De offerte: een subsidieaanvraag voor de jaren 2019-2024

Afgelopen maandag 30 april drukte ik rond 9.45 uur op de verzendknop, en weg was ie: de offerte namens de 5 Utrechtse sociaal makelorganisaties. De subsidieaanvraag voor de nieuwe periode 2019-2014. inclusief bijlagen 118 pagina’s dik. Met als titel: ”Voor vitale wijken”.

De digitale verzendsnelheid contrasteerde flink met de hoeveelheid tijd en werk die in de aanvraag was gaan zitten.

Zoals bekend wilde de gemeente Utrecht dat deze subsidieaanvraag een aanvraag zou zijn voor de hele stad. De indiener van die aanvraag mocht ook een samenwerkingsverband van organisaties zijn. En daarvoor was door de sociaal makelorganisaties gekozen: met z’n vijven 1 aanvraag schrijven voor de gehele stad. Met als uitgangspunt het zoveel mogelijk behouden van continuiteit en kwaliteit.

Al begin februari waren de directeuren bijeen geweest om een plan de campagne te maken. Als procesbegeleider werd Arthur Peelen aangetrokken. De taken werden verdeeld. Nog eind februari werden een aantal medewerkers van de organisaties gevraagd korte documenten aan te leveren over een aantal inhoudelijke onderwerpen, waarvan de beleidsregel van de gemeente aangaf dat in ieder geval die onderwerpen in een offerte aan de orde moesten komen.

Tegelijkertijd werd geschreven aan de gezamenlijke visie, en aan een hoofdstuk waarin het aantal samenwerkingsverbanden van de vijf organisaties in de stad moest worden beschreven. En werd in elke sociaal makelorganisatie een analyse geschreven van de ”eigen” wijk(en).

Al snel werd duidelijk dat er aan materiaal, kennis en kunde in de vijf organisaties geen gebrek was. De uitdaging bestond er vooral uit om de concepten terug te brengen tot korte, krachtige en leesbare hoofdstukken. Begin april was het ruw concept klaar, en konden de medezeggenschapsorganen en de Raden van Toezicht hun mening geven.

Het algemene gevoel van alle partijen – Raden van Toezicht, OR’s, pvt’s en directeuren – was dat in het ruwe concept alles stond wat er in moest staan. Maar dat er nog een flinke slag geslagen moest worden om een goed uitziende en vooral goed leesbare en inleverwaardige eindversie te krijgen.

Daartoe werd Jacqueline Castelijns aangetrokken. Samen met Rosa Draaisma en de 5 directeuren werd in twee weken tijd flink aan de teksten geschaafd, werden foto’s aangeleverd en werd een eerste opmaak gemaakt.

Het eindprodukt – ”de” offerte – mag er wat mij betreft zijn. Zowel qua vormgeving als qua inhoud geeft de subsidieaanvraag een heel helder beeld waar de sociaal makelorganisaties voor staan, hoe zij de actuele situatie en de ontwikkelingen van de stad Utrecht met z’n vijven bekijken, en wat de sociaal makelorganisaties de komende jaren (en meer in het bijzonder in 2019) dus gaan doen. En dat alles in een zeer prettig leesbare stijl met een professionele opmaak.

 Naast de digitale inlevering van de aanvraag heeft Nardie Eijsberg (directeur van sociaal makelorganisatie Welzaam) op 1 mei jl (de uiterste datum voor inlevering) een aantal gedrukte exemplaren aan de gemeente overhandigd.

De vijf sociaal makelorganisaties zijn niet de enige indieners van een subsidieaanvraag voor de komende 6 jaar. Naar verluidt zijn er tenminste nog twee aanvragers. Dat betekent dat de aanvraag van de 5 sociaal makelorganisaties – hoe mooi en goed het er ook uitziet – per definitie geen gelopen race hoeft te zijn.

Uiterlijk 3 juli a.s,. weten we wie de komende jaren het werk in Utrecht zal gaan doen.

Wijnand van de Giessen, Bestuurder Vooruit

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather