Inspiratie College 1 mei, 13.00 uur, Musketon

Steeds vaker hebben vrijwilligers en beroepskrachten in het sociale domein te maken met allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Soms beperkt dit zich dit tot een simpele beledigende opmerking, maar niet zelden kan dit ook ontaarden in forse dreigementen en zelfs fysiek geweld. Dit brengt begrijpelijk allerlei psychische spanningen met zich mee en een afnemend plezier in het werk. Al helemaal als je je als vrijwilliger probeert in te zetten voor de gemeenschap.

Jongerenwerkers weten precies waar vrijwilligers en beroepskrachten tegenaan kunnen lopen. De laatste jaren worden zij dan ook vaak gevraagd om hun ervaringen te delen met betrokkenen. Stichting JOU heeft daarom een trainingsprogramma ontwikkeld die tools bevatten welke bruikbaar kunnen zijn in de omgang met jongeren in het algemeen en in het bijzonder met jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Wat moet je beslist niet doen of zeggen? Hoe benader je jongeren die zich misdragen? Hoe bewaak je je eigen grenzen en hoe verwoord je deze op een begrijpelijke manier?

In de training wordt u op een begrijpelijke manier uitgelegd hoe het puberbrein werkt. Daarnaast kunnen de deelnemers aan de cursus kennismaken met de Vreedzame methode zoals die inmiddels landelijk wordt toegepast op scholen, wijkcentra en op sportvelden.

uitnodiging Inspiratie College

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather