Volwassenen-Ouderen

Sociaal makelaars begeleiden bewoners om elkaar te vinden in de buurt en samen initiatieven op te zetten om uw buurt levendiger, veiliger en vreedzamer te maken. Dit gaat niet altijd vanzelf. Hier worden ook digitale middelen voor ingezet.

Activiteiten 
Bewoners die activiteiten voor ouderen en kwetsbare groepen willen organiseren, kunnen gebruik maken van de steun van sociaal makelaars. Zij kunnen hierdoor hun ideeën en wensen in activiteiten omzetten en samenwerken met onder meer zorginstellingen, verenigingen en ondernemers uit de buurt. Voorbeelden hiervan zijn de pleisterplaatsen en buurtfitness.

Zelfbeheer 
Bewoners krijgen begeleiding van sociaal beheerders om met elkaar buurtcentra en speeltuinen (deels) te beheren. Wij ondersteunen bewoners om hiervoor de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ook helpen we bewoners om ondernemend te worden in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opzetten van een buurtrestaurant.

Persoonlijke ontwikkeling, (vrijwilligers)werk
Sociaal makelaars ondersteunen continue mensen (met een uitkering) om vrijwillig actief te worden in de wijk, hun persoonlijke, computer- en taalvaardigheden te ontwikkelen en betaald werk te vinden.

Werkplan
Doe mee en help uw buurt
Smoelenboek
Locaties en adressen 


Studenten Vrijwilligers(fiets)tour door Utrecht Oost en Zuid

Vreedzame kinderraad maakt magazine tegen roken!

Nieuwe raadsleden meer zicht op Utrechts welzijn

Publicatie markeert vijf jaar Samen in de Stad

Kinder- en tienerkledingbeurs in Hoograven – 16 en 17 maart 2018

SamenLunetten stelt ouderen centraal

Breng eens een zonnetje – Blog van Tamara Leguit

Alles tegelijk – Blog van Wijnand van de Giessen

Kerstconcert Hoograven: een passende afsluiting van 2017!