Vooruit ontvangt Buurtcadeau. Komt dat zien!

In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een lokale organisatie met een Buurtcadeau. Zo hebben alle omwonenden langdurig profijt van de prijs. Lokale organisaties waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten zijn, volgens het Oranje Fonds, van grote waarde voor de samenhang en veiligheid van Nederland.

Nu is Stichting Vooruit in de prijzen gevallen en ontvangt de organisatie binnenkort een bedrag ter waarde van € 3.000,-. In Hoograven, waar de straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, zijn ze erg blij met dit bedrag. Van het geld schaft men voor het buurtcentrum Hart van Hoograven keukenmaterialen aan ten behoeve van de sociale eettafels en de soos. Daarnaast wordt er, volgens Lot Thijs (Sociaal Beheerder van het buurtcentrum), een wijkgerichte actie opgezet om wijkbewoners te betrekken en te stimuleren zich te ontwikkelen. Er komen ook diverse sport- en spelmaterialen, voor jong en oud, voor binnen en buiten. Ook wordt er een wijkgerichte actie opgezet om wijkbewoners die nu nog moeite hebben met lezen en schrijven te betrekken en te stimuleren zich te ontwikkelen.

Het Buurtcadeau wordt feestelijk uitgereikt op:

Donderdag, 20 april 2017 om 11.00 uur in Buurtcentrum Hart van Hoograven, Goylaan 77 in Utrecht.

Belangstellenden zijn van harte welkom!

Wilt u meer informatie over het Oranje Fonds Buurtcadeau? Dan kunt u ook bellen met Michelle Emmen, tel. (030) 233 93 58. Wilt u meer informatie over het Oranje Fonds? Kijk dan eens op www.oranjefonds.nl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather