En voor wie wilde (en durfde) mocht één nachtje in eigen hut slapen. Ouders hielden ’s nachts een oogje in het zeil en wisselden elkaar af in shifts.

Volgend jaar weer!
Alle reacties waren zeer positief. Ouders riepen uit ‘Dit moet volgend jaar weer komen, desnoods organiseer ik het zelf!’ Ook sociaal makelaar Richard was erg onder de indruk. ‘De ouders hebben het heel professioneel aangepakt en er was goed nagedacht over veiligheid. Iedereen kreeg een polsbandje, er was EHBO, kinderen werden geregistreerd en er werd goed gecommuniceerd met de ouders. Hierdoor was het echt een eigen dorpje. Iedereen heeft hard gewerkt, het enthousiasme droop eraf. Het was samen zijn en samen werken. Volgend jaar zou ik graag willen kijken hoe we een nog betere afspiegeling van de wijk kunnen krijgen in het dorp.’ Ben jij enthousiast geworden en wil jij volgend jaar meedoen? Hou dan de facebook in de gaten en blok alvast de laatste week van de zomervakantie 2016 in je agenda 😉

Met dank aan sponsoring van Gemeente Utrecht, GAMMA, Karwei, Hornbach, STIHO, van vliet, Hoogvliet, Boels en enorme inzet van de ouders uit Hoograven. En met dank aan Arjan van Bohemen, voor de fotografie.

Benefietconcert Malaika groot succes

Utrechts vrouwenkoor Malaika oefent wekelijks in buurtcentrum Hart van Hoograven. In mei hadden zij een benefiet concert gepland en zij waren nog op zoek naar een initiatief uit de wijk om het opgehaalde geld te doneren. Sociaal beheerder Lot Thijs vertelde over de crowdfunding actie van speeltuin de Kameleon in Hoograven (www.crowdfundingkameleon.nl) en de vrouwen waren meteen enthousiast.

Het benefiet concert was een succes! Het Malaika koor schreef hierover het volgende stukje:

 “Vrouwenkoor Malaika organiseerde op 17 mei samen met Vocalgroup Basta en volksmuziekorkest Tork’est een benefietconcert in buurthuis Hart van Hoograven. Het werd een fantastische middag, met mooie muziek, een heel goede sfeer en veel bezoekers.CIMG0894

Er werd in de pauze eigengemaakte taart verkocht en aan het eind was er een loterij. Alle opbrengsten gingen naar Speeltuin De Kameleon, wel bekend in de wijk, ten behoeve van de aanleg van een voetbalveldje.

 

CIMG1009

 

 

In totaal is er maar liefst ruim € 725,- bijeen gebracht! ”

Zie ook: www.vrouwenkoor-Malaika.nl

Bloesem picknick in speeltuin de Bloesem

Schermafbeelding 2015-05-27 om 09.57.03Senioren, ouders, buurtgenoten en kinderen brainstormen samen over de toekomst van de speeltuin de Bloesem. 

Deze dag is voor iedereen, van klein tot groot, die in de toekomst graag gebruik willen maken van de speeltuin de Bloesem. Iedereen wordt verzocht eigen lunch en kleedje mee te nemen.

De picknick is op 29 mei van 13:00-15:00 en de speeltuin is tot 17:00 open.
Wees allen welkom!

Samen crowdfunden voor een trampoline in speeltuin de Bloesem

De Trampoline in De Bloesem van vreugde tot overlast en …… weer terug naar vreugde 

Oproepje van de kinderen van Speeltuin de Bloesem: help mee met het sparen voor een nieuwe trampoline!

Een stukje geschiedenis
De kinderen van de buitenschoolse opvang Partou kwamen vaak spelen in de Bloesem. Een van de ouders heeft toentertijd een trampoline geschonken aan de speeltuin. Kinderen uit de buurt die in de speeltuin komen spelen hebben afspraken met die ouder gemaakt over de trampoline en hem in elkaar gezet. Daarnaast hebben de kinderen en volwassen samen regels bedacht voor het gebruik van de trampoline. De kinderen worden gestimuleerd om zelf de regels na te komen en die door te geven aan elkaar van groot tot klein. Helaas is de trampoline onlangs afgekeurd door de gemeente, omdat er alleen gecertificeerde speeltoestellen mogen staan in de speeltuin.

Samen sparen voor een nieuwe trampoline!
Maar hierdoor lieten de kinderen, bewoners, gemeente en sociaal makelaar Lies zich niet uit het veld slaan! Samen is gekeken welke plek geschikt zou kunnen zijn voor een nieuwe trampoline. De sociaal makelaar heeft uitgezocht wat een nieuwe gecertificeerde trampoline kost. Ook heeft zij de gemeente erbij betrokken om te kijken of zij nieuwe trampoline zouden kunnen plaatsen. Ondertussen zijn er ook meerdere bezoekers en buren actief geworden om samen te sparen voor een nieuwe trampoline!
De nieuwe trampoline kost  €1200,-,  het wordt heel hard sparen! Er worden allerlei acties bedacht door ouders en kinderen om geld bij elkaar te sparen! Kinderen hebben bijvoorbeeld limonade in hun straat verkocht voor 5 eurocent en kwamen dat brengen naar de speeltuin opbrengst  € 5,50. Andere kinderen geven spontaan geld uit hun spaarpot. Sociaal makelaar Lies zegt: ‘Als ik dan de trots zie van die kinderen dat ze een bijdrage hebben geleverd dan krijg ik kippenvel!’

Plezier voor iedereen!
Het springen op de nieuwe trampoline is niet alleen plezier voor de kinderen.
Ook (groot)ouders genieten van de springbewegingen van hun (klein)kinderen!

Doet u ook mee?
Op http://www.voorjebuurt.nl/veiligspringen zijn we met een crowdfundingactie gestart. Als u geld wilt doneren kunt u dit natuurlijk samen met uw kind langs komen brengen, uw kind kan dan gelijk lekker spelen. Als u geen tijd heeft om langs te komen kunt u ook via de link doneren.

Wij weten zeker dat u dan ook terug komt om ook eens een sprong te maken!

Groetjes,

Kinderen en bewoners van Speeltuin de bloesem
en sociaal makelaars Lies en Marielle

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Lies Vigh:
email: liesvigh@vooruitutrecht.nl, telefoon: 06-39563947

Schermafbeelding 2015-05-27 om 11.01.58

Sint Maarten in Lunetten

Sint maarten LunettenSint Maarten: het feest van het delen! Dinsdag 11 november 2014 wordt er, in de avonduren, in Lunetten aandacht besteed aan Sint Maarten.

Verschillende buurtorganisaties, waaronder de sociaal makel organisatie Vooruit, hebben de handen inéén geslagen en verzorgen de viering van Sint Maarten in de wijk. In de flyer hiernaast kunt u zien wat er deze avond gebeurd en hoe u hieraan mee kunt doen. Zet een kaars voor uw raam deze avond!

Vreedzame Kinderraad Oost 2014

Afgelopen jaar zijn de kinderen in de wijk Oost druk bezig geweest met de kinderraad. Onze sociaal makelaar Lies was hierbij intensief betrokken en schreef hierover een verslag. Deze kunt u hieronder lezen. 

Verslag kinderraad Oost
IMG_20140404_143528.jpg schommel kinderraadIn Oost hebben de kinderen van 3 scholen meegedaan aan de vreedzame kinderraad 2014. De vreedzame kinderraad heeft als doel kinderen te laten meedenken over zaken die spelen in de wijk.

De raad wordt democratisch gekozen op de scholen. Na een stemproces werd de kinderraad als volg samengesteld:

  • Van de Maliebaan: Anne,Kopie van IMG_20140702_114847.jpg kohnstamm Wim, Floris, Paula
  • Van de Notenboom: Rachella, Sem, Demi en bredi
  • Van de Kohnstamm school: Pjot,  Casper, Janna, Alou

 

 

Wat heeft de kinderraad gedaan in 2014?
De scholen hadden het idee om in de omgeving van hun school te gaan schoon maken. Dit hebben de kinderen met veel enthousiasme uitgewerkt. Allerlei taakjes kwamen hieruit voort: uitzoeken, opzoeken, iets afgeven, afspraken maken een hele lijst zo hebben de kinderen kunnen ervaren hoe het proces gaat als je iets wilt doen voor je wijk.

Er konden 4 kinderen echt in de raad zitten, eerste keuze was om zelf te beslissen per groep wie zou gaan. Dit lukte niet dus is de elevator pitch ingezet. Dit is in het kort vertellen waarom jij vindt dat je in de raad moet zitten. Het was best eng en spannend maar ze hebben het echt super gedaan.!

IMG_20140528_130459.jpg burgemeesterNaar het stadhuis waar de kinderraad werd gehouden was ook een hele ervaring voor de kinderen. Zeker ook omdat ze wisten dat het uitgezonden werd live op de tv. De 3 scholen hebben de schoonmaak actie voor de zomervakantie gedaan en hebben zo een bijdrage geleverd voor hun wijk.

 

Radioshow en interview
Ook hebben de kinderen een radioshow gemaakt die je kan luisteren op http://www.mixstation.nl  En de kinderen zijn geïnterviewd door jan erik keman wat je hier kan lezen.

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/1.concern-bestuur-ontwikkeling/Wijken/Oost/pdf_2014/Actief_Vreedzame_school.pdf

Langs deze weg wil ik alle kinderen, de contactpersonen van de scholen, de ouders, Mixstation , Jan Erik, en Sietske Gramsma van Stichting de bakkerij namens Stichting Vooruit bedanken voor hun bijdrage!

Lies Vigh

 

Herinrichting Kameleon Opening 4 Oktober

Uitnodiging opening Vooruit en Baracuda

Het is volop zomer! De kinderen in Hoograven kunnen weer genieten van hun nieuwe speeltuin de Kameleon. Dankzij de gulle bijdragen va de gemeente utrecht, Jantje Beton, De van Baarenstichting, Het Zoudenbalch fonds, het ondernemersfonds en de Rabobank hebben we deze mooie plek kunnen realiseren. De plek is nog niet helemaal af, vandaar dat we aan de buurt vragen een bijdrage te leveren. u zult hier de komende maanden meer van horen. De kameleon zal 4 oktober op dierendag officieel geopend worden.

 

 

Jongeren in Hoograven werken aan eigen kansen

IMG_7892

In samenwerking met Forum en Boom ‘businesspoint’ heeft Vooruit 8 jongeren uit de wijk Hooggraven en omgeving kunnen verbinden met verschillende bedrijven uit Utrecht.

Met het project BRUG NAAR WERK worden jongeren op weg geholpen richting werk of stage, alle deelnemers hebben een traject van training en coaching en ze hebben ook kennisgemaakt met verschillende ondernemers uit Utrecht.

Er zijn twee verschillende trajecten. Het eerste traject bestaat uit drie groep sessie genaamd ‘Uitgaan van eigen kracht’, ‘Hoe neem je de regie over je eigen leven’ en ‘Hoe ga je om met tegenslagen?’. Het tweede traject bestaat weer uit drie groep sessies waaronder: ‘Werknemersvaardigheden’, ‘Wat voor werk wil je en hoe vind je dat’ en ‘Hoe maak je een goede indruk bij de werkgever?’.

Alle deelnemers gaan in september 2014 voorbereiden voor een speed date.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met onze sociaal makelaar Mohammed Benhaddou.