Lot Thijs

Lot Thijs

lotthijs@vooruitutrecht.nl
Sociaal beheerder en Sociaal Makelaar Sociale Activering en Arbeidsparticipatie
06 417 852 64
Werkplek: Buurthuis Hart van Hoograven
“Verbinder en ondersteuner voor buurtbewoners en groepen in Hart van Hoograven.”

Hoofd pijlers:
* Makelen tussen mensen met en zonder een beperking voor een prikkelende ontmoetings- of stageplek (prokkelen.nl)
* Procesbegeleider richting verzelfstandiging van de gebruikersgroepen
* Procesbegeleider richting verzelfstandiging van de bar met ruimte voor het ontwikkelen van werk-leerplekken
* Ondersteuning geven bij het afstemmen van actieve samenwerking tussen de verschillende taal en digitaal-aanbieders
* Het actief ontwikkelen, bevorderen en werken aan Social Return en arbeidsparticipatie in de wijk.
* Lid van de ontwikkelgroep Wijkconnect voor Hoograven (wijkconnect.nl)