Try-out voor Huiskamer in Sterrenzicht zeer geslaagd!

IMG_20151217_134612De sociaal makelaars van Vooruit zijn in de afgelopen maanden in Oost druk bezig geweest met de organisatie en realisatie van een huiskamer voor buurtbewoners. De huiskamer is er om ontmoeting tussen mensen te stimuleren in Buurtcentrum Sterrenzicht.

In samenspraak met de beheergroep (een vertegenwoordiging van gebruikers) en medewerkers van de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO/ gemeente Utrecht) hebben de sociaal makelaars een plan uitgewerkt dat recht doet aan de wensen en ideeën van buurtbewoners, de gebruikers(groepen) en andere buurtorganisaties. Zo is gesproken met medewerkers van Activiteitencentrum De Wilg en met medewerkers van Buurtteam Oost over het organiseren van specifiek activiteitenaanbod, zowel recreatief als educatief. Dit wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. De gemeente Utrecht heeft het plan inmiddels goedgekeurd en de financiering ervan toegezegd.

IMG_20151217_134630

Er is een leuke kerstactiviteit georganiseerd om aandacht te vestigen op de Huiskamer in Sterrenzicht. Met als doel om te inventariseren welke behoeftes er leven in de buurt en om vrijwilligers te vinden die actief willen zijn in het pand. Deze kerstactiviteit hebben de sociaal makelaars van Vooruit in goede samenwerking met leden en vrijwilligers van de bewonerscommissie Sterrenwijk en met medewerkers van Activiteitencentrum De Wilg verzorgd.

De kerstactiviteit, het maken van kerststukjes, vormde de try-out in realiseren van een huiskamer in Sterrenzicht met verschillende activiteiten.

IMG_20151217_134851De activiteit was zeer geslaagd, er deden maar liefst 30 personen mee, voornamelijk senioren uit de Sterrenwijk. Veel blije gezichten en zelfs hier en daar een traan, vanuit dankbaarheid.

Al met al dus een goede start voor meer activiteiten in de huiskamer in buurtcentrum Sterrenzicht. Heeft u leuke ideeën voor een volgende activiteit, of wilt u zelf iets organiseren? Mail of bel dickhaaksman@vooruitutrecht.nl / 06 395 639 35 sociaal beheerder van buurtcentrum Sterrenzicht.

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather