Privacyregeling Vooruit

Het spreekt voor zich dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens. De medewerkers van Vooruit handelen volgens het privacyreglement. Als er gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening die Vooruit biedt, dan kan het zijn dat er persoonlijke gegevens worden vastgelegd. Dit is nodig voor een goed verloop van de dienstverlening. De gegevens worden alleen met toestemming van de klant geregistreerd. Bovendien mogen alleen gegevens worden bewaard die noodzakelijk zijn voor de goede dienstverlening. De klant heeft het recht om te weten wat er wordt vastgelegd en waarom. Het recht op inzage noemen wij dat. Binnen Vooruit mogen de medewerkers persoonlijke gegevens uitsluitend inzien, wanneer dat voor hun werkzaamheden is vereist. Al uw rechten en plichten op het gebied van persoonsgegevens staan in de privacyregeling van Vooruit. Deze regeling is op te vragen via het secretariaat van Vooruit.

Vooruit
Postbus 24003
3502 MA Utrecht
Tel: 030 – 30 20 690
E-mail: info@vooruitutrecht.nl