Vreedzame kinderraad maakt magazine tegen roken!

De vreedzame kinderraad van dit schooljaar heeft besloten om een tijdschrift tegen roken te maken. Met dit tijdschrift willen de kinderen niet alleen laten zien dat roken ongezond is, maar ook dat zij en vele andere kinderen er vaak last van hebben als volwassenen in hun omgeving roken.

De kinderraad heeft onderling afgesproken wie van hen welke bladzijde van het tijdschrift verzorgt. Zo is er met behulp van een ouder van de Vreedzame Ouderraad een interview gehouden bij “Trekpleister”, die onlangs gestopt is met de verkoop van sigaretten en andere rookwaren.

Daarnaast hebben de kinderen uit groep 7 van de 5 scholen in de wijk; van de Ariënsschool, de Blauwe Aventurijn, de Da Costaschool, De Hoge Raven en de Sint Jan de Doperschool, een bijdrage geleverd aan het tijdschrift tegen roken.

De Vreedzame Ouderraad heeft gezorgd voor een vormgever zodat het een mooi tijdschrift wordt. En een aanvraag uit het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht gedaan voor het drukken van het tijdschrift. Want de kinderen van de Vreedzame Kinderraad willen dat alle huishoudens in Hoograven het tijdschrift in de bus krijgen!

Op woensdagochtend 25 april wordt het eerste exemplaar van het tijdschrift officieel aangeboden aan de heer T. Schippers, raadslid van de SP en woonachtig in Hoograven. Dat gebeurt in het bijzijn van alle 5 groepen 7, de kinderen van de Vreedzame Kinderraad en hun ouders, en de Vreedzame Ouderraad.

Daarmee zit de taak voor de kinderen van de Vreedzame Kinderraad voor dit schooljaar er bijna op. Wij zijn trots op hen, u ook?

Kinder- en tienerkledingbeurs in Hoograven – 16 en 17 maart 2018

Al 40 jaar bestaan de BeurzenHoograven in Hoograven! BeurzenHoograven organiseert twee keer per jaar een tweedehands kinder- en tienerkledingbeurs en in het najaar een tweedehands speelgoedbeurs. Deze beurzen worden volledig gerund door Utrechtse vrijwilligers.

16 en 17 maart as. staat de zomerkledingbeurs op de agenda. Duizenden kledingstukken – van piepkleine rompers tot stoere shorts – wisselen voor een klein prijsje van eigenaar. Kom ook!

Wat?
Grote tweedehands kinder- en tienerkledingbeurs
Tijdens deze grote kinder- en tienerkledingbeurs wisselen duizenden kledingstukken voor een klein prijsje van eigenaar: schoenen, spijkerbroeken, jurkjes, stoere shorts en piepkleine rompers. Ook verkopen we sportkleding en babyartikelen. De kleding hangt in rekken op maat gesorteerd. Dus dat is handig zoeken! 

Wanneer?
Vrijdag 16 maart van 20.30 – 22 uur
Zaterdag 17 maart van 9.30 – 11.30 uur

Waar?
Buurthuis Hart van Hoograven
’t Goylaan 77

Bijzonderheden?
– pinautomaat aanwezig;
– in de ruimtes waar de kleding hangt mogen helaas geen kinderen komen;
– op zaterdagochtend is er kinderopvang aanwezig;
– er mogen geen tassen mee naar binnen;
– meer informatie op www.beurzenhoograven.nl of op www.facebook.com/beurzenhoograven;

Speeltuin Kameleon: Alles in de mix!

Mariëlle van der Grift (Sociaal Makelaar Jeugd) is de afgelopen maanden druk in de weer geweest. Over haar werkzaamheden in speeltuin De Kameleon doet ze hierna verslag.

“Voor speeltuin Kameleon hebben we een subsidie aanvraag gedaan bij het Wijkbureau. Initiatiefnemer was een moeder, een regelmatige bezoekster van de speeltuin, die ik hierbij op weg geholpen heb. We wilden door middel van het aanbieden van activiteiten meer kinderen laten aansluiten en deel laten nemen aan de activiteiten en het spel in de speeltuin. Dit ook in samenwerking met Buiten Schoolse Opvang Ludens. De activiteiten stonden voor iedereen open. Ouders/ verzorgers en natuurlijk de kinderen (0 tot 12-13 jaar, bassisschool)”.

Oktober 2017: Koken

“In de maand oktober organiseerden we iedere donderdag een kookactiviteit met en voor de deelnemers. Iedere week hebben we een gerecht gekookt uit een ander land. We zijn begonnen met Hollandse stamppot die door een actieve moeder werd begeleid. De moeders en kinderen waren zo enthousiast waarop zij zelf de overige keren geholpen hebben met koken. De Sociaal Makelaar is het proces blijven begeleiden en ondersteunen. Wat goed was om te zien dat er meer ouders opstaan en willen meehelpen dat een activiteit goed kan blijven lopen en dat dit niet alleen gedraaid kan worden door een sociaal makelaar maar alle hulp en ondersteuning welkom is”

Oktober 2017: Themamaand ‘Lekker Divers’

“De maand oktober stond tevens in het teken van ‘Lekker Divers’. We zijn in gesprek gegaan met de kinderen over het onderwerp diversiteit: hoe ga je met elkaar om en wat vind jij van bepaalde dingen, waar kom je vandaan, wat zijn jouw normen en waarden. Dit gebeurde middels groepsgesprekken en individuele gesprekken. Voorbeeld vraag die werd gesteld: als je vader aan komt lopen, wat doe je dan? Zwaai je even en ga je door met wat je aan het doen bent? Laat je de boel de boel en ren je naar buiten naar hem toe om te vragen wat er is? Er klonken verschillende meningen. Het was mooi om te horen hoe zij hier open en eerlijk op antwoorden”.

Herfstvakantie 2017: Respect ‘Samen is niet alleen’

“In de herfstvakantie hebben we een extra activiteit gedaan waarbij we in samenwerking met het Rode Kruis dit hebben uitgevoerd. Hieraan hebben 20 kinderen deelgenomen met verschillende achtergronden. Kinderen hebben meer geleerd over de verschillende continenten. Dat er zoveel diversiteit is in elk land en ook overeenkomsten zijn. Nadat zij de vragen hadden beantwoord hebben ze nog een sleutelhanger gemaakt met tekst van ‘jezelf’. Wees trots op wie je bent en verander voor niemand. Je bent mooi zoals je bent. Dit was vooral de boodschap die we over wilden brengen. Daarnaast hebben we het spel ‘Ik hou van Holland’ gespeeld waarbij wij zelf vragen hadden gemaakt waarop je moest antwoorden en dan het cadeau aan je buurman of buurvrouw doorgeven totdat de bom ontplofte en diegene kreeg drie vragen gesteld door de andere kinderen. Er werden leuke vragen gesteld, zoals; is je moeder wel eens heel boos op je geweest op iets wat jij gedaan hebt?”.

“Daarnaast zijn we met de kinderen in gesprek geweest over diversiteit. Waar kom je vandaan? Ben je Nederlands of heb je een andere afkomst? Waar ben je geboren? Je merkt goed als je met de kinderen in gesprek gaat dat zij open kunnen praten en zeker zich er niet voor schamen”.

Kerstvakantie 2017: Dagje uit. Bezoek Kidz City!

“Er bestond in de buurt onder ouders en kinderen vraag naar om een keer samen een dagje uit te kunnen, zoals dat in het verleden ook gebeurde. Dit stond al in de planning voor de zomervakantie maar verschoof naar de kerstvakantie.

Met de ondersteuning van een Sociaal Makelaar Jeugd wilden de kinderen nog een dagje uit. Ze kozen voor een bezoek aan ‘Kidz City’. Dit vond op dinsdag 26 december plaats. We hadden met elkaar afgesproken dat er 10 ouders als begeleiding mee zouden gaan en er 40 kinderen zich hiervoor konden inschrijven. De kinderen hebben zelf moeten betalen (€ 3,- p.p.) om mee te gaan. Van dit budget hebben zij (uit eigen initiatief) de begeleiders/ ouders gezonde broodjes en drinken gekocht en meegenomen. De kinderen zijn in groepjes verdeeld en zowel per auto alsmede met de stadsbus naar ‘Kidz City’ vervoerd.  Het was een lange (van 10 tot 16 uur), maar ook een gezellige dag. De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt. De sociaal makelaar is tevreden met het resultaat, omdat ouders en kinderen de activiteit zelf hebben begeleid en de medewerker zelf er niet bij hoefde te zijn”.

Januari 2018: Bingo!

“Op woensdag 3 januari hebben de kinderen op de speelvoorziening samen Bingo gespeeld waarbij kleine prijsjes konden worden gewonnen. Hieraan hebben ongeveer 15 kinderen mee gedaan. De Bingo is begeleid door een vrijwilliger en een stagiaire. Iedereen had aan het eind van de Bingo wel iets gewonnen. De deelnemers gingen niet met lege handen naar huis”.

 

Speuren naar Speelnatuur in Lunetten en in Hoograven

Speuren naar Speelnatuur in Lunetten en in Hoograven! Onder dit motto konden jong en oud op verschillende locaties zondag 7 mei jl. zelf ervaren hoe leuk en uitdagend het is om te spelen met en in de natuur. En dat het materiaal waarmee gespeeld kan worden vaak zo dichtbij voor handen is. Zij hebben in speelvoorziening Fort Luna (Lunetten) figuurtjes kunnen maken met klei dat uit de aangrenzende sloot is opgegraven. Ook kon men kunststukjes maken met plant- en bloemmateriaal uit de omgeving. In speeltuin De Kameleon (Hoograven) konden belangstellenden meedoen aan een ruik- en proefspeurtocht. De organisatie van deze happening was in handen van Joleen Schipper, Ellen Alzer (Utrecht Natuurlijk) en Marjolijn Rijkse (sociaal makelaar Vooruit).

 

Presentatie wijkmanifest Vreedzame Kinderraad en film over pesten

manifest-1

De Vreedzame Kinderraad presteert woensdag 10 mei om 15.00 uur hun nieuwe wijkmanifest an de (Vreedzame) wijkpartners en andere belanghebbenden. Daarnaast beleeft de film tegen pesten zijn première. De film is een idee van de vorige VKR en zij hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de film.

De bijeenkomst vindt plaats in de Grote Zaal van het wijkbureau (’t Goylaan 75) en natuurlijk zijn kernpartners, ouders en kinderen van harte welkom!

Programma:

15.00 uur: welkom, uitleg over het programma en aanbieden wijkmanifesten door de kinderen van de VKR aan de diverse wijkpartners

15.30 uur : première film over pesten

15.45 uur: afsluiting programma, informele samenkomst met een hapje en drankje

Presentatie wijkmanifest VKR en film over pesten

Speeltuin de Bloesem viert 80 jarig jubileum met theatervoorstelling Bloei

Speeltuin de Bloesem, gelegen aan de gelijknamige Bloesemstraat in Oudwijk, bestaat 80 jaar. De speeltuin werd in 1937 opgericht door Dhr. P. Duermeijer die als timmerman eigenhandig een groot deel van de speeltoestellen vervaardigde. Het waren de crisisjaren, en de aanleg van de speeltuin bood kansen voor werkeloze jongeren die werden ingezet voor de noodzakelijke zandafgravingen in het voormalige tuindersgebied.

Wie meer wil weten over de ontstaansgeschiedenis van de speeltuin kan op 17 juni terecht bij de theatervoorstelling Bloei die in de open lucht wordt opgevoerd in de speeltuin. Buurtbewoner en theatermaker Geert van den Berg heeft zich voor het jubileum
verdiept
in de archieven van het Utrechts Nieuwsblad, en een script geschreven dat is gebaseerd op authentiek materiaal uit de jaren dertig.

De voorstelling Bloei gaat over de perikelen die vooraf gaan aan de aanleg van de speeltuin, maar ook over de heugelijke dag dat de speeltuin werd geopend “Onder tromgeroffel en trompetgeschal..” In de voorstelling, gespeeld door bewoners uit de wijk, wordt de sfeer van oude tijden herleefd. Met name voor de senioren die hier als kind al speelden belooft het een feest van herkenning te worden.

Zaterdag 17 juni. Inloop 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur, met aansluitend het buurtfeest tot 17.00 uur Speeltuin de Bloesem, Bloesemstraat 25 A-Utrecht.

Lekker Divers!

Onze wijken: Lekker Divers!

Sociaal Makelorganisatie Vooruit wil een positieve en zinvolle bijdrage leveren aan het vergroten van wederzijds begrip en acceptatie van bewoners in de wijken Zuid en Oost Utrecht. Het creëren van een positieve beeldvorming is hierbij van groot belang. Gewoon om te kunnen zijn wie je bent. We gaan met elkaar gesprekken aan, creëren ontmoetingen en beleven samen de diversiteit van de stad. Zo kunnen we laten zien dat onze wijken lekker divers zijn. Een benadering die aandacht geeft aan activiteiten, initiatieven, ontwikkelingen, die zich (willen) richten op omgaan met diversiteit.

Oktober was Lekker Divers (klik op verslag om te lezen en zien hoe het geweest is)

Oktober wordt Lekker Divers (klik op het programma voor het hele programma!)

 

Soep uit iedere hoek

Soep verbindt. Want iedereen heeft een eigen soep recept, een eigen manier van bereiden, een eigen verhaal bij die soep. 28 oktober gaan we samen soep eten, samen in de stad Utrecht op heel veel locaties!

Wil jij ook soep maken? Mail naar margreet.hinfelaar@vooruitutrecht.nl, zij neemt contact met je op. Het actuele overzicht van alle soepplekken in de stad vind je hier.

Vooruit wil in de maand oktober 2017 laten zien hoe divers de activiteiten en initiatieven zijn in de wijk. Met zoveel mogelijk bewoners en samenwerkingspartners gaan we een ‘maand van de diversiteit’ organiseren en uitvoeren. We laten deze maand zien wat we allemaal in huis hebben en in verschillende vormen tot uiting komen. Zo dwingen we onszelf als sociaal makelaars, sociaal beheerders, organisatie, maar ook onze partners in de wijk aandacht te geven aan diversiteit als thema.

Nardie Eijsberg (directeur bestuurder Welzaam), Victor Everhardt (wethouder Volksgezondheid & Jeugd gemeente Utrecht) en Wijnand van de Giessen (directeur Vooruit) zijn er klaar voor.

Vooruit wil zich vooral focussen op de kansen die er liggen om activiteiten en initiatieven in onze wijken nog diverser te maken. We laten (groepen) mensen samen beleven, elkaar ontmoeten en proberen verschillen bespreekbaar te maken. Voor meer informatie of deelname aan het programma lekker divers in oktober 2017 neem dan contact met:

Robin Izelaar | Projectleider Diversiteit

 

Mama-cafe gestart in speeltuin de Kameleon

Een enthousiaste moeder die samen met haar kind een plek zocht voor ontmoeting, is in speeltuin Kameleon een mama-cafe gestart. Dit alles met hulp van sociaal makelaar Marielle.
Om de week op dinsdag ochtend komen moeders bij elkaar om te praten, samen met de kinderen te spelen en samen koffie/thee te drinken.
Waar: speeltuin Kameleon. Verlengde Hoogravenseweg 37.
Voor meer informatie, houd de facebookpagina van het Mama-cafe in de gaten.

Vacature: Inval sociaal makelaar jeugd (0 uren contract)

“Vooruit heeft hart voor de mensen in Zuid en Oost. Vooruit is een Sociaal Makel Organisatie met 20  medewerkers werkzaam in de wijken Zuid en Oost in Utrecht. Samen werken we aan levendige, vreedzame en veilige buurten waarin bewoners zich actief inzetten voor het welzijn van henzelf en hun omgeving. De sociaal makelaars en sociaal beheerders ondersteunen bewoners bij initiatieven, brengen groepen bewoners met elkaar in contact om op die manier de sociale samenhang in de wijken te vergroten. Wij zijn de schakels tussen bewoners en organisaties en helpen hen vooruit. Iedereen die ondersteuning of hulp wenst bij nieuwe initiatieven of activiteiten in en voor de buurt kan bij ons aankloppen; jong of oud, spontaan of voorbereid, initiatiefrijk of afwachtend. Wij maken mogelijk dat iedereen in een veilige en hechte sfeer mee kan doen.

Voor de 3 speeltuinen, gelegen in de wijken Hoograven, Lunetten en Utrecht Oost zijn wij op zoek naar

1-3 Inval Sociaal Makelaar(s) jeugd op basis van een 0-urenovereenkomst

Wat ga je doen

 • Je vervangt de Sociaal Makelaar jeugd in geval van ziekte of vakanties;
 • Je opent en sluit de speeltuin;
 • Je geeft jonge bezoekers gelegenheid om te spelen met de aanwezige spelmaterialen;
 • Je draagt bij aan een fijne sfeer waarin alle bezoekers zich welkom voelen;
 • Je bent het gezellige aanspreekpunt voor vragen van kinderen en hun ouders/begeleiders;
 • Je houdt toezicht op het veilig gebruik van de speeltuin en het speeltuingebouw.

Profiel

 • MBO 4 werk- en denkniveau;
 • Basiskennis van de sociale kaart;
 • Je staat open voor het werken met de Vreedzame methode;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Ondernemende en initiatiefrijke houding;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Creatief en flexibel inzetbaar.

Wij bieden

 • Een leuke functie op gezellige werkplekken;
 • Ruimte voor eigen initiatief;
 • Jaarcontract met arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (schaal 6 max. 2.967,- op fulltime basis);
 • Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Margreet Hinfelaar, stafmedewerker (tel: 06 526 86 444). Je reactie voorzien van een korte motivatie en een recent CV zien we graag vóór woensdag 12 april 2017 tegemoet. Je kunt deze mailen aan: margreethinfelaar@vooruitutrecht.nl, onder vermelding van de vacaturetitel.

De eerste gesprekken staan gepland op donderdagmorgen 13 april.