Soep uit iedere Hoek | 2018

Soep uit iedere hoek

Zaterdag 24 november van 12.00-14.00, zijn er in Utrecht zo’n 40 verschillende smaken soep te proeven. De waarde is de soep zelf, de smaak van intercultureel en de ontmoeting tussen diverse bewoners. De soep met haar originele recept, het verhaal en de cultuur erachter is de verbindende factor; Utrecht is en smaakt lekker divers!

‘Soep uit iedere Hoek’ is een initiatief van de 5 huidige sociaal makelorganisaties. Een gezamenlijke stadbrede SMO activiteit die verbindt en mensen laat ontmoeten.

Wil jij ook soep maken? Mail of bel naar Robin Izelaar: robinizelaar@vooruitutrecht.nl of 06-10610197. Hij neemt contact met je op.

 

Het actuele overzicht van alle soepplekken in de stad vind je hieronder:

Buurthuis De Beatrix (in ‘t Vorstelijk Complex), Prinses Beatrixlaan 2a | Verrassingssoep van de familie Baron

Buurtcentrum de Boog, Gambiadreef 60 | Antiverspillingssoep (v)

Buurtcentrum De Dreef, Schooneggendreef 27 | Turkse rode linzensoep (v)

Buurtcentrum Hart van Hoograven, ’t Goylaan 77 | Hollandse kippensoep (halal bereid), Mongoolse Bantan soep, Afghaanse soep, Azerbeidzjaanse Dovga soep, Hollandse tomaten-groente- soep en Marokkaanse Harira soep.

Buurtcentrum de Musketon, Hondsrug 19 | Chinese zure hete soep, Iraanse Ashreshte soep (v), Franse uiensoep, Indische Soto soep én live muziek i.s.m. Musketon Bruist

Buurthuis Rosa, Malakkastraat 6 | Indische Soto soep, Marokkaanse soep, en Surinaamse soep

Buurtcentrum Sterrenzicht, Keerkringplein 40 | Hollandse groentesoep met heel veel ballen, verrassingssoep

Buurtcentrum Weide Wereld, Teunisbloemlaan 50, Vleuten | Syrische linzensoep (v), Turkse verrassingssoep (v), Hollandse tomatensoep, Hollandse erwtensoep, Chinese Hong Kong soep en Chinese nasi.

Buurthuis Zuilen, Sint-Ludgerusstraat 251 | Syrische soep

Huiskamer van de wijk Rosendael, Indusdreef 5 | Aardappelsoep (v) Surinaamse linzen soep (v)

Queridon taal & horeca, Saffierlaan 10 (in De Saffier), Tolsteeg/Hoograven | De cursisten van Queridon maken graag een Irakese, Syrische en een oer-Holland- se soep voor u!

Restaurant de Kleine Baron, Sweder van Zuylenweg 56 | Winterse soep

Winkelcentrum Terwijde, Ella Fitzgeraldplein | Syrische linzen soep (v), Iraanse Ashreshte soep, Irakese Lablabi, Turkse Bruiloft soep en Surinaamse pindasoep

 

Sociaal Makelorganisatie Vooruit wil een positieve en zinvolle bijdrage leveren aan het vergroten van wederzijds begrip en acceptatie van bewoners in de wijken Zuid en Oost Utrecht. Het creëren van een positieve beeldvorming is hierbij van groot belang. Gewoon om te kunnen zijn wie je bent. We gaan met elkaar gesprekken aan, creëren ontmoetingen en beleven samen de diversiteit van de stad. Zo kunnen we laten zien dat onze wijken lekker divers zijn. Een benadering die aandacht geeft aan activiteiten, initiatieven, ontwikkelingen, die zich (willen) richten op omgaan met diversiteit.

Oktober was Lekker Divers (klik op verslag om te lezen en zien hoe het geweest is)

Oktober wordt Lekker Divers (klik op het programma voor het hele programma!)

 

Vooruit wil in de maand oktober 2017 laten zien hoe divers de activiteiten en initiatieven zijn in de wijk. Met zoveel mogelijk bewoners en samenwerkingspartners gaan we een ‘maand van de diversiteit’ organiseren en uitvoeren. We laten deze maand zien wat we allemaal in huis hebben en in verschillende vormen tot uiting komen. Zo dwingen we onszelf als sociaal makelaars, sociaal beheerders, organisatie, maar ook onze partners in de wijk aandacht te geven aan diversiteit als thema.

Nardie Eijsberg (directeur bestuurder Welzaam), Victor Everhardt (wethouder Volksgezondheid & Jeugd gemeente Utrecht) en Wijnand van de Giessen (directeur Vooruit) zijn er klaar voor.

Vooruit wil zich vooral focussen op de kansen die er liggen om activiteiten en initiatieven in onze wijken nog diverser te maken. We laten (groepen) mensen samen beleven, elkaar ontmoeten en proberen verschillen bespreekbaar te maken. Voor meer informatie of deelname aan het programma lekker divers in oktober 2017 neem dan contact met:

Robin Izelaar | Projectleider Diversiteit

 

Sociaal makelorganisaties moeten werk beëindigen

De gemeente Utrecht heeft de nieuwe subsidieperiode voor het sociaal makelaarschap gegund aan een nieuwe partij. De consequentie van dit besluit is dat de vijf huidige sociaal makelorganisaties – DOENJA Dienstverlening, Me´kaar, Vooruit, Welzaam en Wijk&co- hun werk in de wijken per 31 december zullen stoppen en worden opgeheven. De vijf organisaties zijn teleurgesteld dat zij geen continuïteit kunnen bieden aan de bewoners met wie ze al jaren werken.

Het sociaal makelaarschap zal vanaf 1 januari 2019 ingevuld worden door DOCK. Wat dit precies betekent voor de huidige medewerkers en hun werk is nog niet bekend. We wensen DOCK veel succes bij de opdracht en dat deze mag bijdragen aan een inclusieve stad zoals wij daar de afgelopen zes jaar aan hebben bijgedragen.

De vijf huidige sociaal makelorganisaties streven naar een zo goed mogelijke overdracht, zodat bewoners zo min mogelijk geraakt worden door deze beslissing van de gemeente. De komende maanden zullen de organisaties zich bezighouden met het afronden van hun werkzaamheden en het voorbereiden van de overdracht en de ontbinding van de organisaties.

‘De afgelopen jaren hebben we veel opgebouwd in de wijken. De sociaal makelaars kennen de wijken en de bewoners. We vinden het ontzettend jammer dat we dat niet vanuit de huidige organisaties verder kunnen,´ aldus Nardie Eijsberg, directeur van Welzaam.

Me´kaar is tot het eind van het jaar actief in de wijken West en Noordwest. Wijk&co verzorgt het sociaal makelen in Overvecht en Noordoost. Doenja werkt nog even in Zuidwest, de binnenstad en Leidsche Rijn. Vooruit is nu nog de sociaal makelorganisatie van Oost en Zuid. Welzaam is actief in Vleuten-De Meern.

 

Sociaal Makel Organisaties DOENJA en Vooruit gaan fuseren

 

 

 

 

 

Sociaal makelorganisaties DOENJA en Vooruit gaan fuseren

Eind vorig jaar hebben wij u bericht dat Stichting DOENJA Dienstverlening en Stichting Vooruit van mening zijn dat een fusie van beide organisaties zowel de kwaliteit als de continuïteit van onze dienstverlening zal vergroten en dat de zichtbaarheid en eenduidigheid van onze dienstverlening zullen toenemen.

Afgelopen maanden hebben we onze aannames zorgvuldig getoetst en we zijn tot de conclusie gekomen dat een fusie daadwerkelijk positief is voor beide organisaties. Stichting DOENJA Dienstverlening en stichting Vooruit hebben dan ook het voornemen om per 1 januari 2019 als één organisatie verder te gaan. De daadwerkelijke fusie is wel afhankelijk van de toekenning van de subsidie sociaal makelaarschap voor de jaren 2019-2024.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,

Wijnand van de Giessen, directeur-bestuurder a.i. Vooruit

Theo den Hertog (DOENJA Dienstverlening), directeur-bestuurder DOENJA Dienstverlening

Mooi resultaat! Burennetwerk Utrecht Zuid

In de afgelopen maanden hebben bewoners uit Hoograven en Lunetten een nieuw digitaal platform uitgewerkt, waarmee actieve bewoners hulpvragers koppelen aan hulpbieders. Onlangs ging het Burennetwerk Utrecht Zuid van start in de wijken Hoograven en Lunetten. Burennetwerk Utrecht Zuid vormt een netwerk van wijkbewoners in Utrecht Zuid die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood.

Utrecht Zuid omvat de wijken Hoograven, Rotsoord, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Lunetten. Hulpvragers, bewoners uit één van deze wijken, zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders. Vraag en aanbod worden door de matchmakers van Burennetwerk Utrecht Zuid bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een matchmaker van Burennetwerk Utrecht Zuid in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte hulpvraag.

Burennetwerk Utrecht Zuid is een burgerinitiatief, voortkomend uit een samenwerking tussen de Stuurgroep SamenHoograven en Lunetten Wil Wel, ondersteund door in de wijk actieve professionele organisaties. Het samenwerkingsverband voor Burennetwerk Utrecht Zuid bestaat uit de Stuurgroep SamenHoograven, Lunetten Wil Wel, Buurtteam Hoograven, Buurtteam Lunetten, SamenHoograven, Samen Lunetten en Vooruit. Verder wordt Burennetwerk Utrecht Zuid ondersteund door andere in de wijk actieve organisaties, huisartsen, gezondheidscentra etc. en wordt het initiatief financieel ondersteund door Wijkbureau Zuid/Gemeente Utrecht.

Het digitale matchingsysteem waar Burennetwerk Utrecht Zuid mee werkt wordt verzorgd door HiP. HiP levert niet alleen het matchingsysteem voor een groot aantal vergelijkbare organisaties in Nederland, maar is ook zelf op een groot aantal plekken actief als matchmaker en netwerkondersteuner en kan daarom optimaal ondersteuning bieden aan dit initiatief in Utrecht Zuid.

Wilt u meer weten?

Contactadres SamenHoograven
Stuurgroep SamenHoograven
’t Goylaan 77 | 3500 AA Utrecht
E-mail: samenhoograven@vooruitutrecht.nl

Contactadres Lunetten
Lunetten Wil Wel
Tirol 96 | 3524 KN Utrecht
E-mail: contact@lunettenwilwel.nl

De offerte: een subsidieaanvraag voor de jaren 2019-2024

Afgelopen maandag 30 april drukte ik rond 9.45 uur op de verzendknop, en weg was ie: de offerte namens de 5 Utrechtse sociaal makelorganisaties. De subsidieaanvraag voor de nieuwe periode 2019-2014. inclusief bijlagen 118 pagina’s dik. Met als titel: ”Voor vitale wijken”.

De digitale verzendsnelheid contrasteerde flink met de hoeveelheid tijd en werk die in de aanvraag was gaan zitten.

Zoals bekend wilde de gemeente Utrecht dat deze subsidieaanvraag een aanvraag zou zijn voor de hele stad. De indiener van die aanvraag mocht ook een samenwerkingsverband van organisaties zijn. En daarvoor was door de sociaal makelorganisaties gekozen: met z’n vijven 1 aanvraag schrijven voor de gehele stad. Met als uitgangspunt het zoveel mogelijk behouden van continuiteit en kwaliteit.

Al begin februari waren de directeuren bijeen geweest om een plan de campagne te maken. Als procesbegeleider werd Arthur Peelen aangetrokken. De taken werden verdeeld. Nog eind februari werden een aantal medewerkers van de organisaties gevraagd korte documenten aan te leveren over een aantal inhoudelijke onderwerpen, waarvan de beleidsregel van de gemeente aangaf dat in ieder geval die onderwerpen in een offerte aan de orde moesten komen.

Tegelijkertijd werd geschreven aan de gezamenlijke visie, en aan een hoofdstuk waarin het aantal samenwerkingsverbanden van de vijf organisaties in de stad moest worden beschreven. En werd in elke sociaal makelorganisatie een analyse geschreven van de ”eigen” wijk(en).

Al snel werd duidelijk dat er aan materiaal, kennis en kunde in de vijf organisaties geen gebrek was. De uitdaging bestond er vooral uit om de concepten terug te brengen tot korte, krachtige en leesbare hoofdstukken. Begin april was het ruw concept klaar, en konden de medezeggenschapsorganen en de Raden van Toezicht hun mening geven.

Het algemene gevoel van alle partijen – Raden van Toezicht, OR’s, pvt’s en directeuren – was dat in het ruwe concept alles stond wat er in moest staan. Maar dat er nog een flinke slag geslagen moest worden om een goed uitziende en vooral goed leesbare en inleverwaardige eindversie te krijgen.

Daartoe werd Jacqueline Castelijns aangetrokken. Samen met Rosa Draaisma en de 5 directeuren werd in twee weken tijd flink aan de teksten geschaafd, werden foto’s aangeleverd en werd een eerste opmaak gemaakt.

Het eindprodukt – ”de” offerte – mag er wat mij betreft zijn. Zowel qua vormgeving als qua inhoud geeft de subsidieaanvraag een heel helder beeld waar de sociaal makelorganisaties voor staan, hoe zij de actuele situatie en de ontwikkelingen van de stad Utrecht met z’n vijven bekijken, en wat de sociaal makelorganisaties de komende jaren (en meer in het bijzonder in 2019) dus gaan doen. En dat alles in een zeer prettig leesbare stijl met een professionele opmaak.

 Naast de digitale inlevering van de aanvraag heeft Nardie Eijsberg (directeur van sociaal makelorganisatie Welzaam) op 1 mei jl (de uiterste datum voor inlevering) een aantal gedrukte exemplaren aan de gemeente overhandigd.

De vijf sociaal makelorganisaties zijn niet de enige indieners van een subsidieaanvraag voor de komende 6 jaar. Naar verluidt zijn er tenminste nog twee aanvragers. Dat betekent dat de aanvraag van de 5 sociaal makelorganisaties – hoe mooi en goed het er ook uitziet – per definitie geen gelopen race hoeft te zijn.

Uiterlijk 3 juli a.s,. weten we wie de komende jaren het werk in Utrecht zal gaan doen.

Wijnand van de Giessen, Bestuurder Vooruit

Lies 36 jaar in dienst in Utrecht! – Blog Lies Vigh

Beste lezer,

Ja, ja….. al 36 jaar aan het werk in vaste dienst! Donderdag 15 april 1982 ben ik begonnen met werken in het welzijnsland! Het was de laatste ronde om in dienst te komen, want daarna zijn er vele bezuinigingen geweest.

Met veel plezier heb ik een aantal jaren gewerkt als peuterleidster op de 1e Daalsedijk. Het was een gezellige arbeidersbuurt, waar mensen de deur nog open konden laten staan, om even te kletsen of een “bakkie doen” bij de buren. De sociale cohesie in dit buurtje was groot, er woonden verschillende nationaliteiten en sommige bewoners hadden andere gewoontes. Ze waren het niet altijd met elkaar eens, ze scholden elkaar echt wel eens verrot. Maar het werd wél bijgelegd en samen stonden ze toch voor hun wijkkie en gaven ze hulp aan elkaar als dat nodig was. Dit was mijn eerste vaste baan en ik heb hier met veel plezier gewerkt en veel geleerd. Ook mooi om al terugkijkend te beseffen hoe er toen door verschillende clubs al geparticipeerd werd, voor hun eigen clubje maar ook voor een gezellig avondje voor de buurt.

Door bezuinigingen werd ik gedetacheerd, en kwam ik terecht in speeltuin Noordse Park. Ik kende het speeltuinwerk goed, omdat ik als meisje van 10 opgegroeid ben met het speeltuinwerk en daar ook jaren als vrijwilliger gewerkt heb. Na ruim een jaar kon ik niet langer daar gedetacheerd blijven en ik kwam terecht in de Watervogelbuurt, waar ik het peuterwerk en een stukje kinderwerk ging doen. Het was een ander slag mensen, maar ook hier heb ik met veel plezier samengewerkt met ouders en kinderen.

En ja hoor, er kwam weer een bezuiniging aan. Ik ben toen verhuisd met mijn werk naar Sterrenwijk, waar ik het peuterwerk, kinderwerk en een stukje volwassenenwerk ben gaan doen. Sterrenwijk, een echte arbeiderswijk waar de mensen het hart op de juiste plek hebben zitten. Men bedoelt het vaak niet zo, maar soms komt het er een beetje rottig uit als je met hen in gesprek bent. Ik heb hier vele kinderen op zien groeien en heel veel schik gehad. Ook tijdens het kinderwerk en het volwassenenwerk heb ik prettig in deze wijk gewerkt. Maar toen kwam er een werkplek vrij in speeltuin De Bloesem. Je raadt het al, ik werd daar aangenomen! Ik was super blij, omdat dit voor mij altijd al een droom was om in een speeltuin te kunnen werken.

Van oudsher was Oudwijk ook een arbeidersbuurt, maar de laatste jaren zijn er veel hoogopgeleiden met jonge kinderen komen wonen. Voor de oudjes in de wijk is dit wel een verandering. Jarenlang heb ik me met volle overgave ingezet in speeltuin De Bloesem. In 2008 kwam er een grote verbouwing van de buitenruimte en later werd ook het honk nog opnieuw neergezet. 

In Augustus 2013 brak er een een nieuwe periode voor het welzijnsland aan. De gemeente ging het werk aanbesteden en daardoor werd het werk gegroepeerd en werden er weer nieuwe organisaties in het leven geroepen. Zo kwam Spelenderwijs voor de peuters van Utrecht, St. JoU voor de jongeren in Utrecht, Harten voor sport is er voor sportactiviteiten, zowel in de wijk als in de speeltuinen.
Daarnaast zijn er 18 buurtteams opgezet in de stad waar je terecht kan met allerlei vragen op het gebied van hulpverlening. Zij helpen je dan verder op weg.  En er zijn 5 sociaal makel organisaties gekomen. De stichting Vooruit is er daar één van, met als werkgebied Oost, Hoograven, Tolsteeg en Lunetten. De sociaal makelaars hebben een belangrijke rol in de wijk. We brengen verbindingen tot stand,  we ondersteunen de bewoners, we signaleren en adviseren vanuit de buurtcentra en speeltuinen waar iedereen welkom is, waar fijn wordt samengewerkt en waarbij we de vreedzame methode hanteren.

West en Noordwest: St. Me’kaar
Vleuten-De Meern: St. Welzaam
Zuidwest, Binnenstad en Leidsche Rijn: Doenja Dienstverlening
Noordoost en Overvecht: Wijk & Co
Zuid en Oost: St. Vooruit

Na 5 jaar heeft de gemeente weer een nieuwe uitvraag voor het sociaal makelwerk  uitstaan en daar wordt nu druk op geschreven door allerlei organisaties en natuurlijk ook door de 5 huidige sociaal makelorganisaties in Utrecht. Waarschijnlijk weten we begin juli 2018 wie deze uitvraag gegund krijgt, best spannend! 
Ik werk zelf nu bij Vooruit als sociaal makelaar vanuit speeltuin De Bloesem. Nog steeds met passie, probeer ik mensen en organisaties te verbinden en kinderen en bezoekers van speeltuin De Bloesem in hun kracht te zetten. Dit alles met als doel om 
de cohesie in de wijk te vergroten.

En als kinderen, bezoekers en/of organisaties hier uiteindelijk ook energie en een glimlach op hun gezicht van krijgen, dan denk ik wat een prachtig vak is het toch!

Daar word ik nog steeds blij van na al die jaren!
Een zonnige groet van Lies Vigh, sociaal makelaar bij St. Vooruit.

Eenzaamheid. En meer (blog Dick)

Minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) lanceerde dinsdag 20 maart jl. het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid. Het programma schetst een aanpak om eenzaamheid onder (met name) ouderen eerder te signaleren, te doorbreken en tegen te gaan. Meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland geeft aan zich in meer of mindere mate eenzaam te voelen. Dat zijn 700.000 mensen. Ook in het Utrechtse, onder de Sociaal Makelaars, heeft men dit begrepen en maakt men zich sterk voor het signaleren, het bespreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Met name heeft dit de aandacht van de medewerkers die activiteiten en netwerken voor ouderen in het kader van Samen in de Stad in de wijken ondersteunen.

Dr. Eric Schoenmakers behandelt wetenschappelijk onderzoek rond het thema eenzaamheid. Hij beschreef onlangs de invloed van buurtkenmerken op eenzaamheid. Volgens hem komt in sommige buurten eenzaamheid meer voor dan in andere, wat blijkt uit verschillende GGD-monitoren, waarin per wijk of deelgebied wordt bijgehouden hoe vaak eenzaamheid in de gemeente voorkomt (1).

Hoe verklaart men de verschillen tussen buurten? Oorzaken van eenzaamheid worden vaak toegeschreven aan individuele levensgebeurtenissen, zoals veranderingen in partnerstatus, verlies van dierbaren, verminderde gezondheid of mobiliteit en een lage(r wordende) sociaaleconomische status. Mensen in ‘minder gunstige’ omstandigheden maken daarbij een grotere kans op eenzaamheid (1).

Natuurlijk is het zo dat in sommige buurten nu eenmaal meer individuen wonen die een groter risico lopen op eenzaamheid, maar is dat de hele verklaring? Of zijn er bepaalde kenmerken van een buurt die maken dat de eenzaamheid in verschillende buurten anders ervaren wordt? Uit onderzoek (professor A. Kearns en collega’s, University of Glasgow) blijkt dat eenzaamheid in ‘slechte buurten’ vaker voor te komen: twee op de vijf bewoners zegt ‘wel eens eenzaam’ te zijn, één op de zes bewoners zegt ‘vaak of altijd eenzaam’ te zijn. De resultaten tonen aan dat buurtkenmerken zeker van invloed zijn op eenzaamheid. Wanneer bewoners hun buurt van hogere kwaliteit achten en wanneer zij gebruikmaken van meer faciliteiten in de wijk, zijn ze minder vaak eenzaam. Ook bewoners die meer mensen in de buurt kennen, zijn minder vaak eenzaam. Buurtbewoners die niet of minder sociaal gedrag vertonen, die minder collectiviteit ervaren in de buurt en die zich onveilig voelen wanneer ze ’s nachts alleen over straat moeten, ervaren vaker eenzaamheid. De beleving van de (veiligheid van de) buurt en het ‘kennen’ van de buurt en diens mogelijkheden zijn dus van belang in relatie tot eenzaamheid. Misschien wel verrassend is dat de tijd die iemand al in een bepaalde buurt woont, geen invloed heeft op gevoelens van eenzaamheid. Het is dus niet per se zo dat mensen die al langer in een buurt wonen, daar een groter of rijker netwerk opbouwen en dat dit van invloed is op hun eenzaamheid (1).

Buurt of individu? Nu kun je je nog afvragen of je de hogere eenzaamheidscijfers echt kunt toeschrijven aan de buurtkenmerken, of dat ze meer zeggen over de mensen die er wonen. De ervaring van kwaliteit van de buurt, het al dan niet gebruik maken van faciliteiten, hoeveel mensen je kent etc., het blijven allemaal belevingen van het individu. Omdat het gaat om grotere aantallen bewoners mag geconcludeerd worden dat er toch op buurtniveau iets aan de hand lijkt te zijn. Waarschijnlijk is vooral de interactie tussen beiden, het individu en de buurt, belangrijk (1). Sociaal Makelaars leveren positieve bijdragen aan de interactie – de wisselwerking middels dialoog – tussen mensen, omdat ze in veel buurten bewonersinitiatieven stimuleren en ondersteunen, en bewoners (onderling) en met organisaties in contact brengen. 

Wat signaleren wij binnen Sociaal Makelorganisatie Vooruit over vereenzaming van mensen in de wijken waarin we actief zijn? In Utrecht Oost (rond de 32.000 bewoners) geeft 12% van de ouderen aan ernstig eenzaam te zijn. Ondanks dat er redelijk veel activiteiten worden aangeboden in de wijk wordt er een gemis aan zingeving gesignaleerd. Uit gesprekken met de Wijkraad en Adviescommissie van Vooruit blijkt dat er onvoldoende algemene voorzieningen worden ervaren in Oost (zoals: het ontbreken van een Bibliotheek, een Digi-/Taalhuis, Centrum voor Huiswerkbegeleiding etc.). Verder spelen bereikbaarheid en mobiliteit van mensen een grote rol om naar deze plekken te komen. Utrecht Oost vergrijst (tevens landelijke tendens). In de wijk Hoograven (ruim 27.150 inwoners) voelt 38% van de mensen zich sociaal eenzaam. Dat zijn zo’n 10.300 personen. Sociale eenzaamheid, een gemis aan mensen om je heen, komt vaker voor bij volwassenen en jongeren met een laag opleidingsniveau, mensen die deel uitmaken van éénoudergezinnen, een migratieachtergrond hebben, mensen die 40 jaar of ouder zijn en mensen die alleenstaand zijn. Het buurtteam in Hoograven bevestigt deze problematiek. 12% (ruim 340 personen) van de mensen die 65 jaar of ouder zijn, geeft aan ernstig eenzaam te zijn. Om ervoor te zorgen dat zij prettig oud kunnen worden zijn activiteiten die in de omgeving worden georganiseerd noodzakelijk. Voor een deel vindt dit in het buurthuis (zoals het Hart van Hoograven) plaats. Over het algemeen zijn bewoners best wel tevreden met het wonen en leven in de wijk Lunetten (ruim 11.600 bewoners). Het voorzieningenaanbod is gevarieerd in deze wijk, centraal gelegen en goed bereikbaar. Toch speelt eenzaamheid er een grote rol. Met name onder ouderen en alleenstaanden (ook met kinderen). Dit hangt samen met een beperkt sociaal netwerk en het gemis van betekenisvolle/ waardevolle contacten. Het percentage 55-plussers is in Lunetten met 21,1% hoger dan het stedelijke gemiddelde. In Lunetten dreigt het ontstaan van een tweedeling: ‘rijk & gezond’ (de sterkeren) versus ‘arm & ziek’ (de zwakkeren) (2). 

Wat komen wij in de dagelijkse praktijk tegen? In gesprekken van de Sociaal Makelaars met mensen valt regelmatig het woord eenzaamheid: “Ja, ik ben best wel eens eenzaam. Nu ik zelf op leeftijd ben mis ik vooral mijn vader en moeder. Of mijn zus die enkele jaren geleden overleden is en waar ik een goede band mee had. Dat warme nestgevoel weet je”. “Ik mis mijn partner die overleden is, hij was mijn maatje met wie ik alles kon bespreken en waar ik gewoon van op aan kon. En die me zeker niet zou besodemieteren”. “Ik sta er nu overal alleen voor, iedereen is druk met zichzelf, ik heb niemand die naar mij wil luisteren”. “Je hoort en leest tegenwoordig zulke rare dingen. Ik mis gewoon iemand die ik voor de volle 100% kan vertrouwen en die altijd voor me klaar staat”. “Ik ben alleenstaand. Toen ik voor kanker werd behandeld, miste ik vaak een gelijke, een maatje met wie ik kon praten toen ik weer thuis was”. 

Iedere ochtend, ik ben net twee tellen binnen, gaat de deurbel en staat er een oudere buurtbewoner voor de toegangsdeur van het pand. Hij komt langs voor een kopje koffie en een luisterend oor. De man ervaart overal pijntjes, slaapt slecht, maakt zich druk over zijn gezondheid en de eventuele oorzaken. Zijn vrouw heeft hem enkele jaren geleden verlaten. Hij zegt zich eenzaam te voelen.

In een gesprek met een buurtteam medewerker kwam laatst het voorbeeld voorbij van een oudere dame die met niemand meer contact heeft, geen familie heeft, niet meer in staat is om haar huis uit te gaan en intussen wat geld nodig heeft om de boodschappen te kunnen betalen. Hoe kon ze deze betalen zonder dat de ondersteunende(hulp)diensten of anderen zouden kunnen beschikken over haar persoonlijke betaalpas en pincode? Het zijn zo maar wat voorbeelden van hoe eenzaamheid zich onder de bevolking manifesteert.

Volgens dr. Schoenmakers biedt het onderzoek van professor Kearns aanleiding om na te denken over de aanpak van eenzaamheid door de leefkwaliteit in buurten te verbeteren en op niveau te houden. De resultaten duiden erop dat als we ‘slechte buurten’ aanpakken en opknappen, de eenzaamheid er wel eens zou kunnen afnemen naar een niveau van ‘betere buurten’. Een laag inkomen, of het hebben van geld problemen, maakt de kans op het krijgen van gezondheidsproblemen alsmaar groter. Een kritische kanttekening daarbij is dat er in ‘slechte buurten’ waarschijnlijk ernstigere problemen zijn dan eenzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan een gebrek aan veiligheid of aan armoede. En wat te denken van de voortschrijdende digitalisering van de dienstverlening? Niet iedereen is immers digitaal vaardig. Dit zijn geen makkelijke problemen om aan te pakken. Een betaalbaar en relevant (recreatief/ educatief) activiteitenaanbod is noodzakelijk om uitsluiting en vereenzaming van mensen te voorkomen. Aanpak van eenzaamheid in de buurt door het verbeteren van de leefbaarheid heeft, volgens dr. Schoenmakers, wel degelijk zin (1).

Sociaal Makelaars spelen hierbij een belangrijke rol. In nauwe samenwerking met (veel) anderen. Mensen erbij houden, niemand uitsluiten en het zoeken naar verbinding tussen mensen en organisaties, vormen de hoofdtaken van de Sociaal Makelaars die werken in de buurt. Naast het signaleren, bespreken en verhelpen van eenzaamheid onder mensen besteden zij ook aandacht aan andere zaken die de leefkwaliteit voor bewoners in de wijk bepalen. Bovendien hebben zij oog voor sfeer, warmte en vertrouwen, in de omgeving. Misschien wel het allerbelangrijkste tegenwoordig.

Dick Haaksman

 

Bronvermelding 

Op de website van de gemeente Utrecht is de gezondheidsmonitor 2017 te vinden met actuele cijfers, signalen en uitleg over de gezondheid van Utrechters in de wijken. 

(1) Voor deze bijdrage is gebruik gemaakt van tekst uit een blog van dr. E. Schoenmakers (dinsdag 17 april 2018) nieuwsbrief Coalitie Erbij  Waarvoor dank. (2) Wijkanalyses 2018 eigendom Vooruit.

Volgens cijfers van het CBS zijn er in Nederland momenteel 2,8 miljoen inwoners alleenstaand. Naar verwachting stijgt dit in 2025 naar 3 miljoen personen door groei van het aantal middelbare en oudere alleenstaanden. Jan Latten (hoogleraar Sociale Geografie) stelt dat in 2050 de helft (50%) van de Nederlandse huishoudens single is.

Studenten Vrijwilligers(fiets)tour door Utrecht Oost en Zuid

Tijdens deze fietstour door Utrecht Oost en Zuid konden studenten kennis maken met wat er zoal te doen is als vrijwilliger. Hoe kan je jezelf inzetten voor je buurt of wijk? Daar gaat het om. Ze gingen langs bij Stichting Move, FC Utrecht, Theater de Musketon, asr, Koppelsteede, De Saffier, Buurtcentrum Hart van Hoograven en Moestuin de Koningshof. De geslaagde tocht werd afgesloten met een biologisch diner, vaak gemaakt van producten uit eigen moestuin. Op naar de volgende tour! Zie hier een fotorapportage.