Een Vreedzame Wijk gewenst voor 2017!

Beste ouders/verzorgers en bewoners van de wijk Hoograven,

Met het einde van het jaar 2016 in zicht wil ik u bijpraten over de Vreedzame school en de Vreedzame Wijk. Met alle uitdagingen in de wereld waar we dagelijks mee te maken hebben, willen we als Brede School Hoograven helpen van de wijk Hoograven een prettige en veilige wijk te maken. Ik ben trots op de stappen die we in 2016 gezet hebben. Achter de schermen is er door de partners van de Brede School, de Vreedzame Kinderraad en de Vreedzame Ouderraad veel werk gezet. Een goede aanleiding om eens te vertellen wat er allemaal gebeurd is.

Van elke school zitten er twee kinderen in De Vreedzame Kinderraad. Zij hebben met elkaar een nieuw wijkmanifest gemaakt. Daar staat in dat de Kinderraad het belangrijk vindt dat Hoograven:

  • Een veilige wijk is, waarbij voorrang wordt gegeven aan elkaar;
  • Een natuurlijke wijk is, en iedereen dat laat zien;
  • Een wijk is waar iedereen elkaar de ruimte geeft om zichzelf te zijn;
  • Een wijk is waar iedereen troep in de prullenbak gooit.

Het wijkmanifest wordt binnenkort nog officieel gepresenteerd. Maar dit is nog niet alles. De Kinderraad is ook in gesprek met Ruimtelijke Ordening over de invloed van bewoners bij de bouw van nieuwe woningen aan de Oude Geinlaan; samen bedenken wat belangrijk is bij het ontwerpen van nieuwe speelplekken in de openbare ruimte. Tenslotte is de Vreedzame Kinderraad van vorig schooljaar druk bezig met het maken van een film tegen “pesten”. Wanneer de film af is, laten we het u zeker weten. 

Vreedzame wijkNaast kinderen zijn er ook ouders in de wijk die zich inzetten voor een prettige en veilige wijk. Zij vormen de Vreedzame Ouderraad. De Vreedzame ouderraad heeft twee doelen. Het eerste is het ondersteunen van de kinderen van de Vreedzame Kinderraad. Dat gebeurt met raad en daad, zoals bij het maken van het manifest en ondersteuning bij het maken van de film tegen pesten. Het tweede doel van de Vreedzame ouderraad is het mee uitdragen van de ideeën van de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk. 

Ik vind het hartverwarmend om te zien hoe de kinderen, de ouders en de wijkpartners zich gezamenlijk inzetten en ben onder de indruk van wat ze voor elkaar krijgen. In 2017 zal dit meer zichtbaar worden en hopelijk draagt dat bij aan een nog prettiger en veiliger Hoograven. Ik wens iedereen een gezond en vooral Vreedzaam 2017!

Met vriendelijke groet,

Rob Peters


Brede School coördinator Hoograven 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinby feather