SamenLunetten stelt ouderen centraal

 

SamenLunetten zorgt dat (wijk)organisaties beter samenwerken voor en met ouderen. Via dit netwerk kunnen wijkbewoners met elkaar in contact komen en praktisch iets voor elkaar betekenen. De organisaties zorgen dat mensen in de wijk van alles voor en met ouderen kunnen organiseren. Ook worden ouderen gestimuleerd om van voorzieningen in de wijk gebruik te maken en aan activiteiten mee te doen. In iedere wijk is een vaste contactpersoon. Daar kunnen zij terecht met al hun vragen en wensen. Er wordt gekeken naar wat zij, eventueel met ondersteuning, zouden kunnen organiseren. Of bij welke activiteit zij zich kunnen aansluiten. Dit contact/ deze ondersteuning kost hen niets. Als de oudere gebruik maakt van voorzieningen in de wijk, betalen zij de kosten die daarvoor gelden. Deze zijn meestal laag.

In het kader van SamenLunetten zijn er in de afgelopen maanden/ weken bijeenkomsten in Lunetten georganiseerd waar ouderen zich hebben kunnen uitspreken over wat hen bezighoudt en wat hun (woon-/leef-)wensen zijn. De regiegroep van SamenLunetten (waarin: Gezondheids Centrum Lunetten, Wijkinitiatief Lunetten Wil Wel en Sociaal Makelorganisatie Vooruit) kreeg zo een beeld van wat zij als sterke en zwakke kanten ervaren van het wonen in de(ze) wijk. En ook meer zicht op wat ouderen denken nodig te hebben om hier langer te kunnen blijven wonen. Hiermee gaan we in de komende maanden verder.

Aan de deelnemers is beloofd om deze informatie en vragen van ouderen voor te leggen aan de (gemeente)raadsleden die deelnemen aan het verkiezingsdebat (Wijkavond BOL) dat op 21 februari zou worden georganiseerd in De Musketon. Dit is gebeurd. We zijn nu erg benieuwd naar de (schriftelijk) reacties van de politieke partijen op de vragen van ouderen uit Lunetten. Dit maakt het mogelijk dat men een bewustere keuze kan maken uit naar welke partij hun stem/ voorkeur uitgaat tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen die op woensdag 21 maart a.s. plaatsvinden.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather