Divers – Blog van Wijnand van de Giessen

Divers

De komende maand oktober staat bij Vooruit in het teken van Lekker DiversOp verschillende manieren zal die maand stil worden gestaan en uiting worden gegeven aan de diversiteit die onze samenleving kenmerkt.

Op zichzelf is diversiteit niet nieuw. De samenleving is natuurlijk altijd wel divers geweest. Toen ik opgroeide in de 50- en 60-er jaren van de vorige eeuw (hetgeen nu ik het schrijf opeens wel erg lang geleden lijkt, maar dat terzijde) waren er natuurlijk ook al mannen en vrouwen, jonge en oude mensen, protestanten en katholieken en niet gelovigen, en waren er toen natuurlijk ook verschillende seksuele geaardheden. Zij het dat toen over dat laatste niet zo veel gesproken werd.

De laatste 50 jaar is de diversiteit van de samenleving toegenomen door met name migratie. In de jaren vijftig de Indische Nederlanders en de Molukkers, daarna Surinamers en Antillianen, en daarna de migratie uit met name Turkije en Marokko. En de laatste jaren de vluchtelingenstromen uit het Midden Oosten en Afrika.

Het is niet moeilijk om de diversiteit van de huidige samenleving te problematiseren. En de werkelijkheid is ook dat een diverse samenleving niet altijd makkelijk is. Daarvan zijn genoeg voorbeelden te vinden.

Vooruit kiest ervoor de verschillen tussen mensen juist zoveel mogelijk te erkennen en te waarderen. Elke inwoner moet de kans hebben om op een gelijkwaardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving, en zich daarin kunnen ontplooien en ontwikkelen. Dat geldt voor het Marokkaanse gezin in Hoograven. Maar ook voor de gezinnen in de Sterrewijk. Ongeacht sekse, huidskleur, leeftijd, mate van gezondheid, seksuele voorkeur, religieuze en politieke overtuiging burgerlijke staat of opleiding. Mede vanuit de overtuiging dat de samenleving daardoor interessanter, veelkleuriger, leuker en sterker kan worden.

Toen ik net als jong jurist hier in Utrecht was afgestudeerd, had ik het geluk dat ik kon kiezen uit twee banen. Als stagiaire op een advocatenkantoor in Waalwijk. Of als juridisch medewerker bij het toen – vlak na de Molukse treinkapingen in Drenthe – net door de toenmalige regering opgerichte Inspraakorgaan Welzijn Molukkers. Ik koos voor het laatste. Vermoedelijk vanwege de warme en oprechte belangstelling van de volledig Molukse selectiecommissie voor mijn motieven om uitgerekend bij hen – de ”kapers en gijzelnemers” – te willen werken. In de jaren dat ik er werkte, werd ik langzaamaan door de Molukse ooms en tantes min of meer geadopteerd. Uit de wijken kreeg ik kleding (sarong kebaja, zondagse kleding) mee voor mijn partner, en prau tjenkehs (kruidnagelbootjes) van de Molukken, Nog steeds versta ik Behasa Maluku. Nog steeds weet ik dat op 25 april de uitroeping van de RMS in de woonwijken wordt herdacht. Nog steeds ben ik geabonneerd op het enige Molukse maandblad Marinjo. En nog steeds kan er geen enkele sambal op tegen de zelfgemaakte sambal die ik regelmatig meekreeg van de tantes uit de woonwijken in Rijssen en Moordrecht.

Ik kijk nog steeds met ontzettend veel plezier terug op die eerste baan. Waar ik ontdekte dat diversiteit vooral veel humor en warmte in zich kan bergen. En dat je in een diverse werksetting ontzettend veel kan leren. En dat dat heel erg goed is voor je ontwikkeling.

Die ervaring van mijn eerste baan kleurt nog steeds hoe ik tegen diversiteit aan kijk. Ook vandaag de dag. In Hoograven, Lunetten en in Oost. In Nederland en in Europa. Een diverse samenleving is zeker niet zonder problemen. Maar die diverse samenleving is wel werkelijkheid. Een werkelijkheid die heel veel kansen biedt om samen sterker te worden. Voor de samenleving als geheel. Maar ook op persoonsniveau geeft het de mogelijkheid aan heel veel mensen te kunnen zijn wie je bent.

Oh ja. Ik ben inmiddels een trotse opa van 4 kleindochters, waarvan twee nog heel erg jong. Er is een vijfde kleinkind in aantocht. Alle tekenen wijzen erop dat het nu een kleinzoon wordt. En dat is eerlijk gezegd ook wel een beetje lekker divers…

Wijnand van de Giessen

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather