Nu óók Driehoek in Hart van Hoograven

img_20161205_154228
Na weken intensief overleg, en overredingskracht van onze medewerker Lot Thijs (Sociaal Beheerder)!, is een Driehoek in het Buurtcentrum Hart van Hoograven eindelijk een feit. De Driehoek vormt een functionele samenwerking tussen de gemeente Utrecht (Stadsbedrijven), de Sociaal Makelorganisatie (Vooruit-Hart voor Zuid-Oost) en vertegenwoordigers van de gebruikersgroepen van dit buurtcentrum. De gemeente Utrecht streeft de vorming van deze overlegvormen, waar men hoge verwachtingen van heeft, in de stad na. De Driehoek Hart van Hoograven stelt zich ten doel:
  • Een gelijkwaardige samenwerking te vormen, door samen mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Iedere hoek van de Driehoek is hierin evenveel waard;
  • Het Buurtcentrum Hart van Hoograven wordt door de Driehoek verder ontwikkeld waarbij elke deelnemer van harte welkom is te participeren, ongeacht culturele of sociale achtergrond. Het Buurtcentrum biedt een veilig en open karakter, waarbij er ook oog is voor de meest kwetsbare wijkbewoners. Samen zorgen de deelnemers er voor dat het Hart van Hoograven een bruisend Buurtcentrum wordt;
  • Door de gelijkwaardigheid in de Driehoek wordt er nog meer draagvlak gecreëerd om samen verantwoordelijkheden te nemen ten aanzien van verdere ontwikkelingen van het Buurtcentrum. Door deze constructie zullen de gebruikersgroepen zich gehoord voelen.
Er gaan mooie dingen gebeuren in Hoograven! De Driehoek zal daarom regelmatig van zich laten horen aan de gebruikers. Andersom hoort de Driehoek graag waar de behoeften en wensen van de bezoekers en de klant(en) liggen. Heeft u mooie tips/ wensen? Wilt u nu al contact? Dat kan! Er komt heel binnenkort een ideeën bus in het Buurtcentrum waar u een briefje in kunt doen. De Driehoek is nu al voor u bereikbaar. Dit kan digitaal, via het zenden van een email naar: hvhdriehoek@gmail.com

img_20161205_154501In de Driehoek van Hart van Hoograven zitten: Christine de Groot (gastdame en vrijwilliger Matchpunt), Ilona Vyskoubova, (gastdame en vrijwilliger Computer Inloop spreekuur), Dirk van Burghstede (gastheer en vrijwilliger Klaverjasgroep), Luciënne de Pichot du Plessis (coördinator Stadsbedrijven, gemeente Utrecht) en 
Lot Thijs (Sociaal Beheerder SMO Vooruit)
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather