Team van Vooruit


Klik hier voor de contactgegevens van sociaal makelaars en sociaal beheerders.

Wat doet een sociaal makelaar?
Vooruit is een sociaal makelorganisatie. Als sociaal makelaar bouwen wij aan duurzame relaties in de buurt, samen met u en andere bewoners, professionals en instanties. Als sociaal makelaar verzamelen en delen we kennis, verbinden partijen met elkaar en we bouwen aan sociale netwerken. Meer informatie over wat een sociaal makelaar voor u kan betekenen is te vinden op de pagina’s volwassenen-ouderen en kinderen.

Wat doet een sociaal beheerder?
Sociaal beheerders ondersteunen vrijwilligers die actief zijn rondom het beheer (o.a. koffie schenken, koken, bar, telefoon aannemen) in buurtcentra en speeltuinen. Zij helpen vrijwilligers en bewoners om hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Zij zorgen voor een vreedzame en veilige sfeer in buurtcentra en speeltuinen.   

Adviescommissie
Vooruit heeft een adviescommissie opgericht die bestaat uit actieve, betrokken bewoners die graag hun steentje willen bijdragen aan het succesvol uitvoeren van onze opdracht. Doel van deze adviescommissie is gevraagd en ongevraagd advies geven aan management en medewerkers van Vooruit over de doelen, werkwijze en te behalen resultaten in de wijken Oost en Zuid.

Als u ook wilt meepraten in deze raad, stuur ons een bericht via email.