Huiskamer in Buurtcentrum Sterrenzicht een feit!

IMG_3060Na maanden vol spanning(en), stress en drukke werkzaamheden is het de Sociaal Makelaars in Oost gelukt om de Huiskamer in Buurtcentrum Sterrenzicht, gelegen aan het Keerkringplein, op te leveren.

Donderdag 2 juni werd de – gezellig ingerichte! – Huiskamer aan het toegestroomde publiek gepresenteerd.

In het verleden deed de ruimte dienst als Informatiepunt en als werkplek van de Sociaal Juridisch Dienstverleners.

Nu biedt de Huiskamer belangstellenden een leuke plek om er anderen te ontmoeten, om er deel te nemen aan verschillende activiteiten of om deze op te zetten en biedt het mensen een informele plek voor het verkrijgen van relevante informatie.

IMG_20160407_141646

De realisatie van de Huiskamer is met (financiële) steun en hulp van de Gemeente Utrecht en, niet te vergeten!, met gemotiveerde buurtbewoners (als: Ton, Rein, Joop, Jaap, Petra, Anja en Luciënne) tot stand gekomen.

De Sociaal Beheerder regelde alle inzet voor de inrichting, bemiddelde in de onderlinge contacten en zette vele kopjes koffie om de boel in gang te houden.

IMG_20160530_122816

Met de Huiskamer in Sterrenzicht wordt de buurt een basis geboden, waarmee bewoners en (buurt)organisaties verder kunnen. De inrichting van de ruimte wordt bepaald door comfortabele zitmeubelen, tafels en (berg)kasten, een TV, een radio, leesbladen, spelmateriaal en attributen die de sfeer positief bepalen. Het geheel kan in de komende maanden nog verder, naar wens van bezoekers en gebruikers, vorm gegeven worden. Voor en door de buurt dus.

Organisaties als Buurtteam Oost en activiteitencentrum De Wilg werken ook mee en zullen geregeld bijdragen leveren in de vorm van activiteiten (zowel educatief alsmede recreatief). Ook bieden zij bemiddeling bij het zoeken en vinden van mensen die enkele dagdelen als gastvrouw/-heer in de Huiskamer aan de slag willen en daar dan bezoekers zullen ontvangen.
IMG_20160530_122756

Het streven is om de Huiskamer in Buurtcentrum Sterrenzicht zo vaak mogelijk voor u geopend te houden. Dit kan alleen met inzet van mensen die ook een bijdrage willen geven aan de functie van deze voorziening. U kunt hierbij altijd rekenen op ondersteuning van de Sociaal Makelaars die in de omgeving actief zijn.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather