Nieuw manifest van de Vreedzame Kinderraad Hoograven

De kinderen uit Hoograven willen een prettige, schone, natuurlijke en veilige wijk om in te wonen. Daarom hebben ze de krachten gebundeld. Tien kinderen van de vijf basisscholen uit de wijk vormen samen De Vreedzame Kinderraad. De Vreedzame Kinderraad zet zich in om van de wijk een leuke en veilige wijk te maken. Zij doen jaarlijks een actie met de scholen en denken ook mee over bijvoorbeeld de inrichting van een nieuw speeltuintje. Onlangs hebben zij een wijkmanifest gemaakt. Hierin hebben de kinderen opgeschreven wat zij belangrijk vinden en waarmee zij aan de slag gaan:

Onze wijk is natuurlijk, dat laten we zien.

We geven elkaar de ruimte om jezelf te zijn.

Wij gooien troep in de prullenbak.

Een veilige wijk, wij geven voorrang aan elkaar.

Om het wijkmanifest gerealiseerd te krijgen, heeft de Kinderraad de hulp van andere kinderen nodig. Maar zij hebben ook uw steun nodig, als bewoner van de wijk. Hoe kunt u de kinderen meehelpen?

Door mee te denken en mee te doen. Help actief mee om de 4 aandachtspunten samen met de kinderen voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door afval in de prullenbak te gooien.

In de maand maart is op alle scholen in de wijk het manifest feestelijk onthuld door de Kinderraad.

Daarnaast wordt op woensdag 10 mei een manifestatie Vreedzame Wijk georganiseerd, waar in het bijzijn van wijkwethouder Lot van Hooijdonk, een film tegen pesten in première gaat. Deze film is gemaakt door de kinderen van de Vreedzame Kinderraad.

De Vreedzame Kinderraad (VKR) is een onderdeel van de Vreedzame Wijk. De Vreedzame Wijk is een initiatief van de Gemeente Utrecht. De doelen van het programma Vreedzame Wijk zijn o.a. dat kinderen conflicten kunnen oplossen, worden betrokken bij hun omgeving en hun veiligheidsbeleving toeneemt. Voor verdere informatie: zie www.devreedzameschool.net/start/welkom-1

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather