Sociaal Restaurant de Musketon

Sociaal restaurant de MusketonSamen met buurtgenoten gezellig uit eten in een ontspannen, gezellige sfeer! Jong en oud, verschillende achtergronden en culturen, ontmoeten elkaar en genieten van een gezonde, betaalbare maaltijd. In het sociaal restaurant is iedereen welkom!

Elke maandag, woensdag en donderdag zorgt een profes­sionele kok, ondersteund door veel vrijwilligers, voor een gevarieerd menu. U komt ook maatschappelijk stagiaires tegen bij de eetgroep en het eetcafé.

Zo nu en dan wordt er tijdens de maaltijd voorlichting gegeven over een actueel onderwerp, bijv. de gemeentevoorlichter of de wijkagent schuift aan. Zijn er onderwerpen waar u meer over wil weten, laat het ons of de gastvrouwen/heren van het sociaal restaurant horen!

Affiche eetgroep 4 tm 25 nov

Affiche eetcafe 30 okt tm 20 nov.

EetgroepMenu sociaal restaurant

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather