Volwassenen-Ouderen

Sociaal makelaars begeleiden bewoners om elkaar te vinden in de buurt en samen initiatieven op te zetten om uw buurt levendiger, veiliger en vreedzamer te maken. Dit gaat niet altijd vanzelf. Hier worden ook digitale middelen voor ingezet.

Activiteiten 
Bewoners die activiteiten voor ouderen en kwetsbare groepen willen organiseren, kunnen gebruik maken van de steun van sociaal makelaars. Zij kunnen hierdoor hun ideeën en wensen in activiteiten omzetten en samenwerken met onder meer zorginstellingen, verenigingen en ondernemers uit de buurt. Voorbeelden hiervan zijn de pleisterplaatsen en buurtfitness.

Zelfbeheer 
Bewoners krijgen begeleiding van sociaal beheerders om met elkaar buurtcentra en speeltuinen (deels) te beheren. Wij ondersteunen bewoners om hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ook helpen we bewoners om ondernemend te worden in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opzetten van een buurtrestaurant.

Persoonlijke ontwikkeling, (vrijwilligers)werk
Sociaal makelaars ondersteunen continue mensen (met een uitkering) om vrijwillig actief te worden in de wijk, hun persoonlijke, computer- en taalvaardigheden te ontwikkelen en betaald werk te vinden.

Werkplan
Doe mee en help uw buurt
Smoelenboek
Locaties en adressen 


Soep uit iedere Hoek | 2018

Sociaal makelorganisaties moeten werk beëindigen

Financieel jaarverslag Vooruit – 2017

Sociaal Makel Organisaties DOENJA en Vooruit gaan fuseren

Mooi resultaat! Burennetwerk Utrecht Zuid

10 mei, 20u Musketon Bruist: Eurovisie Songfestival

De offerte: een subsidieaanvraag voor de jaren 2019-2024

Lies 36 jaar in dienst in Utrecht! – Blog Lies Vigh

Eenzaamheid. En meer (blog Dick)