Nieuw spel in speeltuin De Kameleon

Hoe mooi gemaakt! 3 stagiaires van de opleiding Pedagogiek, minor gezondheid, hebben een geweldig spel gemaakt over gezond eten. Een kwartet spel wat al uitgebreid gespeeld wordt in speeltuin de Kameleon in Hoograven.

Marielle van der Grift en Marlies Bosch hebben de stagiaires begeleid in de afgelopen maanden. Er is vooronderzoek gedaan bij de kinderen in de wijk, er is gekeken naar wat er al is aan spelmateriaal, bekeken wat kinderen willen doen qua spellen, wat wel en niet werkt. En het resultaat mag er zijn, het “Vreetzaam” kwartet over gezond eten en leven. Met extra opdrachten om het nog iets moeilijker te maken en extra te bewegen.

Kom je ook een keer het spel spelen? Altijd welkom in de speeltuin!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather