Vooruit netwerkcoördinator SamenHoograven

Nieuwjaarsbijeenkomst SamenHoograven

Nieuwjaarsbijeenkomst SamenHoograven

Tamara leguit, sociaal makelaar bij Vooruit, is als netwerkcoördinator bij SamenHoograven gestart.
Op 14 januari heeft zij tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Samen Hoograven in de Marcuskerk het stokje van Ingrid Bulsink (AxionContinu) overgenomen. SamenHoograven is een sociaal netwerk voor ouderen. Tamara zal nu ouderen en het netwerk ondersteunen, met elkaar verbinden en onderling doorverwijzen. Een belangrijk onderdeel hiervan is mensen activeren en in hun kracht zetten.

SSamen in de stad logoamen in de stad
SamenHoograven is een onderdeel van Samen in de stad. In 8 andere wijken in Utrecht wordt de methodiek SamenHoograven uitgezet. Het gaat om de wijken Noordoost, Overvecht, Zuilen, Ondiep/Pijlsweerd, Leidsche Rijn, Kanaleneiland, Transwijk en Rivieren-/Dichterswijk. In iedere wijk zijn netwerkcoördinatoren die vorm gaan geven aan Samen. In Hoograven is Vooruit een belangrijke samenwerkingspartner binnen SamenHoograven en daarom is sociaal makelaar Tamara Leguit hier de netwerkcoördinator. SamenHoograven is het voorbeeld voor alle andere wijken. Inmiddels zijn ook SamenOvervecht en SamenKanaleneiland begonnen.

Ingrid Bulsink en Tamara Leguit

Samen Hoograven
SamenHoograven is een sociaal netwerk van de wijk met de aandacht gericht op ouderen van 60+. Meer dan veertig organisaties in deze wijk werken gericht samen en zorgen voor een laagdrempelig aanbod voor senioren. Niet alleen kwetsbare ouderen zijn belangrijk, maar ook ouderen die nu nog fit zijn. Zij kunnen werken aan een netwerk waar ze mogelijk later gebruik van kunnen maken. Daarnaast is SamenHoograven voor alle wijkbewoners die graag iets voor een ander betekenen. Ook verbindt SamenHoograven de participerende organisaties. Het netwerk gaat uit van de kracht van senioren en dient als ondersteuning.

Speerpunten van Samen Hoograven zijn:

  • opzetten en ondersteunen van verschillende ontmoetingsplekken in de wijk
  • koppelen hulpvragen ouderen aan actieve wijkbewoners
  • koppelen van vraag en aanbod van organisaties
Contact en meer informatie
Heeft u vragen of ideeën over SamenHoograven dan kunt u Tamara bereiken via: tamaraleguit@vooruitutrecht.nl.
Bent u wijkbewoner en heeft u (hulp)vragen of ideeën, of wilt u zich bijvoorbeeld aanmelden voor de nieuwsbrief van Samenhoograven, mail dan naar: samenhoograven@vooruitutrecht.nl
Kijk op de facebook van SamenHoograven of Samenindestad voor meer informatie.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather