Organisatie

Missie 
De kern van het werk van Vooruit is om ervoor te zorgen dat iedereen, ook de meest kwetsbare mensen, kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Dit realiseren we in netwerken: voor, door en met bewoners.

Visie 
Onze sociaal makelaars en sociaal beheerders versterken de netwerken rondom ouderen, sociaal kwetsbaren, kinderen, ouders en opvoeders. We vergroten het ondernemend vermogen van mensen en leggen verbindingen tussen en met bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties, ondernemers, verenigingen en scholen. Samen werken we wijkgericht aan levendige, veilige en vreedzame buurten waarin bewoners zich actief inzetten voor hun eigen welzijn en dat van de omgeving.

Uitgangspunt is dat burgers met een zo gering mogelijke ondersteuning zelf de regie gaan voeren over initiatieven in de wijk die de sociale cohesie en deelname van iedereen aan het maatschappelijk leven vergroot.

 

Team van Vooruit


Klik hier voor de contactgegevens van sociaal makelaars en sociaal beheerders.

Wat doet een sociaal makelaar?
Vooruit is een sociaal makelorganisatie. Als sociaal makelaar bouwen wij aan duurzame relaties in de buurt, samen met u en andere bewoners, professionals en instanties. Als sociaal makelaar verzamelen en delen we kennis, verbinden partijen met elkaar en we bouwen aan sociale netwerken. Meer informatie over wat een sociaal makelaar voor u kan betekenen is te vinden op de pagina’s volwassenen-ouderen en kinderen.

Wat doet een sociaal beheerder?
Sociaal beheerders ondersteunen vrijwilligers die actief zijn rondom het beheer (o.a. koffie schenken, koken, bar, telefoon aannemen) in buurtcentra en speeltuinen. Zij helpen vrijwilligers en bewoners om hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Zij zorgen voor een vreedzame en veilige sfeer in buurtcentra en speeltuinen.   

Adviescommissie
Vooruit heeft een adviescommissie opgericht die bestaat uit actieve, betrokken bewoners die graag hun steentje willen bijdragen aan het succesvol uitvoeren van onze opdracht. Doel van deze adviescommissie is gevraagd en ongevraagd advies geven aan management en medewerkers van Vooruit over de doelen, werkwijze en te behalen resultaten in de wijken Oost en Zuid.

Als u ook wilt meepraten in deze raad, stuur ons een bericht via email.


Soep uit iedere Hoek | 2018

Sociaal makelorganisaties moeten werk beëindigen

Financieel jaarverslag Vooruit – 2017

Sociaal Makel Organisaties DOENJA en Vooruit gaan fuseren

Mooi resultaat! Burennetwerk Utrecht Zuid

10 mei, 20u Musketon Bruist: Eurovisie Songfestival

De offerte: een subsidieaanvraag voor de jaren 2019-2024

Lies 36 jaar in dienst in Utrecht! – Blog Lies Vigh

Eenzaamheid. En meer (blog Dick)

Contact

Algemeen telefoonnummer:
030-3020690

Postbus 24003
3502 MA Utrecht
info@vooruitutrecht.nl

Samenwerkingspartners

We werken niet alleen, we bouwen samen met u, met maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, ondernemers, corporaties en hebben een aantal vaste partners.

Alliantiepartners van Vooruit zijn:

▪       Taal doet meer (ISKB)
▪       Stichting Move

Samenwerkingspartners van Vooruit zijn:


▪      Wijkconnect
▪      Harten voor Sport
▪      Buurtteam Hoograven Tolsteeg
▪      SamenHoograven 
▪      SamenLunetten
▪      AxionContinu 
▪      Bredeschool Hoograven
▪      Stichting speeltuin de Kameleon
▪      Buurtteam Oost
▪      Podium Oost
▪      Stichting Aloysiuskerk
▪      Wilhelminakerk
▪      de Wilg
▪      Lunettenwilwel
▪      Bewoners Overleg Lunetten
▪      Buurtteam Lunetten

 

 Klik hier voor meer netwerken en organisaties in de wijk