Volwassenen-Ouderen

Sociaal makelaars begeleiden bewoners om elkaar te vinden in de buurt en samen initiatieven op te zetten om uw buurt levendiger, veiliger en vreedzamer te maken. Dit gaat niet altijd vanzelf. Hier worden ook digitale middelen voor ingezet.

Activiteiten 
Bewoners die activiteiten voor ouderen en kwetsbare groepen willen organiseren, kunnen gebruik maken van de steun van sociaal makelaars. Zij kunnen hierdoor hun ideeën en wensen in activiteiten omzetten en samenwerken met onder meer zorginstellingen, verenigingen en ondernemers uit de buurt. Voorbeelden hiervan zijn de pleisterplaatsen en buurtfitness.

Zelfbeheer 
Bewoners krijgen begeleiding van sociaal beheerders om met elkaar buurtcentra en speeltuinen (deels) te beheren. Wij ondersteunen bewoners om hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ook helpen we bewoners om ondernemend te worden in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opzetten van een buurtrestaurant.

Persoonlijke ontwikkeling, (vrijwilligers)werk
Sociaal makelaars ondersteunen continue mensen (met een uitkering) om vrijwillig actief te worden in de wijk, hun persoonlijke, computer- en taalvaardigheden te ontwikkelen en betaald werk te vinden.

Werkplan
Doe mee en help uw buurt
Smoelenboek
Locaties en adressen 


Activiteitenmarkt Hoograven: woensdag 13 september a.s.

Samen in de stad (financiële verantwoording januari – juni 2017)

Blog Dick: Het verhaal van Désirée

Blog Wijnand van de Giessen: Uitgangspunten

“Mantelzorgers in beeld” (expositie Lunetten)

Hoe vind jij het in Buurtcentrum Hart van Hoograven

Speuren naar Speelnatuur in Lunetten en in Hoograven

Presentatie wijkmanifest Vreedzame Kinderraad en film over pesten

Speeltuin de Bloesem viert 80 jarig jubileum met theatervoorstelling Bloei